Skip to content Skip to navigation menu
Leergang Palliatieve Zorg

Leer hoe je pro-actief anticipeert op palliatieve zorg

Ben jij hbo-opgeleid verpleegkundige? En wil je jezelf specialiseren in jouw rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase? Met de opleiding Palliatieve Zorg doe je waardevolle, toekomstbestendige kennis op. Je leert om vanuit verpleegkundig leiderschap pro-actief te anticiperen op palliatieve zorg. Zo ontvangt de zorgvrager tijdig de zorg die naadloos aansluit op zijn wensen en behoeften. 

 

 

Duur 20  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer, Enschede

€ 4.115,00

  • Je hebt kennis van Evidence Based Practice en wat dit betekent in de dagelijkse beroepspraktijk
  • Je hebt geleerd over palliatieve zorg vanuit alle dimensies: bijvoorbeeld ziektebeelden als MS, ziekte van Parkinson, oncologie en COPD
  • Je hebt het landschap palliatieve zorg verkend op gebied van ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en technologie.

Palliatieve zorg opleiding voor verpleegkundigen: ook focus op gedrag, communicatie en professionalisering 

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Het is belangrijk om je steeds te blijven professionaliseren. Tijdens de cursus besteed je daarom ook aandacht aan onder andere verpleegkundig leiderschap, proactive nursing, gespreksvoering, gedragsmodellen, redeneervaardigheden en kennisdeling. 

De leergang palliatieve zorg wordt aangeboden voor zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. Bij sommige leerlijnen volg je de lessen gezamenlijk met mbo-verpleegkundigen; andere leerlijnen worden alleen aangeboden voor ofwel hbo- ofwel mbo-verpleegkundigen. De leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended learning’. Dit betekent dat je zowel groepslessen als intervisiebijeenkomsten volgt en dat je gebruik maakt van het digitale onderwijs.

De leergang bestaat uit vijf modules:

1. Evidence Based Practice

In deze module leer je hoe je literatuur zoekt en beoordeelt via zoekstrategieën en zoektermen in databases. Het accent ligt op de betekenis van Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk. De module wordt afgesloten met een literatuuroriëntatie (5 EC’s).

2. Palliatieve zorg

In deze module staat de vraag ‘wat is palliatieve zorg’ centraal? Het kwaliteitskader palliatieve zorg (IKNL/Palliactief, 2017) is leidend voor deze module. Vanuit alle dimensies van palliatieve zorg wordt onderwijs aangeboden: ziektebeelden als MS, ziekte van Parkinson, hartfalen, COPD, oncologie, symptoomanalyse en symptoommanagement komen aan bod. Ook de onderwerpen proactieve zorg, markeren van palliatieve zorg en shared decision making worden behandeld. De module wordt afgesloten met het schrijven van een transitieverslag (5 EC’s).

3. Organisatie en innoveren

Centraal in deze module staat de verkenning van het landschap palliatieve zorg waarbij aandacht is voor ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en technologie. De module wordt afgesloten met een implementatieverslag (5 EC’s).

4. Gedrag en communicatie

Verpleegkundig leiderschap, proactive nursing, gespreksvoering, gedragsmodellen en ethisch beraad zijn onderwerpen die in deze module worden aangeboden. De module wordt afgesloten met het organiseren van een ethisch beraad in de beroepspraktijk (5 EC’s).

5. Professionalisering

Als verpleegkundige is het belangrijk om je te professionaliseren in palliatieve zorg. Daarom wordt in deze module aandacht besteed aan redeneervaardigheden (klinisch en palliatief redeneren), consultatie en educatie. De module wordt op twee onderdelen afgesloten. Allereerst wordt een infographic vormgegeven waar de profilering én positionering van de verpleegkundige palliatieve zorg zichtbaar wordt (5 EC’s). Een tweede belangrijk onderdeel in deze module is educatie en deskundigheidsbevordering. Er wordt van je verwacht dat je jouw opgedane kennis, vaardigheden én attitudeaspecten kunt delen met collega’s. In deze module wordt dan ook aandacht besteed aan intervisie, deskundigheidsbevordering, consultatie en educatie. De tweede afsluitende toets van deze module is het verzorgen van onderwijs aan collega’s uit jouw zorgorganisatie (5 EC’s) aan de hand van een didactisch onderwijsmodel.

De leerlijnen in de leergang Palliatieve Zorg sluiten aan bij de beroepsrollen en competenties volgens het nieuwe opleidingsprofiel 'Bachelor of Nursing 2020'. Daarnaast is de competentiebeschrijving voor de verpleegkundige in de palliatieve zorg (V&VN, 2010) en het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 palliatieve zorg (O2PZ, 2020) leidend in deze leergang. 

 

De leerlijnen in de cursus Palliatieve Zorg sluiten aan bij de beroepsrollen en competenties volgens het nieuwe opleidingsprofiel 'Bachelor of Nursing 2020'. Daarnaast is de competentiebeschrijving voor de verpleegkundige in de palliatieve zorg (V&VN, 2010) en het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 palliatieve zorg (O2PZ, 2020) leidend in deze leergang.

Begeleiding

Tijdens de leergang word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider biedt ondersteuning tijdens jouw leerproces. Daarnaast wordt in de intervisiebijeenkomsten gewerkt aan het ontwikkelen van de ‘CanMEDS’ competenties in relatie tot palliatieve zorg.

Studiebelasting

De leergang kent een studieduur van één jaar en omvat 20 lesdagen. Voor de leergang zijn 30 EC’s (European Credits) toegekend. De studiebelasting verschilt per individu. Voorafgaand aan de lesdagen wordt een voorbereidingstijd van 20 uur gerekend. Dat is inclusief het realiseren van de opdrachten en de voorbereiding op de toets.

Afronding/ beoordeling

Iedere module wordt afgesloten met een toets. De toetsvormen die gehanteerd worden zijn verschillend. Denk hierbij aan verslagen, kennistoetsen en het organiseren van een ethisch beraad. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan ieders persoonlijke leerstijl.

Certificering

Wanneer je alle lesdagen van een module hebt gevolgd en de toetsing succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van de desbetreffende module. Na het doorlopen van de vijf modulen ontvang je het diploma ‘ Verpleegkundige Palliatieve Zorg’ op post-hbo niveau.

Voor de leergang wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN.

 

 

Toelating

De cursus Palliatieve Zorg is toegankelijk voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding op NLQF niveau 5 of 6  die willen groeien in hun rol als regieverpleegkundige. Daarnaast heb je een werkovereenkomst van minimaal 0,5 fte in de eerste- of tweedelijnszorg.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de leergang Palliatieve Zorg kun je het aanmeldformulier invullen. Je ontvang binnen één werkweek een bevestiging.

Algemene leveringsvoorwaarden
Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Ingrid van Zuilekom.

 

 

Lesdagen en locaties

Bij voldoende aanmeldingen start de leergang in februari 2023. 

De leslocatie is Deventer.

De lesdag is vrijdag van 09.15 tot 16.30 uur. 

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen € 4.350,-*. 

De kosten voor de studieboeken bedragen circa €300,-.

*Prijs onder voorbehoud van wijzigingen

 

Periode(n) Februari 2023
EC 32
Beroepenveld Medisch en paramedisch
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Vrijdag (09.15 - 16.30 uur)
Locaties Deventer
ID KCS104