Skip to content Skip to navigation menu
Leergang praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk
Deze éénjarige leergang bereidt je voor op de functie van praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit aan bij door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vastgestelde eindtermen en competenties. De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
Duur 1  Jaren
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 6.100,00

De praktijkondersteuner is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Hij/zij draagt zorg voor de patiënten met een chronische aandoening, begeleidt, ondersteunt en geeft voorlichting over de chronische ziekte en werkt multidisciplinair.  

De huisartsenzorg verandert. Persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid zijn de nieuwe sleutelwoorden. Dit betekent dat niet een ziekte, gebreken of afwijkingen bepalen hoe ziek of gezond de patiënt is, maar de veerkracht en het vermogen om de regie over het leven te blijven voeren. Voor de praktijkondersteuner was tot voor kort één van de belangrijkste taken het houden van een eigen spreekuur voor de groep patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus; astma/COPD; hartfalen en mensen met een verhoogd risico op een cardio vasculaire aandoening (CVRM). Deze taken blijven bestaan, maar daarnaast zal de praktijkondersteuner meer en meer aandacht moeten hebben voor de integrale zorgverlening van de patiënt. De transitie van zorg van de 2e naar de 1e lijn zal gecontinueerd worden en mogelijk toenemen. Hierdoor neemt de complexiteit van zorg toe.

De geheel vernieuwde leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk bereidt je voor op deze uitdaging.

De praktijkondersteuner (POH) verleent gedelegeerde medische-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische aandoening; diabetes mellitus, astma/COPD, hartfalen en patiënten met verhoogde kans op een cardio vasculaire aandoening.

Het accent in de leergang ligt op de activiteiten die zich lenen voor protocollering en/of meer routinematige uitvoering. Je werkt daarbij volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Competentiegebieden
De leergang is opgebouwd vanuit de zeven competentiegebieden van de Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMeds). Centraal staat de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en een professionele attitude voor optimale zorgvrager-gecentreerde zorg en/of werkprocessen. Dit competentiegebied wordt aangevuld en geïntegreerd met de overige zes competentiegebieden.

1. Vakinhoudelijk Handelen/Zorgverlener
Het vakinhoudelijk handelen omvat alle activiteiten die worden verricht naar aanleiding van klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid, bij zorgvragers. De kern van de activiteiten bestaat uit het differentiëren van de klacht naar aard en ernst en het beoordelen van de noodzaak tot interventie, educatie, begeleiding, controleren van het ziektebeloop en signaleren van mogelijke complicaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij de setting passende protocollen en richtlijnen. De praktijkondersteuner bewaakt de effecten van het eigen handelen.

2. Communicatie
De praktijkondersteuner faciliteert op een effectieve wijze de zorgvrager-professional relatie en de communicatie voor, tijdens en na het directe contact met de zorgvrager.

3. Samenwerking
De praktijkondersteuner werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale zorg.

4. Kennis en wetenschap
De praktijkondersteuner committeert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals het creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis.

5. Maatschappelijk handelen/gezondheidsbevorderaar
De praktijkondersteuner gebruikt op een verantwoorde wijze haar expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers, de gemeenschap en de bevolking.

6. Organisatie
De praktijkondersteuner draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de organisatie en de gezondheidszorg.

7. Professionaliteit
De praktijkondersteuner committeert zich aan de gezondheid en het welzijn van individuen en de samenleving door een ethische beroepsuitoefening, door de professie geleide regulatie van het beroep en een hoge persoonlijke gedragsstandaard.

Het lesprogramma
De leergang is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modulen:

 1. De praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk
 2. Positieve gezondheid
 3. Innovatie
 4. Studiewerkbegeleiding
 5. Diabetes Mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk
 6. VRM in de huisartsenpraktijk
 7. Astma/COPD in de huisartsenpraktijk
 8. Nader in te vullen.

Tijdens de leergang wordt er gebruik gemaakt van Blended learning. Een goede internetverbinding en computer/laptop zijn hiervoor noodzakelijk.

Toetsing
Toetsing vindt plaats in diverse vormen: schriftelijke toetsen (kennis, inzicht toepassing), praktische toetsen (handelingen, protocollen) en presentaties.

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt circa 15 uur per week als je de leergang vanuit een geëigende functie in een huisartsenpraktijk volgt. Als je de leergang vanuit een ander verband volgt en dus praktijkopdrachten uitvoert in een huisartsenpraktijk die niet uw directe werkplek is, moet je rekenen op een extra investering van minimaal 8 uur per week gedurende het cursusjaar (circa 320 uur).

Een cursusjaar beslaat circa 23 lesdagen van 09.00 tot 16.30 uur. In het geheel gaat het om 420 SBU (studiebelastinguren).

Voor de cursisten die de extra module moeten volgen, i.v.m. een mbo-vooropleiding, zal de studiebelasting 40 SBU hoger zijn.

 

Je ontvangt het post hbo diploma “Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk” als je minimaal 80% aanwezig bent geweest tijdens de lessen en alle toetsen met voldaan afsluit.

Je bent doktersassistente of BIG geregistreerd verpleegkundige. Je denkt en werkt op hbo-niveau. Je wilt je in de functie van praktijkondersteuner verdiepen en verbreden. Tijdens de leergang POH dien je een werk- of stageovereenkomst met een huisartsenpraktijk te hebben voor minimaal 8 uur per week.

De leergang is toegankelijk voor:

 • Big-geregistreerde HBO-V verpleegkundige met minimaal één jaar recente werkervaring als verpleegkundige;
 • Big-geregistreerde inservice verpleegkundigen/MBO verpleegkundigen met minimaal twee jaar recente werkervaring, die met vervolgopleidingen en/of aantoonbare activiteiten in de verpleging het HBO denk- en werkniveau hebben verworven;
 • Doktersassistente Plus, met minimaal drie jaar recente werkervaring, die met vervolgopleidingen en/of aantoonbare activiteiten het HBO denk- en werkniveau hebben verworven en werkzaam zijn binnen een huisartsenpraktijk.

Beschik jij over een mbo-vooropleiding? Dan dien je een assessment te maken bij een extern bureau waarmee je aantoont op hbo werk- en denkniveau te functioneren (kosten circa € 600,-). Na toelating volg je verplicht een extra module, waarin je reflectieve vaardigheden worden verbeterd en aandacht is voor klinisch redeneren.

€ 6.100,-.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Meer weten? Neem contact op met:

Hanneke Glazenburg
Coördinator van de Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk
Telefoon: 06 - 1237 0819
E-mail: a.j.w.glazenburg@saxion.nl

Of met de backoffice via:

Telefoon: 088 - 019 1568
E-mail: backoffice.agz@saxion.nl

Voor de leergang die start in november 2021 kunt u zich aanmelden via de knop 'aanmelden' op deze pagina. De lesdag is donderdag en de leslocatie is Enschede.

startdatum November 2021
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Donderdag (09.00 - 16.30 uur)
Studiebelasting 15hours
Locaties Enschede
ID KCS110