Skip to content Skip to navigation menu
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Leer hoe jij kunt werken met de IAG methodiek

De IAG opleiding levert verantwoordelijke hulpverleners af, die weten waar ze mee bezig zijn, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daarmee ontmoet het gezin een oplossingsgerichte partner die krachten opspoort, benut en versterkt. Deze opleiding sluit goed aan op de actuele professionaliseringsbehoefte binnen de jeugdzorg. Kies je voor IAG-opleiding bij Saxion? Deze kenmerkt zich door begeleide intervisie. Hierbij staat de persoonlijke professionele ontwikkeling centraal. Goed om te weten: de IAG-methodiek staat in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. Met een beoordeling 'goed onderbouwd'!

 
Duur 12  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 3.325,00

 • Je weet hoe je nieuwe mogelijkheden opspoort en inzet op verschillende niveaus.
 • Je bent een expertbehandelaar in complexe en bijzondere gezinssituaties.
 • Je levert een bijdrage aan het 'evidence based werken' in de intensieve ambulante gezinsbegeleiding.

Jouw mogelijkheden in de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Als je de opleiding IAG succesvol hebt afgerond, functioneer je op het niveau van 'Persoonlijk Meesterschap'. Dit betekent dat jij gezinnen met complexe zorgproblemen (multi-problemen) goed kunt helpen. 

Jij vindt niet alleen je weg met jouw cliënten, maar ook met cliëntsystemen en de organisatie waarvoor je werkt. Bovendien ben je in staat om samen te werken met andere instanties in de hulpverlening en het maatschappelijk speelveld. Op die manier kun je jouw beroepshandelen legitimeren op basis van evidence based practice en practice based evidence.

Wat krijg je als je IAG succesvol afrondt?

 • Een diploma van CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland)
 • Een vermelding in het Arbituriënten-register dat CPION bijhoudt.

IAG is een opleiding die antwoord geeft op de actuele professionaliseringsbehoefte binnen de jeugdzorg. De opleiding levert verantwoordelijke hulpverleners af, die weten waar ze mee bezig zijn, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daarmee ontmoet het gezin een oplossingsgerichte partner die krachten opspoort, benut en versterkt. De IAG opleiding biedt de toekomstige expert-professional de mogelijkheid om interventies en methodieken op de eigen werkplek met collega’s te leren en in de opleiding te begrijpen wat wel werkt en wat niet en hoe de professional daar invloed op kan uitoefenen. Kennis van de complexiteit van de jeugdzorg en de wijze waarop het soms nodig is om gebaande paden te verlaten teneinde een gezin en jeugdige toch te helpen staan centraal. Niet de angst regeert, maar de mogelijkheden.

Binnen deze opleiding zijn de competenties waaraan gewerkt wordt gerangschikt onder vier pijlers, te weten:

 • Systeemgericht Werken
 • Oplossingsgericht Werken
 • Persoonlijk meesterschap: veiligheid creëren en waarborgen
 • Onderzoek, practice based en evidence based werken.

Je kunt deze pijlers zowel theoretisch als praktisch hanteren en toepassen op drie verschillende niveaus: 

 • Micro, jezelf als professional en in het contact met en over cliënt (-systeem)
 • Meso, op instellingsniveau, samenwerking intern en extern
 • Macro, op maatschappelijk en politiek niveau en als onderdeel van een beroepsgroep.

 

Er wordt in de IAG opleiding gewerkt met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en met een portfolio. Hierin komt o.a. een casusbeschrijving uit de praktijk gedurende de IAG opleiding. Interventies en technieken oefent u in en met uw eigen team op de werkvloer. Er vindt een voortdurende reflectie plaats op basis van de persoonlijke leerstijl van de deelnemer. Een intervisietraject maakt onderdeel uit van de opleiding. Binnen het curriculum van de IAG opleiding is ruimte gemaakt voor twee vrij in te vullen dagen. De invulling hiervan is afhankelijk van het profiel en de specifieke vragen van de deelnemers.

Tijdens de laatste lesdagen vinden de afsluitende assessments (eindtoetsen) plaats. Deze bestaan uit het individuele portfolio, een subgroep-paper en een subgroep presentatie.

Certificering

Je krijgt na het succesvol afronden van de opleiding een diploma van CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en wordt je opgenomen in het Arbituriënten-register dat CPION bijhoudt. 

Daarnaast is de opleiding met 87 punten geaccrediteerd bij de SKJ in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals 

 

Toelating

De toelatingseisen voor de opleiding zijn:

 • Een relevante HBO opleiding (bv MWD, SPH, Social Work).
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in de sociale sector in de functie van hulpverlener.
 • Werkzaam in minimaal 2 (multi-probleem) gezinnen en de rol van regievoerder kunnen innemen.
 • Werkbegeleiding krijgen over de werkzaamheden in deze gezinnen. Deze begeleiding dient plaats te vinden met de daarvoor verantwoordelijke functionaris van de instelling waartoe de cliënten behoren (bijv. behandelcoördinator, teambegeleider, werkbegeleider, gedragswetenschapper).
 • Heb je geen diploma, maar denk je wel te beschikken over meerjarige werk- en denkervaring op HBO-niveau, of twijfel je over het voldoen aan een van de andere toelatingseisen? Dan kan een intake-assessment onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure.  

Aanmelden

Om je aan te melden voor deze opleiding kun je het aanmeldformulier invullen. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een bevestiging per mail.

 

 

Lesdagen en locaties

De minimale groepsgrootte is 8 deelnemers en de maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Bij voldoende aanmeldingen starten we in oktober 2021 bij Saxion in Enschede.
Exacte data volgen op korte termijn.

Data: 28-10-21, 11 -11-21, 02-12-21, 16-12-21, 13-01-22 of 20-01-22, 03-02-22,
17-02-22, 10-03-22, 31-03-22, 21-04-22, 26-05-22, 16-06-22  

Kosten

De prijs voor de IAG opleiding bedraagt € 3.395,00. Dit bedrag is inclusief een begeleid intervisietraject, de opleidingsmap, reader, diploma en koffie/thee en een lunch. Bijkomende investering voor literatuur bedraagt circa € 150,-. De opleiding kan ook in company of als maatwerktraject worden aangeboden.

 
 

Periode(n) Najaar 2021
Beroepenveld Vaardigheden
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
First Choice I want to charge my career
Academic Period 12
dagTijdstip Donderdag (09.00 - 17.00 uur)
Studiebelasting 245 Uren
Contacturen 88 Uren
Locaties Enschede
ID KCS79