Skip to content Skip to navigation menu
Loopbaancoaching
Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding word je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van werknemers, maar ook veranderende wetgeving zorgen voor een toename van het aantal overgangsmomenten in de loopbaan. De verantwoordelijkheid voor de loopbaanplanning ligt steeds meer bij het individu (werknemer, werkzoekende, student) zelf. Hij of zij wordt geacht zelfsturend te zijn in zijn of haar loopbaan. Door de toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt groeit de behoefte aan professionele loopbaanbegeleiding.
Sector Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 2.375,00

Je krijgt inzicht in de plaats en de noodzaak van loopbaanbegeleiding in de huidige samenleving en arbeidsmarkt. Je doet kennis op van de fasering van loopbaanbegeleiding en leert te werken met een praktisch model voor loopbaanbegeleiding, bestaande uit vijf fasen:

 • Acceptatie van de huidige situatie;
 • Analyse van kwaliteiten en beperkingen;
 • Vertalen naar concrete opties en (beroeps)mogelijkheden;
 • Verkennen van (nieuwe) mogelijkheden;
 • Realisatie: opstellen en uitvoeren van doelen en een actieplan.


 

Tijdens Loopbaancoaching (module 2) wordt vooral aandacht besteed aan ervaring opdoen met coachen.
De coaching richt zich op het versterken van de zelfsturing van de cliënt om opties, die aansluiten bij persoonlijke wensen en mogelijkheden, te onderzoeken en te realiseren. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van loopbaanbegeleidingsinstrumenten.
Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de module:

 • Het voeren van een loopbaandialoog;
 • Kennismaken met en toepassen van loopbaaninstrumenten;
 • Reflecteren op de informatiewaarde en toepassingsmogelijkheden van de instrumenten;
 • De beoordeling van het instrument: hoe pas ik dit instrument toe in mijn dagelijkse praktijk?;
 • Hoe is mijn professionele handelen met betrekking tot de verschillende gespreksthema’s en begeleidingsinstrumenten?

Meer weten? Download de brochure of neem contact met ons op.

Deze module maakt onderdeel uit van de Modulaire Leergang Loopbaanbegeleiding. Deze bestaat uit 3 modulen welke los van elkaar gevolgd kunnen worden. De inhoud van de leergang kent een opbouw van kader naar gevorderd naar meesterschap.

 1. Module Loopbaanoriëntatie en –advisering (kader)
 2. Module Loopbaancoaching (gevorderd)
 3. Module Loopbaanexpert (meesterschap)

Je ontvangt een certificaat wanneer je de bij de module behorende toets met een voldoende resultaat afsluit.

De module is bedoeld voor mensen die al enige tijd werkzaam zijn als medewerker mobiliteitsbureau,
HRM-functionaris, consulent arbeids(re)-integratie, arbeidsdeskundige, (studie)loopbaanbegeleider of coach. Wellicht werk je voor een re-integratiebedrijf, mobiliteitscentrum, adviesbureau of een HRM-afdeling.

Deze module past vooral goed bij je, wanneer je tijdens je werk steeds vaker te maken hebt met cliënten of werknemers die zich willen - of moeten - oriënteren op hun loopbaan. Dit kan noodgedwongen zijn, bijvoorbeeld vanwege reorganisatie, ontslag of arbeidsongeschiktheid, maar ook vrijwillig als motief voor zelfontplooiing of persoonlijke ontwikkeling. Je ervaart een toenemende behoefte aan professionalisering binnen je werk en voelt de behoefte om verder te groeien als loopbaancoach.
 

Voor toelating tot de module is minimaal een werk- en denkniveau op hbo-niveau vereist, bij voorkeur een opleiding Personeel en Arbeid of agogische achtergrond. Relevant werk is bijvoorbeeld een functie binnen de loopbaanbegeleiding, advieswerk, coaching, arbeidsre-integratie, Personeel en Organisatie of aanverwant.

Het cursusgeld per module bedraagt  € 2.375,-.
Bij het volgen van meerdere modulen ontvang je een korting op dit tarief.
Dit bedrag is inclusief materiaal, literatuur, maaltijd, koffie/thee. Wij berekenen geen btw.

Vragen? Neem contact met ons op:

Monique Kleefstra
Projectcoördinator
Telefoon: 088 - 019 3930
Mobiel: 06 - 130 464 63
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl
Werkdagen: maandag en donderdag

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

startdatum Voorjaar 2021
Vakgebied Management & Organisatie
HRM & Verandermanagement
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Psychology
Bedrijfskunde
Academic Period 4
Locaties Deventer
ID KCS177