Skip to content Skip to navigation menu
Leven Lang Ontwikkelen voor hbo-verpleegkundigen
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Veranderingen in de maatschappij gaan snel, net als in de zorg. Dat vraagt van professionals dat ze snel kunnen schakelen en bijblijven op hun vakgebied, maar hoe doe je dat? De leerlijn Leven Lang Ontwikkelen sluit aan bij deze recente ontwikkelingen in de praktijk. De hbo-verpleegkundige is de aangewezen persoon om de complexe vraag van de cliënt in beeld te brengen, de hierop benodigde zorg te coördineren en in samenwerking met ketenpartners (waaronder huisarts) de zorg te leveren. In samenwerking met het werkveld heeft de Academie Gezondheidszorg van Saxion een leerlijn ontwikkeld voor hbo-verpleegkundigen. De inhoud van deze leerlijn sluit aan bij het opleidingsprofiel ‘Bachelor of Nursing 2020’ (BN2020) en bestaat uit de volgende modules: 

  • Klinisch redeneren 
  • Evidence based practice (EBP)
  • Leiderschap 
  • Innovatie 
  • Interprofessioneel werken 

Voorafgaand aan iedere module wordt een themamiddag aangeboden. Deze themamiddagen zijn een introductie op de modulen. De themamiddagen en modulen kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van jouw ontwikkelbehoefte.

De kosten voor de module bedragen €625,-. Kosten zijn exclusief aanschaf van literatuur (indicatie €100,-).
De kosten voor deelname aan een themamiddag bedragen 75 euro.

Wil je meer weten of heb je een andere ontwikkelbehoefte? Neem dan contact op met:

Jeroen Boonstra | j.s.boonstra@saxion.nl | 06 -1236 8109

Om je aan te melden voor deze leerlijn of voor één van de themamiddagen kun je contact opnemen met:

Jeroen Boonstra

  1. j.s.boonstra@saxion.nl ;
  2. 06 -1236 8109.

Periode(n) 2020-2021 (Specifieke data volgt)
EC 5
Beroepenveld Medisch en paramedisch
Studievorm Post HBO
Cursus
dagTijdstip Dinsdag 13.15 - 16.30 uur
Studiebelasting 140 Uren
Locaties Enschede
ID XCLLLL