Skip to content Skip to navigation menu
Masterclass Succesmanagement

In deze Masterclass Succesmanagement staan we stil bij de belangrijkste 3 elementen voor succes: heldere doelen, juiste activiteiten en beheersen van risico’s die er echt toe doen. Het samenspel tussen deze 3 elementen vormt een eenvoudige, maar effectieve aanpak voor het vergoten van succes.

Je werkt in deze Masterclass aan je eigen succes en bespreekt je casus binnen de groep. Van te voren lever je een doelstelling aan waarvan je het succes wilt vergroten. Je werkt aan het aanscherpen van de doelen, het beoordelen en verbeteren van de activiteiten om het doel te bereiken en de risico’s die je succes kunnen verstoren.

Duur 5  Dagen
Sector Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

 • Je weet hoe organisaties meer succesvol kunnen worden door effectiever hun doel te bereiken.
 • Je weet nieuwe sturingsinstrumenten toe te passen in je eigen organisatie.
 • Je weet heldere (sub)doelen te formuleren.
 • Je weet welke concrete acties tot een meer succesvolle doelbereiking leiden.
 • Je weet activiteiten op een andere manier te bekijken en te beoordelen op effectiviteit.
 • Je weet essentiële risico’s te herkennen die succes in de weg staan.

Om succesvol doelen te bereiken moet er regelmatig worden bijgestuurd. Doen we nog de juiste dingen en beheersen we de bekende risico’s om uiteindelijk succesvol te zijn? Om succesvol te zijn en te blijven dient effectief de vinger aan de pols te worden gehouden en moet de relatie tussen doel, activiteit en risico continu worden gemonitord. Uit onderzoek blijkt dat de rode draad waardoor organisaties in zwaar weer komen wordt veroorzaakt door onduidelijke doelen, negeren van risico’s en onvoldoende sturingsinformatie. Organisaties komen niet in de problemen omdat ze niet bijsturen, maar omdat ze te laat bijsturen.

In deze Masterclass staat centraal dat de gestelde doelen worden bereikt. Dat lukt alleen succesvol door de doelen helder te formuleren, de juiste activiteiten te ondernemen en de belangrijkste risico’s te beheersen die de doelbereiking in de weg kunnen staan. Het afspreken van doelen, bijsturen op activiteiten en onderkennen van risico’s moet een permanent onderwerp van gesprek zijn binnen het bestuur en tussen bestuur en management. Dat maakt een organisatie en haar bestuurders/managers meer succesvol.

Voorbeeld: Management is niet effectief door gebrek aan doelen

De Raad van Bestuur van een bedrijf met zo’n 2000 medewerkers was ontevreden over de laag managers onder hen. Zij pakten hun taken onvoldoende zelfstandig op. De adviseur die het bestuur strategisch begeleidde vroeg daarop naar de bedrijfsdoelstelling. Het viel een minuut stil, waarop de CEO zei dat ze wilden groeien en een omzetstijging wilden realiseren. Dit werd meteen ter discussie gesteld door de CFO die stelde dat de focus ligt op het behalen van meer winst. Doelstellingen die op gespannen voet staan met elkaar. Lange termijn versus korte termijn. Wat betekent dat voor de 50 managers in de organisatie die elke dag weer keuzes moeten maken? Onduidelijkheid! En deze onduidelijkheid leidde ertoe dat een ieder naar eigen eer en geweten keuzes maakte en regelmatig op onbegrip stuitte bij de Raad van Bestuur. In de ogen van de Raad van Bestuur deden ze namelijk niet altijd de juiste dingen. Het probleem lag hier echter niet bij de hard werkende managers, maar bij de Raad van Bestuur die geen duidelijke doelen en kaders stelde waar de managers hun beslissingen op konden baseren.

Dag 1 Inleiding Succesmanagement en heldere doelen

Waarom zijn sommige organisaties wel succesvol en andere niet? En wat kunnen we daar van leren? Succesmanagement is gebaseerd op de relatie tussen heldere doelen, de juiste activiteiten en de belangrijkste risico’s. Het begint allemaal met een heldere doelstelling en een strategie hoe deze te bereiken.

Dag 2 Doen we de juiste activiteiten?

Organisaties en medewerkers voeren heel veel activiteiten uit. Maar leveren die activiteiten allemaal wel een (volledige) bijdrage aan de gewenste doelbereiking? Of doen ze dit slechts gedeeltelijk? Zijn er andere alternatieve activiteiten die minder kosten en toch effectiever zijn?

Dag 3 Kennen we de belangrijkste risico’s?

Verder kijken dan je neus lang is, voorkomt verrassingen waardoor doelen niet of slechts gedeeltelijk worden bereikt. Door met elkaar de belangrijkste belemmeringen (risico’s) te beheersen neemt de kans op succesvolle doelbereiking toe.

Dag 4 Hoe veranderen we de organisatie naar een meer succesvolle organisatie?

Hoe kun je de stap maken van een 'gewone' organisatie die vooruit komt naar een organisatie die meer succesvol is in het bereiken van haar doelen?

Voorbeeld: Meer succesvolle doelbereiking en € 900k besparing

Gemeente X heeft als doel vanuit de WMO om de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Daarvoor worden ouderen 3 dagdelen per week met busjes naar een zorgaanbieder gebracht voor recreatieve bezigheden. De kosten hiervoor bedragen € 1,4 miljoen per jaar. Veel ouderen blijken bij nadere bestudering van data in slechts enkele wijken te wonen waar ook publiek toegankelijke buurtcentra aanwezig zijn. De gemeente kan 60% van de ouderenactiviteiten in buurtcentra op loopafstand aanbieden gedurende 5 dagen per week. Voor de begeleiding worden 2 nieuwe medewerkers aangetrokken voor € 100k. De besparing voor de gemeente is ongeveer € 900k per jaar. Daarnaast biedt zij ook nog een veel beter maatschappelijk rendement door 5 dagen per week activiteiten aan te bieden en de zelfredzaamheid van ouderen zoveel mogelijk te stimuleren.

Docenten

Kerndocent van deze masterclass is Geert Haisma. Voor de verschillende thema’s worden docenten van Saxion en de Universiteit Twente ingezet. Elke dag is er ook ruimte voor ervaringen en tips uit de praktijk. Gastcolleges worden onder andere verzorgd door:

 • Henk Keizer, voormalig CEO Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland GGN
 • Lars Kamphuis, CEO van ELIS en voormalig CFO van Grolsch
 • Jeroen Hatenboer, oud-wethouder gemeente Enschede
 • Piet Klop, directeur Public Values en oud-partner Deloitte

Elke deelnemer maakt een plan van aanpak en gaat deze presenteren..

Bij voldoende niveau wordt een certificaat uitgereikt. Elke deelnemer mag eenmaal een herkansing doen. Bij niet voldoen volgt een bewijs van deelname.

Bestuurders, directeuren, managers, controllers, verander- en verbeteradviseurs uit profit- en non-profit organisaties.

Je hebt een hbo werk- en denkniveau.

Het lesgeld bedraagt € 3.600,- inclusief catering en literatuur.

Exclusief overnachting.

Literatuur

 • Syllabus Succesmanagement
 • Succesmanagement, Geert Haisma, artikel in Controllersmagazine, 31 oktober 2019

 

Twee keer twee dagen van 8.30 - 17.00 uur.

Eén maand na de masterclass is er een terugkomdag. Op deze dag wordt de masteropdracht individueel door de deelnemer gepresenteerd.

 

Locatie: Saxion Enschede

Vragen? Neem contact met ons op:

Saxion: Anna Yuricheva - Projectcoördinator Kennistransfer AMA 
Telefoon: 088-019 3662 / 06-4559 4329
E-mail: a.yuricheva@saxion.nl

Je kunt je aanmelden via de aanmeldknop op deze pagina. Zodra jij je hebt aangemeld, ontvang je een ontvangstbevestiging.

Digitaal intakeassessment

Voorafgaand aan de masterclass vul je een digitaal intakeformulier in.

startdatum Najaar 2020
Vakgebied Finance & Control
Studievorm Post HBO
Cursus
Vakgebied Bedrijfskunde
dagTijdstip Maandag, 8.30 tot 17.15
Locaties Enschede
ID XCMCSM