Skip to content Skip to navigation menu
Jonge Kind Specialist (Post-hbo CPION gecertificeerd)

Basisonderwijs | Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. Wil jij je beter toegerust voelen om een beredeneerd en verantwoord aanbod voor kleuters samen te stellen? Met een grondige theoretische onderbouwing? Deze post-hbo-opleiding leidt je in een jaar op tot Jonge Kind Specialist.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Ben jij een startende of juist zeer ervaren leerkracht in de kleutergroep? Wil jij een beargumenteerd onderwijsaanbod voor jonge kinderen van 3 tot 7 jaar ontwikkelen en vormgeven in de praktijk?
 
Deze opleiding is erg praktijkgericht, met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Jouw eigen werkplek is de belangrijkste plaats voor het leren. Als Jonge Kind Specialist ken je de leerlijnen en ben je in staat de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Dit doe je vanuit een onderbouwde visie op de specifieke ontwikkeling van het jonge kind.

Voor de school word je een specialist in de kleutergroep die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt. Je bent in staat om collega’s in andere kleutergroepen te ondersteunen en coachen. Je behartigt de belangen van het jonge kind op de basisschool.

Voor de kinderen ben je een enthousiaste en zelfverzekerde leerkracht die de eigenheid in iedere kleuter ziet en het onderwijs zo optimaal mogelijk daarop kan afstemmen.
 

De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:
• Visies op onderwijs aan het jonge kind
• Veranderingsprocessen en je eigen rol als jonge kind specialist in het team (onderzoekend en ontwerpend leren)
• Observatie- en signaleringssystemen – en technieken: (handelingsgericht) observeren, volgen van de ontwikkeling van kleuters
• De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
• Passend onderwijs voor kleuters
• Een beredeneerd taalaanbod voor kleuters
• Een beredeneerd rekenaanbod voor kleuters
• Spelontwikkeling en spelbegeleiding
• Ouderbetrokkenheid
• Beeldende en expressieve vakken met kleuters (beeldende vorming, muziek)
• Wetenschap en techniek (onderzoekend en ontwerpend leren)
• 21st Century Skills
• Sociale veiligheid

Per lesdag staan bovenstaande onderwerpen centraal. Naast het presenteren van recente wetenschappelijke inzichten en achtergronden wordt een koppeling naar de eigen praktijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten is er naast kennisoverdracht ruimte voor werkopdrachten, toepassing en uitwisseling. Het verbeteren van de onderwijsprakijk is daarbij uitgangspunt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vanuit eigen leervragen werken.
 

 De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten en heeft een studiebelasting van 350 uur.

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits de eindopdracht (het schrijven van een meesterstuk) met een voldoende is afgerond. Naast het diploma wordt u ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten werkzaam in een kleutergroep. Je moet in de gelegenheid zijn om gedurende de opleiding opdrachten in je eigen kleutergroep uit te voeren.

De kosten bedragen € 2.695,- inclusief materiaalkosten, lunch, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister.  Exclusief de literatuur t.b.v. het meesterstuk.

 

 

De opleiding vindt plaats bij Saxion in Deventer op vrijdag van 09.30-12.45 uur en van 13.15 -16.30 uur op de volgende data:

17-01-2020
07-02-2020
06-03-2020
03-04-2020
15-05-2020
19-06-2020
18-09-2020
30-10-2020
20-11-2020
22-01-2021 ( reservedatum)
12-02-2021 diploma uitreiking


Incompany
De cursus kan ook incompany worden gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Monique ter Bogt, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 5280
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
Enschede
ID KCS20