Skip to content Skip to navigation menu
Leren van spel in groep 1-2

Leer kinderen de wereld te ontdekken met spelend leren

In deze cursus ga je, vanuit je eigen praktijk, aan de slag met spelend leren en ontdekken. Dit doe je aan de hand van de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Je besteedt aandacht aan taal, rekenen en onderzoekend en ontdekkend leren. Daarnaast werk je aan je eigen spelbegeleiding en interactievaardigheden. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Met spelend leren draag je op een inspirerende manier bij aan hun welzijn en ontwikkeling!

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Na het volgen van de cursus Spelend leren in groep 1-2 kun jij:

  • Spel inzetten om de ontwikkeling van het kind te stimuleren
  • Taal- en rekendoelen stimuleren in spel en in de hoeken
  • Het buitenspelen begeleiden

Het nut van spelend leren en ontdekken

Spelen is essentieel voor ieder kind. Het draagt bij aan hun sociale, emotionele en motorische ontwikkeling. Ook leren kinderen probleemoplossend te denken en krijgen ze inzicht in oorzaak en gevolg. Met spelend leren daag je je leerlingen uit om de wereld om zich heen te ontdekken. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid. En het inspireert ze om zélf dingen uit te proberen.

  • Welbevinden en betrokkenheid als basis voor ontwikkeling
  • Spelontwikkeling en spelbegeleiding in hoeken
  • Ontwikkeling van executieve functies in spel
  • Pedagogische en educatieve interactievaardigheden in spel
  • Taal- en rekendoelen in spel en in de hoeken, denkontwikkeling stimuleren d.m.v. vragen
  • Onderzoekend en ontdekkend spelen en leren in hoeken m.b.v. diverse materialen
  • Spel in de buitenomgeving

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Toelating

Doelgroep: leerkrachten van groep 1-2

Aanmelden

Om je aan te melden, klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Simone Soomers, docent Transfer
T: 06 57358977
E: s.soomers@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 82203043
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID XCLSG