Skip to content Skip to navigation menu
Mastercourse Vernieuwingsonderwijs

Verdiep je in theorie met praktisch resultaat

Komend studiejaar gaat de mastercourse Vernieuwingsonderwijs van start, de enige opleiding op masterniveau in Nederland waarin je je kennis van (traditioneel) Vernieuwingsonderwijs vergroot en deze in de praktijk brengt.
 

Je hart ligt in het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs. Je gunt elk kind onderwijs waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken, de leerstof zelf kunnen ontdekken en de gelegenheid krijgen om elkaar te helpen. Je hebt een opleiding gevolgd om je onderwijs concreet vorm te geven, maar je mist de verdieping. Je wilt onderzoeken waar jij in je onderwijs voor staat. Je vraagt je bovendien af hoe je je onderwijs kan verbeteren, waar het anders kan en welk vernieuwingsconcept je daarbij hanteert.

 
Sector Educatie  

De mastercourse Vernieuwingsonderwijs is de enige opleiding op masterniveau in Nederland waarin je een jaar lang je kennis van vernieuwingsonderwijs vergroot en deze in de praktijk brengt.
 

 

 Redenen om te kiezen voor deze master:

De competenties die je opdoet zijn praktisch en direct toepasbaar in je onderwijspraktijk; 
Je studeert samen met een cohort studenten die werkzaam zijn in het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs;
Er is ruime aandacht voor het ontwerpen van onderwijs binnen je vernieuwingsconcept;
Je wordt begeleid door een onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.

Enkele quotes van oud-studenten van de mastercourse: 

“Mijn visie is concreter geworden en ik ben beter in staat deze over te brengen naar anderen” – Alja de Lange - leerkracht openbare daltonbasisschool de Branink

“Waarom en hoe zijn innovaties in het onderwijs nuttig en waarop is dat dan gebaseerd? Voor mijn eigen school heb ik voor leerlingen lessen ontworpen over zelfregulering en leren lezen, en begeleidende workshops gegeven voor de leerkrachten, om de aanpak ook goed te kunnen implementeren.” - Jacqueline Bentlage – leerkracht montessorischool de Aquamarijn

“De master heeft mij nieuwe inzichten gegeven in waar ik als daltonleerkracht voor sta en wat het daltononderwijs voor mij en de school betekent” – Ilonka Mulder - leerkracht openbare daltonbasisschool de Branink

“Mijn visie op (montessori)onderwijs is aangescherpt en onderbouwd geraakt” - Marielle van der Heijden - leerkracht Anne Frank Montessorischool Doesburg

 

Wat houdt de mastercourse in?
De inhoud van de mastercourse is zo ingericht, dat je je kan verdiepen in de pedagogische, didactische en onderwijskundige opvattingen en theorieën van je vernieuwingsconcept. De mastercourse bestaat uit vier modules. Hieronder wordt de inhoud van de modules kort toegelicht. 

Module 1 - Het waartoe van het vernieuwingsonderwijs 
In deze module staat de vraag ”Hoe moet onderwijs ingericht worden om kinderen voor te bereiden op een rol als ondernemende, zelfstandige, verantwoordelijke en sociale burgers in een veranderende, pluriforme maatschappij?” centraal. Dat was ook het geval in de 19de en 20ste eeuw, bij het ontstaan van de reformpedagogiek. Tegenwoordig zijn binnen het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs eigen visies geformuleerd over het onderwijs van de toekomst. Tijdens deze module gaan we daar dieper op in en vorm je daarover je eigen visie en werk je aan je eigen onderwijsmanifest.

Module 2  - Onderwijskwaliteit in zich(t) 
In deze module gaan we de uitdaging aan: op welke wijze kunnen vernieuwingsscholen de brede onderwijskwaliteit op het gebied van socialisatie of persoonswording inzichtelijk maken? Je ontwikkelt een tool dat inzichtelijk maakt op welke wijze er in het vernieuwingsonderwijs gewerkt wordt aan de brede ontwikkeling van kinderen en welke kwaliteit dit met zich meebrengt. Je kiest daarvoor één specifiek begrip van het onderwijsconcept uit de domeinen socialisatie of persoonswording. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen of ander kernelement uit het onderwijsconcept. Je onderzoekt, vergelijkt, bestudeert en analyseert om te komen tot de ontwikkeling van de tool die je in je eigen onderwijspraktijk kunt toepassen.

Module 3 - Zelfsturend leren kun je leren 
Vernieuwingsscholen willen hun leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het functioneren in een steeds complexer wordende maatschappij. Dit doen ze door de leerlingen zelfstandig te laten werken en ze zelf de leerstof te laten ontdekken. Om deze manier van leren zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is een bepaalde mate van zelfsturing noodzakelijk. Juiste begeleiding door de leraar is bij dit proces bijzonder belangrijk. Er zijn echter weinig instrumenten voorhanden waarmee gericht gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van zelfsturing. Zelfsturing wordt aangeleerd, maar hoe? In deze module onderzoeken we hoe en waarom zelfsturing bijdraagt aan het leren van leerlingen en welke pedagogisch-didactische interventies van leraren nodig zijn om zelfsturing te bevorderen. 

Module 4 - Het onderwijs voorbij 
Om de daadwerkelijke ideeën van vernieuwingsonderwijs over opvoeding en onderwijs te kunnen begrijpen moeten we aandacht besteden aan de ideologische aspecten van ons werk. De principes van het vernieuwingsonderwijs beperken zich niet alleen tot de lagere school, maar zijn vaak van toepassing op tal van maatschappelijke situaties. In de module ‘het onderwijs voorbij’ ontwerp je een interventie voor een maatschappelijk vraagstuk vanuit de principes van het vernieuwingsonderwijs. Je komt tot de essentie van je onderwijsvisie en maakt de transfer van vernieuwingsonderwijs naar maatschappij en gaat op zoek naar betekenissen.

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen.

De mastercourse wordt aangeboden door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs vanaf komend studiejaar en bedraagt 15ecs. 

De mastercourse bedraagt in totaal een jaar. Per module zijn er telkens vijf werkcolleges op maandag van 15.30-17.30 deze vinden plaats bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam (5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS). 

Planning 2020-2021 volgt.

Bij afronding van elke module ontvang je een certificaat. Tevens bestaat de mogelijkheid om, na het volgen van de mastercourse Vernieuwingsonderwijs, met vrijstelling in te stromen in de Master Teacher Leader van Saxion Enschede

Ambitieuze en enthousiaste leraren die werkzaam zijn in het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs. Je hebt minimaal een hbo- bachelor met voldoende didactische en pedagogische vaardigheden, zoals leraar basisonderwijs of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Ook heb je tenminste drie jaar werkervaring. Daarnaast beschik je over voldoende mogelijkheden om praktijkgericht onderzoek uit te voeren bij je eigen school.

De kosten per losse module zijn:

Module 1 € 875,- p.p.

Module 2 € 875,- p.p.

Module 3 € 875,- p.p.

Module 4 € 875,- p.p.

Totaal bedrag van alle modules € 3.500,- p.p

 

 

 

De werkcolleges zijn op maandag van 15.30-17.30 uur bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam.  Planning 2020-2021 volgt.
 

Module 1 - Het waartoe van het vernieuwingsonderwijs 
 
Module 2 - Onderwijskwaliteit in zich(t)
 
Module 3 - Zelfsturend leren kun je leren
 
Module 4 - Het onderwijs voorbij
 

 

 

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs
T:  06 46336370
E: p.h.m.sins@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Anita Schenkeveld, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 57805661
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl
 

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Onderwijs & Opleiden
Studievorm Module
Post HBO
ID XCMVO