Skip to content Skip to navigation menu
Hoger Management
De cursus Hoger Management is bedoeld voor leidinggevenden op hbo-niveau die invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie.
Duur 1  Jaren
Sector Economie  
Techniek & ICT  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 2.995,00

De modulen hebben onderling een sterke samenhang. De inhoud is daardoor goed op elkaar afgestemd en bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Organisatieomgeving en bestaansrecht
  • Marketing, Organisatiestructuur en Cultuur
  • Financieel Management
  • Kwaliteitsmanagement
  • Management en Leidinggeven
  • Doorvoeren van veranderingen

Het lesprogramma kent naast bovengenoemde onderdelen een introductietraining. De introductie is gericht op kennismaking. Gedurende deze dag worden de studiegroepen gevormd. In een studiegroep stimuleren en ondersteunen cursisten elkaar bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten binnen de modules en het voorbereiden van bijvoorbeeld een excursie of gastcollege.

Tijdens de introductie wordt ook een begin gemaakt met de ontwikkeling van uzelf als manager. De cursist geeft aan op welke punten hij/zij zich wil ontwikkelen. Dit plan vormt de basis van een aantal individuele coachingssessies die eveneens onderdeel uitmaken van de cursus. De persoonlijke coach ondersteunt de cursist gedurende deze sessies bij de ontwikkeling van zijn/haar eindwerkstuk en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling in de dagelijkse praktijk. Verder zijn in het lesprogramma ook vier dagdelen ingeruimd voor excursies en/of gastcolleges die aanvullend zijn op de leerstof. Als professional mag u deze, samen met uw groep, zelf organiseren.

 

De cursist ontvangt na afloop van de cursus, mits alle (eind)opdrachten met voldoende resultaat zijn afgelegd, het officiële Saxion-diploma Hoger Management.

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden op HBO-niveau die invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie. De cursus Hoger Management wil de specialistische beroepsopleiding die zij hebben, aanvullen met de noodzakelijke kennis en vaardigheden om oplossingen te kunnen realiseren op het brede terrein van organisatie en management waar hij/zij mee te maken krijgt.

Het vermeende verschil tussen werkzaam zijn in de profit- of no(n) profitsector is steeds minder relevant. De opdracht voor managers is in alle sectoren dezelfde:

Zorg ervoor dat u bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen (wees effectief), door pro-actief te handelen (wees creatief) en door zo doelmatig mogelijk gebruik te maken van mensen en middelen (wees efficiënt) in zo goed mogelijke onderlinge verhoudingen (wees sociaal).

Anders gezegd: een succesvol manager is effectief, creatief, efficiënt en sociaal.

Tot de cursus kunnen worden toegelaten:

  • personen die werkzaam zijn in een functie op hbo-werk- en denkniveau;
  • personen die werkzaam zijn in een leidinggevende of beleidsbeïnvloedende functie.

Bij het inschrijfformulier dient u een kopie van het diploma van uw vooropleiding in te leveren, alsmede een omschrijving (met functie-eisen) van uw huidige functie. Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt een intakegesprek.

(Welke functie men bekleedt, of de functie aan de gestelde eisen voldoet. In het bijzonder wordt bekeken of er door de cursist voldoende praktijksituaties kunnen worden ingebracht.)

Het cursusgeld bedraagt per cursist inclusief syllabi en lesmateriaal €2.995,00 exclusief boeken (prijswijzigingen voorbehouden).

Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in 4 termijnen, extra kosten €50,00

De cursus begint telkens in de eerste week van oktober en bestaat uit 30 bijeenkomsten.

De lesbijeenkomsten vinden plaats op maandagavond.

Aanvang van de lessen: 17.00 uur

Einde van de lessen: 21.45 uur

Voor bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid deze cursus op maat te laten verzorgen speciaal voor medewerkers/-sters van de eigen organisatie.

Secretariaat:

Jolanda Gerritsen of Lilian Visscher
Telefoonnummer: 088 - 019 1875
E-mail: j.gerritsen@saxion.nl

Kom naar de Open Avond Deeltijd!
Wil je meer weten over deze scholing? Tijdens de Open Avond Deeltijd krijg je antwoord op al je vragen.

Gebruik dit inschrijfformulier om u op te geven voor deze cursus. 

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum Oktober
Vakgebied Management & Organisatie
HRM & Verandermanagement
Finance & Control
Onderwijs & Opleiden
Medisch en paramedisch
Onderzoek
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
dagTijdstip Maandagavond, 17.00 - 21.45 uur
Studiebelasting 10hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 5hours
Locaties Enschede
ID KCS73