Skip to content Skip to navigation menu
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
IAG is een opleiding die antwoord geeft op de actuele professionaliseringsbehoefte binnen de jeugdzorg. De opleiding levert verantwoordelijke hulpverleners af, die weten waar ze mee bezig zijn, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daarmee ontmoet het gezin een oplossingsgerichte partner die krachten opspoort, benut en versterkt. Deze opleiding biedt de toekomstige expert-professional de mogelijkheid om interventies en methodieken op de eigen werkplek met collega’s te leren en in de opleiding te begrijpen wat wel werkt en wat niet en hoe de professional daar invloed op kan uitoefenen. Kennis van de complexiteit van de jeugdzorg en de wijze waarop het soms nodig is om gebaande paden te verlaten teneinde een gezin en jeugdige toch te helpen staan centraal. De landelijke IAG methodiek is als goed onderbouwd opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. IAG bij Saxion kenmerkt zich door begeleide intervisie. Hierbij staat de persoonlijke professionele ontwikkeling centraal.
Duur 12  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 3.325,00

De afgestudeerde professional is in staat te functioneren als expert op het gebied van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Anders gezegd: de professional functioneert op niveau van “Persoonlijk Meesterschap” en dat vergt dat deze zowel in als boven complexe zorgsituaties (multi-problemen) kan functioneren.

Deelname aan de IAG opleiding leidt uiteindelijk tot de competenties om:

 • effectief te functioneren als een expertbehandelaar in complexe en bijzondere gezinssituaties;
 • tegelijkertijd op verschillende niveaus (micro, meso, macro) te kunnen reflecteren en handelen;
 • nieuwe mogelijkheden (in zichzelf, de ander(en) en de situatie) op te sporen en aan te boren;
 • de verschillende niveaus en invalshoeken op een professionele manier aan elkaar te kunnen verbinden;
 • zijn beroepshandelen naar cliënt en cliëntsystemen, de organisatie, in de samenwerking met andere hulpverleningsinstanties en in het maatschappelijk speelveld, te kunnen legitimeren op basis van evidence based practice en practice based evidence;
 • een eigen bijdrage te leveren aan het evidenced based werken in de intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG).

IAG is een opleiding die antwoord geeft op de actuele professionaliseringsbehoefte binnen de jeugdzorg. De opleiding levert verantwoordelijke hulpverleners af, die weten waar ze mee bezig zijn, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daarmee ontmoet het gezin een oplossingsgerichte partner die krachten opspoort, benut en versterkt. De IAG opleiding biedt de toekomstige expert-professional de mogelijkheid om interventies en methodieken op de eigen werkplek met collega’s te leren en in de opleiding te begrijpen wat wel werkt en wat niet en hoe de professional daar invloed op kan uitoefenen. Kennis van de complexiteit van de jeugdzorg en de wijze waarop het soms nodig is om gebaande paden te verlaten teneinde een gezin en jeugdige toch te helpen staan centraal. Niet de angst regeert, maar de mogelijkheden.

De startvraag binnen dit complexe werkveld is steeds weer: “hoe gaat de professional zorg dragen voor een ontmoeting die vertrouwen wekt en op basis waarvan kan worden samengewerkt aan gemeenschappelijke doelen?''

Studiebelasting
De opleiding omvat 12 lesdagen van elk 8 klokuren en 2 dagdelen voor de afsluitende assessments. Het totale aantal studiebelastinguren bedraagt 245 uur.


De IAG-opleiding is gebaseerd en didactisch geconstrueerd op het competentiegerichte leren. De te verwerven competenties zijn gerangschikt onder de volgende vier pijlers:

 •     systeemdenken toepassen
 •     oplossingsgericht handelen
 •     persoonlijk meesterschap
 •     veiligheid creëren en waarborgen
 •     evidence based werken.

Er wordt in de IAG opleiding gewerkt met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en met een portfolio. Hierin komt o.a. een casusbeschrijving uit de praktijk gedurende de IAG opleiding. Interventies en technieken oefent u in en met uw eigen team op de werkvloer. Er vindt een voortdurende reflectie plaats op basis van de persoonlijke leerstijl van de deelnemer. Een intervisietraject maakt onderdeel uit van de opleiding. Binnen het curriculum van de IAG opleiding is ruimte gemaakt voor twee vrij in te vullen dagen. De invulling hiervan is afhankelijk van het profiel en de specifieke vragen van de deelnemers.

Tijdens de laatste lesdagen vinden de afsluitende assessments (eindtoetsen) plaats. Deze bestaan uit het individuele portfolio, een subgroep-paper en een subgroeppresentatie.

 

Je krijgt na het succesvol afronden van de opleiding een diploma van CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en je wordt opgenomen in het Arbituriënten-register dat CPION bijhoudt. De opleiding is bij de SKJ geaccrediteerd met 250 punten in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker.

De opleiding is voor HBO geschoolde hulpverleners die werkzaam (willen) zijn bij ambulante hulpvormen voor gezinnen en/of jeugdigen, Intensieve Pedagogische Thuishulp, Hulp aan Huis en Thuisbegeleiding. Dit omvat o.a. de werkvelden van Jeugdzorg, GGZ, LVG en justitie.

 • Een relevante HBO opleiding (bv MWD, SPH, Social Work).
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in de sociale sector in de functie van hulpverlener.
 • Werkzaam in minimaal 2 (multi-probleem) gezinnen en de rol van regievoerder kunnen innemen.
 • Werkbegeleiding krijgen over de werkzaamheden in deze gezinnen.

Heb je geen diploma, maar denk je wel te beschikken over meerjarige werk- en denkervaring op HBO-niveau? Dan kan een intake-assessment onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure. Gedurende de IAG opleiding is het noodzakelijk dat je als hulpverlener in minimaal 2 (multi-problem) gezinnen werkt waarbij je bekend bent met de rol van regievoerder. Verder is het noodzakelijk dat je werkbegeleiding krijgt over jouw werkzaamheden in deze gezinnen. Deze begeleiding dient plaats te vinden met de daarvoor verantwoordelijke functionaris van de instelling waartoe de cliënten behoren (bijv. behandelcoördinator, teambegeleider, werkbegeleider, gedragswetenschapper). Bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden van de IAG-opleiding kan een intakegesprek onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure.

De prijs voor de IAG opleiding bedraagt € 3.225,-. Dit bedrag is inclusief een begeleid intervisietraject, de opleidingsmap, reader, diploma en koffie/thee en een lunch. Bijkomende investering voor literatuur bedraagt circa € 150,-. De opleiding kan ook in company of als maatwerktraject worden aangeboden.

Startdatum
Maart 2021

Lesdagen:

 • 4 maart 2021
 • 18 maart 2021
 • 8 april 2021
 • 29 april 2021
 • 20 mei 2021
 • 10 juni 2021
 • 24 juni 2021
 • 8 juli 2021
 • 2 september 2021
 • 23 september 2021
 • 14 oktober 2021
 • 4 november 2021

 

Bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden van de IAG-opleiding kan een intakegesprek onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure. Je kunt hiertoe een advies op maat voor aanvragen bij Anja Kruitbosch via kennisnetwerk.amm@saxion.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anja Kruitbosch
Academie Mens en Maatschappij
Telefoon: 088 - 019 1859
E-mail: kennisnetwerk.amm@saxion.nl

Om je aan te melden voor deze opleiding kun je het aanmeldformulier invullen. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een bevesting per mail.

startdatum 29 oktober 2020
Vakgebied Vaardigheden
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
First Choice I want to charge my career
Academic Period 12
dagTijdstip Donderdag (09.00 - 17.00 uur)
Studiebelasting 245hours
Contacturen 88hours
Locaties Enschede
ID KCS79