Skip to content Skip to navigation menu
Leergang Palliatieve Zorg
De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom start Saxion in februari met de leergang Palliatieve Zorg. Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase. Zo vinden zij betere aansluiting bij de competenties die in de praktijk van ze gevraagd wordt.
Duur 20  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer, Enschede

€ 4.115,00

De leergang Palliatieve Zorg wordt modulair aangeboden. Dit betekent dat de modules ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. De leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended learning’. Dit betekent dat je zowel groepslessen als intervisiebijeenkomsten volgt en dat je gebruik maakt van het digitale onderwijs.

De leergang bestaat uit vijf modules:

Evidence Based Practice
In deze module leer je hoe je literatuur zoekt en beoordeelt via zoekstrategieën en zoektermen in databases. Het accent ligt op de betekenis van Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk. De module wordt afgesloten met een literatuuroriëntatie (5 EC’s).

Palliatieve zorg
In deze module staat de vraag ‘wat is palliatieve zorg’ centraal. Ziektebeelden als MS, ziekte van Parkinson, hartfalen, COPD, symptoomanalyse en symptoommanagement komen aan bod. Ook de onderwerpen proactieve zorg, markeren van palliatieve zorg en shared decison making worden behandeld. De module wordt afgesloten met een kennistoets (3 EC’s) en het schrijven van een transitieverslag (5 EC’s).

Organisatie en innoveren
Centraal in deze module staat de verkenning van het landschap palliatieve zorg waarbij aandacht is voor ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en technologie. De module wordt afgesloten met een implementatieverslag (5 EC’s).

Gedrag en communicatie
Verpleegkundig leiderschap, proactive nursing, gespreksvoering, gedragsmodellen en ethisch beraad zijn onderwerpen die in deze module worden aangeboden. De module wordt afgesloten met het organiseren van een ethisch beraad in de beroepspraktijk (5 EC’s).

Professionalisering
Als verpleegkundige is het belangrijk om je te professionaliseren in palliatieve zorg. Om dit te kunnen realiseren wordt in deze module aandacht besteed aan intervisie, deskundigheidsbevordering, consultatie en educatie. De module wordt afgesloten met het beschrijven van een beslisboom ten aanzien van een consultatievraag (5 EC’s).

De leerlijnen in de leergang Palliatieve Zorg sluiten aan bij de beroepsrollen en competenties volgens het nieuwe opleidingsprofiel 'Bachelor of Nursing 2020'. Daarnaast is de competentiebeschrijving voor de verpleegkundige in de palliatieve zorg (V&VN, 2010) en het onderwijsraamwerk 1.0 palliatieve zorg (ZonMW, 2016) leidend in deze leergang.

Begeleiding

Tijdens de leergang word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider biedt ondersteuning tijdens jouw leerproces. Daarnaast wordt in de intervisiebijeenkomsten gewerkt aan het ontwikkelen van de ‘CanMEDS’ competenties in relatie tot palliatieve zorg.

Studiebelasting

De leergang kent een studieduur van één jaar en omvat 20 lesdagen. Voor de leergang zijn 32 EC’s (European Credits) toegekend. De studiebelasting verschilt per individu. Voorafgaand aan de lesdagen wordt een voorbereidingstijd van 20 uur gerekend. Dat is inclusief het realiseren van de opdrachten en de voorbereiding op de toets.

Iedere module wordt afgesloten met een toets. De toetsvormen die gehanteerd worden zijn verschillend. Denk hierbij aan verslagen, kennistoetsen en het organiseren van een ethisch beraad. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan ieders persoonlijke leerstijl. De leergang wordt afgesloten met een portfolio assessment (4 EC’s).

Wanneer je alle lesdagen van een module hebt gevolgd en de toetsing succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van de desbetreffende module. Na het doorlopen van de vijf modulen ontvang je het diploma ‘leergang Verpleegkundige Palliatieve Zorg’ op post-hbo niveau.

Voor de leergang wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN.

De leergang Palliatieve Zorg is iets voor jou als jij:

  • werkt als verpleegkundige met zorgvragers in de palliatieve fase;
  • werkzaam bent in het werkveld van psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg, verpleeghuis, thuiszorg, ziekenhuis of hospice;
  • je verder wilt ontwikkelen in palliatieve zorg.

De leergang Palliatieve Zorg is toegankelijk voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding op niveau 5 die willen groeien in hun rol als verpleegkundige. Daarnaast heb je een werkovereenkomst van minimaal 0,5 fte in de eerste- of tweedelijnszorg.

De kosten voor de leergang Palliatieve Zorg bedragen € 4.115,-. De kosten zijn inclusief cursusmateriaal dat via het digitale onderwijssysteem wordt aangeboden, maar exclusief de boeken (ongeveer € 350,-). Het volgen van een afzonderlijke module is mogelijk. De kosten voor de module 'palliatieve zorg' bedragen € 1.100,- en de overige modules € 750,-.

Het startmoment vindt plaats op 12 maart 2021. De lesdag is vrijdag van 09.15 tot 16.30 uur. De lessen vinden plaats op onze Saxion-locatie in Deventer.

Het is ook mogelijk om de leergang Palliatieve Zorg incompany aan te bieden. In samenwerking met jouw organisatie wordt de scholing op maat samengesteld.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:

Ingrid van Zuilekom
Coördinator leergang Palliatieve Zorg
Telefoon: 06 - 109 642 65
E-mail: i.vanzuilekom@saxion.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de backoffice van de academie Gezondheidszorg:

Telefoon: 088 - 019 1568
E-mail: backoffice.agz@saxion.nl

Om je aan te melden voor de leergang Palliatieve Zorg kun je het aanmeldformulier invullen. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen één werkweek een bevestiging.

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

 

 

startdatum September 2020 | Februari 2021 (zie Lesdagen en lestijden)
EC 32
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Vrijdag (09.15 - 16.30 uur)
Locaties Enschede
Deventer
ID KCS104