Skip to content Skip to navigation menu
Lezen in het basisonderwijs

Laat je kinderen het plezier van lezen ontdekken

Je begrijpt als geen ander hoe belangrijk de leesvaardigheid van kinderen is. Lezen vergroot de woordenschat, het geheugen en het concentratievermogen. Leesmotivatie is daarbij een belangrijke factor. Een gemotiveerd kind leest vaker en heeft veel meer plezier in het lezen van boeken. Met deze cursus leer je hoe je kinderen stimuleert om te lezen en dit ook te blijven doen!

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Na het volgen van de cursus Lezen in het basisonderwijs kun jij:

  • De leesmotivatie van je leerlingen vergroten
  • Jeugdboeken inzetten bij andere vakken en domeinen van taal
  • Belevend en literair aan de slag met jeugdboeken
  • Regelmatig en gevarieerd werken met jeugdboeken
  • Je nieuwe inzichten overdragen aan collega’s 

Ondersteuning op maat

We kunnen je op verschillende manieren helpen bij het vergroten van de leesmotivatie op jouw school. Aan de hand van je behoeften sluiten we aan bij een vergadering, verzorgen we nascholing of geven we een gastles. Ook is het mogelijk om een complete opleiding voor jou en je collega's te verzorgen, bijvoorbeeld Vol van lezen.

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur. De afronding vindt plaats door middel van een presentatie van een meesterstuk. Hierin laat je zien hoe de vakinhoud van je eigen praktijk is verrijkt met jeugdboeken. Theorie en praktijk gaan steeds hand in hand. Daardoor ervaar je direct wat wel en niet werkt in jouw klas.

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je ontvangt een certificaat.

Toelating

Doelgroep: leerkrachten in het basisonderwijs

Aanmelden

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Anique Bokdam, docent-taalcoördinator Transfer
T: 088-019 5201
E: j.h.bokdam@saxion.nl 

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82203043
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl

Lesdagen en locaties

De opleiding wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Kosten

Niet van toepassing bij een maatwerktraject

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID XCSJL