Skip to content Skip to navigation menu
Jonge Kind Specialist (Post-hbo)

Word Jonge Kind Specialist

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. Als leerkracht van de kleutergroep wil je jouw leerlingen daarom goed onderbouwd én verantwoord lesgeven. lesgeven. Als Jonge Kind Specialist weet je precies wat daarvoor nodig is.

Sector Educatie  
Locatie Deventer

Na het volgen van de cursus Jonge kind specialist kun je straks:

 • Een onderbouwd onderwijsaanbod maken voor kinderen van 3 tot 7 jaar
 • Collega’s ondersteunen en coachen
 • Een zelfverzekerde leerkracht zijn voor kleuters

Specialist met oog voor het jonge kind

De opleiding is praktijkgericht: jouw eigen werkplek staat centraal. Als Jonge Kind Specialist ken je de leerlijnen. Je bent in staat de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren. Dit doe je vanuit een onderbouwde visie op de specifieke ontwikkeling van het kind. Voor de school word je een specialist in de kleutergroep die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt. Zo kom jij op voor de belangen van het jonge kind op de basisschool.

Tijdens de kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) en de recente Pre-Cool onderzoeken laten de noodzaak zien van goed toegeruste leerkrachten. Vanuit een visie en de specifieke-didactische benadering van het jonge kind kunnen zij deze ontwikkeling ook daadwerkelijk realiseren. Welbevinden en betrokkenheid vormen belangrijke pijlers voor een positieve kind ontwikkeling. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. Alle ontwikkelingslijnen komen samen in het spel. Leerkrachten weten deze in te zetten bij het creëren van een rijke speel-leeromgeving, voorbedachte en spontane leersituaties. Er is altijd sprake van een samenhangend aanbod waarbij kwaliteitsvolle interacties doorslaggevend zijn voor de kwaliteit en de resultaten.

De doelstellingen van de post-hbo opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Veranderingsprocessen en je eigen rol als jonge kind specialist in het team (onderzoekend en ontwerpend leren)
 • Observatie- en signaleringssystemen en technieken: (handelingsgericht) observeren, volgen van de ontwikkeling van kleuters
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
 • Passend onderwijs voor kleuters
 • Een beredeneerd taalaanbod voor kleuters
 • Een beredeneerd rekenaanbod voor kleuters
 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • Ouderbetrokkenheid
 • Beeldende en expressieve vakken met kleuters (beeldende vorming, muziek)
 • Wetenschap en techniek (onderzoekend en ontwerpend leren)
 • 21st Century Skills
 • Sociale veiligheid

Per bijeenkomst staan een of meerdere van bovenstaande onderwerpen centraal. Naast het presenteren van recente wetenschappelijke inzichten en achtergronden wordt een koppeling naar de eigen praktijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten is er naast kennisoverdracht ruimte voor werkopdrachten, toepassing en uitwisseling. Het verbeteren van de onderwijspraktijk is daarbij uitgangspunt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vanuit eigen leervragen werken.

De opleiding bestaat uit 17 bijeenkomsten inclusief de afsluitende bijeenkomst.

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je ontvangt een post-hbo-certificaat van Saxion mits de eindopdracht (het schrijven van een meesterstuk) met een voldoende is afgerond.

Toelating

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten werkzaam in een kleutergroep. Je moet in de gelegenheid zijn om gedurende de opleiding opdrachten in je eigen kleutergroep uit te voeren.

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun  je contact opnemen met:
Simone Soomers, docent Transfer
T: 06 57358977
E: s.soomers@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82203043
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Alle bijeenkomsten vinden als leerzaam element plaats op scholen van deelnemers, zodat deelnemers elkaars kleuterlokalen kunnen zien.

Deze opleiding wordt gegeven op donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur op de volgende data:

 • 15-09-2022 
 • 13-10-2022 
 • 17-11-2022 
 • 08-12-2022 
 • 12-01-2023
 • 09-02-2023 
 • 16-03-2023 
 • 13-04-2023 
 • 25-05-2023 
 • 08-06-2023 
 • 29-06-2023 

schooljaar 2023-2024

 • 07-09-2023 
 • 05-10-2023 
 • 02-11-2023 
 • 23-11-2023
 • 07-12-2023 
 • 08-02-2024 eindpresentaties

 

Kosten

De kosten zijn is € 2.835,- inclusief materiaalkosten en lunch. Exclusief de literatuur t.b.v. het meesterstuk. 
Hierbij gaan we uit van minimaal 10 deelnemers.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
ID KCS20