Skip to content Skip to navigation menu
Jobcoach
Een post-hbo ontwikkeld voor jobcoaches die hun professionaliteit willen vergroten en versterken. De opzet en aanpak van de leergang biedt je een vergroting van jouw competenties als jobcoach.
Duur 16  Dagen
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  

€ 4.850,00

Meedoen in de samenleving, een sociaal netwerk opbouwen en talenten ontwikkelen. Het hebben van werk is voor mensen van groot belang voor het gevoel van eigenwaarde. Zeker als er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende werkplek te vinden en te behouden.

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van mensen met een arbeidshandicap, bij het vinden, verkrijgen en behouden van werk. Een jobcoach zorgt dat op de werkplek de voorwaarden gecreëerd worden waarbinnen de cliënt goed kan functioneren, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt.

De post-hbo cursus Jobcoach is speciaal ontwikkeld voor mensen met een professionele betrokkenheid bij een groep mensen in onze samenleving, die zonder begeleiding geen passend werk vinden en/of kunnen behouden.

Je bent de belangrijkste succesfactor in jouw professioneel handelen. Denk jij dat ook? En maak jij je sterk voor passend werk voor jouw cliëntengroep? Dan is post-hbo cursus Jobcoach van Saxion voor jou op maat gemaakt.

Erkenning Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland
De cursus is erkend door de https://www.noloc.nl/jobcoachopleidingen onder nummer JOCOPL013.

De cursus omvat de volgende thema’s:

  • Methodisch handelen en Individueel vraaggericht werken: waaronder thema's als: fasering, instrumenten, coachen, omgaan met weerstand en het het bevorderen van zelfsturing.
  • Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO): met de focus op empowerment en het versterken van zelfinzicht van de persoon van de Jobcoach. De PPO bijeenkomsten vinden plaats in groepen van maximaal 5 cursisten. Uitgangspunt van de PPO benadering is dat de eigen persoonlijkheid de basis vormt voor het professionele handelen.
  • Professioneel Management: hierbij wordt bedoeld de organisatie van het eigen werk, het voeren van de regie, het kunnen omgaan met soms conflicterende doelstellingen van betrokken partijen en de professionele aspecten van bijvoorbeeld case(load)management.
  • Ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt: ook: trends aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (menskant): culturele, sociologische en psychologische bewegingen.
  • Arbeidsmarketing: klantgerichte communicatie met werkgevers tijdens de fasen van jobhunting/jobfinding, jobanalyse en matching. Belangrijke thema’s zijn acquisitie, zakelijke profilering, relatiebeheer, netwerken en organisatiesensitiviteit.
  • Juridische kennis: hanteren en toepassen: vanuit inzicht in het sociaal-juridisch kader waarbinnen de trajecten van cliënten zich voltrekken, wordt ingegaan op het Arbeidsrecht en het inzetten en toepassen van juridische instrumenten en regelingen in het kader van o.a. WAJONG en WWNV.
  • Klantgericht rapporteren: effectief en resultaatgericht rapporteren vanuit de eigen professionele rol en organisatorische context.
  • Coaching on the job: cursisten leren werken met het concreet formuleren en het op de werkvloer begeleiden van coachingsdoelen. Feedback en reflectie zijn hiervan de grondslagen.

Locatie
De cursus wordt verzorgd op de bijzondere locatie Parc Spelderholt - een ontwikkel centrum voor jongeren met een functie beperking. De jongeren voeren onder begeleiding van professionals arbeidsmatige activiteiten uit. Een inspirerende omgeving voor Jobcoaches! In de bosachtige omgeving kom je los van de waan van de dag, om je volledig te richten op jouw studie.

Groepsgrootte
Uit kwaliteitsoverwegingen wordt de groepsgrootte beperkt tot maximaal 12 deelnemers.

Opzet
In de opleiding staat jouw dagelijkse werkpraktijk als jobcoach, of vergelijkbare functie, zoveel mogelijk centraal. De werkpraktijk vormt het uitgangspunt voor het leren en aanreiken van theoretische- en methodische kaders en passende begeleiding- en interventie technieken. Voor jou als cursist betekenen deze opzet en aanpak een verdieping van jouw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast vormt jouw professionele eigenheid als jobcoach een essentieel onderdeel van de cursus, vanuit de overtuiging dat je in jouw functie als jobcoach zelf de belangrijkste succesfactor bent in jouw professioneel handelen.

De cursus telt in totaal 16 cursusdagen, inclusief eindpresentatie. De verschillende componenten vullen elkaar aan in het programma. De dagen bestaan uit 2 lesblokken van 3 uur per dag. Daarnaast wordt er getoetst. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten/trainers van de Saxion Academie Mens en Arbeid en door trainers uit het vakgebied zelf. Alle onderdelen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, welke per onderdeel kan variëren. De totale cursusduur beslaat circa 30 weken. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure.

Bijeenkomsten
Afhankelijk van de startdag van de Jobcoach zijn de bijeenkomsten tweewekelijk op woensdag of vrijdag een hele dag.

Toetsing
Alle onderdelen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht. Verder is er sprake van integrale toetsing. Aan het einde van de cursus lever je een afsluitende opdracht in en verzorg je een presentatie.

Studiebelasting
Voor het succesvol doorlopen van deze cursus dien je rekening te houden met een studiebelasting van een halve dag per week, naast de contactdagen. Eén en ander is afhankelijk van jouw werkervaring en studiegewoontes.

Docenten
De cursus wordt verzorgd door docenten van de Academie Mens en Arbeid. Zij hebben een interessant en gevarieerd programma opgezet.

Bij afronding van de cursus met voldoende resultaat ontvang je een certificaat van Saxion Academie Mens en Arbeid.

Maatwerk/In-company
Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een in-companytraject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.

De post- hbo cursus Jobcoach is ontwikkeld om professionals, werkzaam in werkvelden van arbeidsre-integratie op te leiden tot jobcoaches. Maak jij je sterk voor passend werk? De cursusgroep bestaat uit professionals die al werkzaam zijn als jobcoach en verdieping zoeken, en professionals die werkzaam zijn als trajectbegeleider, re-integratiedeskundige, senior begeleider in dagactiviteitencentra, consulent of andersoortige functies. Wat de cursisten met elkaar gemeen hebben, is de professionele betrokkenheid bij een groep mensen in onze samenleving, die zonder begeleiding geen passend werk vinden en/of kunnen behouden.

Jouw cliënten:
• willen meedoen in de maatschappij
• zijn op zoek naar betaald- of vrijwilligerswerk
• willen graag hun talenten benutten
• hebben te maken met een handicap, beperking of chronische ziekte
• zijn in min of meerdere mate afhankelijk van begeleiding om hun wensen en talenten in kaart te brengen en te matchen met passend werk.

• hbo werk- en denkniveau
• werkervaring

Je bent werkzaam als coach waarbij je als zodanig mensen (intensief) begeleidt bij het verwerven en behouden van werk. Assessment, plaatsing en coaching on the job zijn daarbij jouw taken of verantwoordelijkheden. Tijdens de cursus is de inbreng uit de praktijk van grote waarde en werken cursisten veel en intensief samen. De cursisten hebben verschillende achtergronden en hetzelfde doel. Met deze groep gelijkgestemde mensen ontstaat een sfeer waarin goede, inhoudelijke discussies gevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld over ethische vraagstukken, jouw rol als jobcoach of complexe casuïstiek.

Kies je voor de post-hbo cursus Jobcoach van Saxion, dan investeer je in een gedegen post-hbo cursus die bestaat uit:
• 30 dagdelen
• toetsing
• feedback
• verwerkingsopdrachten.

De kosten voor de totale opleiding bedragen € 4.850,-

Saxion is een hbo-instelling en valt buiten de btw-regeling. Daarom ben je geen btw verschuldigd.
Bij dit bedrag is inbegrepen: cursusmaterialen, literatuur, koffie/thee, lunch (buffet). Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion van toepassing.

De eerstvolgende post-hbo Jobcoach is gepland met de lesdagen op een woensdag van 09.30 – 16.30 uur.

 

 

Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een in-companytraject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.

Download de brochure voor meer informatie.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:

Monique Kleefstra
Projectcoördinator
Telefoon: 088 - 019 3930 
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Om je aan te melden voor de cursus kun je het aanmeldformulier invullen. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, de plaatsing en wijze van betalen.

startdatum 26 mei 2021
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
HR
Academic Period 9
dagTijdstip Vrijdagen
Contacturen 4hours
Locaties Deventer
ID KCS81