Skip to content Skip to navigation menu
Montessori modules

Losse montessorimodules volgen? Dat kan!

Wij bieden niet alleen de volledige montessoriopleiding basis- en vakbekwaam aan, ook kun je losse modules van deze opleiding volgen.  We hebben een ruim aanbod, zie inhoud. Schrijf je snel in voor één of meer modules en verdiep je kennis!
 
 
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Wil jij je verder ontwikkelen als montessorileerkracht, maar niet de volledige opleiding volgen? Kies dan voor 1 of meerdere modules van de opleiding. Je gaat samen met de andere studenten aan de slag met de materialen, de achtergronden ervan en/of je verdiept je in  een specifiek montessorionderwerp. Kies een of meerdere modules die je aanspreken en vergroot je kennis op dat gebied!

Voorwaarde voor het volgen van de modules basisbekwaam is dat je al in het bezit bent van een diploma basisbekwaam. Bij de modules tijdens de opleiding vakbekwaam moet je in het bezit zijn van het diploma vakbekwaam. 

Wil jij de volledige Montessoriopleiding volgen? klik dan hier

Modules blijvend bekwaam tijdens opleiding basisbekwaam:

Dagelijks leven & zintuiglijk materiaal voor het kind van 3 tot 6 jaar
(2 bijeenkomsten van 3 uur € 210,00)

Het zintuigelijk materiaal én de oefeningen voor het dagelijks leven vormen de basis voor het werken in de onderbouwgroep. Ze doen zowel een beroep op de motoriek van kinderen als op het oefenen van de zintuigen. Daarnaast stimuleren ze het zelfstandig handelen van het kind. Er zit dus veel meer achter de inzet van dit materiaal en het uitvoeren van deze activiteiten dan alleen het geven van het lesje. In deze module leer je daarom naast de didactiek van het materiaal, de verwerkingen en variaties, ook de diepgang, reikwijdte en het vormende aspect.

Geometrie voor het kind van 3 tot 6 jaar
(1 bijeenkomst van 3 uur € 105,00)

Geometrie voor het jonge kind gaat uit van het totale figuur. De geometrische lichamen en het geometrisch kastje zijn daarvoor het vertrekpunt. Maar we gebruiken in de onderbouw nog veel meer materialen voor geometrie. Hoe en waarom leer je kinderen om zich op jonge leeftijd al te verdiepen in geometrie? Hoe geef je ze gevoel voor geometrie mee? Hoe maak je ze alert voor het herkennen van geometrische figuren in de omgeving? Door te werken met hoofd, hart en handen neem je de kinderen mee in de wereld van geometrie. In deze module leer je hoe geometrie al op jonge leeftijd begint en welke inbreng het materiaal, het kind en de leraar daarbij hebben. 

Rekenen voor het kind van 3 tot 6 jaar
(1 bijeenkomst van 3 uur € 105,00)

In deze module ga je aan de slag met het rekenmateriaal voor kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar. Tellen, getalbegrip en de vier hoofdbewerkingen staan centraal. Het materiaal kent een specifieke opbouw, waarvan de waarde niet moet worden onderschat. Het is de taak van de leraar om de lesjes zo te geven, dat het kind doorwerkt met het materiaal en zo zijn getalbegrip verder ontwikkelt. In deze module leer je de materiaallessen te geven, leer je de opbouw kennen en je leert het aanbod af te stemmen op het individuele kind. 

Kosmische educatie, de basis
(1 bijeenkomst van 3 uur € 105,00)

In deze module verkennen we het concept van kosmische educatie. Kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar hebben interesse in het hoe en waarom van dingen in de wereld om hen heen. Hoe maak je daar als montessorischool gebruik van? Hoe maak je de stap om van het combineren van de verschillende zaakvakken te komen tot kosmische educatie? Ook jonge kinderen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen. Toch sprak Maria Montessori voor deze leeftijdsgroep nog niet over Kosmische Educatie. Hoe bieden we jonge kinderen de gelegenheid om zich onder te dompelen in de cultuur waarin ze opgroeien? We duiken in de thematiek van kosmische educatie voor het kind van 3 tot 12 jaar en de materialen die je kunt gebruiken in je groep.

Taal voor het kind van 3 tot 6 jaar
(1 bijeenkomst van 3 uur € 105,00)

“Alle dingen hebben een naam: de mensen, de landen, de vervaardigde voorwerpen, de planten en alle dieren die de mens kent” (Montessori, 1935). Het kind ziet een omgeving vol voorwerpen en elk voorwerp heeft een naam. Het jonge kind is gevoelig voor het oppikken van de taal. Taal vormt zodoende de wereld van het kind. Taal helpt het kind zijn ervaringen te ordenen en gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Het is de taak van de leerkracht om het kind in te wijden in deze wereld vol taal. In deze module leer je hoe jonge kinderen leren schrijven, spellen en lezen en hoe ze voorzichtig al kennis maken met grammatica. 

Rekenen voor het kind van zes tot twaalf jaar - basis
(3 bijeenkomsten van 3 uur € 315,00 )

In deze module komen de rekenleerlijnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, decimale breuken en de lijn van het machtsverheffen aan bod. Je leert hoe je de lesjes geeft, de didactiek achter deze lesjes en de opeenvolging van het materiaal. De kracht zit in het leggen van een goede basis: door het geven van een goede materiaalles, zowel aan een kind individueel als aan een klein groepje kinderen. 

Taal voor het kind van zes tot twaalf jaar - basis
(1 bijeenkomst van 3 uur € 105,00) 

De opbouw van het leren lezen, maar ook het gebruik van de taaldozen, de woordlijsten en zinsontleding: in deze module ga je met de oorspronkelijke taalmaterialen van montessori aan de slag. Hoe geef je de lessen met het materiaal en hoe sluit je aan bij de behoefte van het kind? Je leert werken met de ontwikkelingslijnen voor taal en leert wat de opeenvolging van het materiaal is. 

Modules blijvend bekwaam tijdens opleiding vakbekwaam

Pedagogiek en didactiek in het montessori onderwijs
(2 bijeenkomsten van 3 uur € 210,00)

Deze twee bijeenkomsten vormen het fundament van de opleiding Montessori Vakbekwaam en het handelen van elke vakbekwame montessorileraar. In de eerste bijeenkomst staat de montessoripedagogiek op het programma: hoe verhouden vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en activiteit zich tot elkaar? De tweede bijeenkomst staat in het teken van didactiek: hoe geef je als montessorileraar vorm aan het leren van kinderen?

Rekenen, de doorgaande lijn voor het kind van 3 tot 12 jaar – verdieping
(2 bijeenkomsten van 3 uur € 210,00) 
In deze module gaan we aan de slag met het verdiepende aanbod rekenen. Je kent de meeste rekenmaterialen, maar gaat nu het grote geheel zien. We zoomen in op de leerlijnen, bekijken hoe de materialen zich verhouden tot elkaar en focussen ons op de didactiek. Zelf een materiaal beheersen is één, maar er les mee geven en het af te stemmen op het kind is een ander verhaal.  

Observeren en klassenmanagement
(2 bijeenkomsten van 3 uur € 210,00)
De grondhouding van de montessorileraar bestaat uit observeren. Deze grondhouding kun je leren, maar dat vraagt kennis en oefening. In deze module gaan we hier mee aan de slag. Waarom is observeren zo belangrijk in het montessorionderwijs? Wat is je houding tijdens het observeren? Welke instrumenten kunnen je observaties ondersteunen en welke beslissingen neem je op basis van je observatie?
Hoe krijg je het voor elkaar dat 30 kinderen allemaal iets anders leren, niet omdat jij zegt dat het moet, maar omdat ze dat zelf willen? Het klassenmanagement in de montessorischool is iets bijzonders. Het vraagt organisatie, observatie, afstemming, routine en discipline van de montessorileraar. Dat is nogal wat dus we kijken naar het lopen van rondes, het afstemmen van je aanbod, de voorbereide omgeving en de houding van de leraar. 

Zelfsturing en executieve functies
(1 bijeenkomst van 3 uur € 105,00)
Executieve functies zijn vaardigheden die ons in staat stellen om problemen op te lossen, te plannen, te redeneren en ons gedrag bij te sturen. Ze zijn dan ook van cruciaal belang bij het leren en het uitvoeren van schoolse vaardigheden. Executieve functies zijn ook te trainen. Veronderstelt wordt dat het montessorionderwijs deze vaardigheden traint. Maar op welke wijze en aan welke handelingen moeten we dan denken? In deze module gaan we met die vraag aan de slag!
Het montessorionderwijs staat bekend om haar slogan ‘Help/leer mij het zelf te doen’. Maar hoe leren wij de kinderen eigenlijk om het daadwerkelijk zelf te doen? In deze module gaan we aan de slag met het thema zelfgestuurd leren. Kinderen die in staat zijn om zelfgestuurd te leren, geven vorm aan hun eigen leerproces, met zin voor verantwoordelijkheid. Is dat niet wat we willen op de montessorischool? Immers, kinderen die zelfgestuurd kúnnen leren, leren meer en zijn ook gemotiveerder om te leren. Hoe leer je kinderen om zelf regie te nemen over hun eigen leerproces? Hoe wordt daar in het montessorionderwijs vorm aan gegeven en wat zien we van deze aanpak terug in wat we weten uit de hedendaagse wetenschap?  Je leert het in deze module. 

Kosmische educatie - verdieping
(2 bijeenkomsten van 3 uur € 210,00)

In deze module leer je  hoe je vorm geeft aan kosmische educatie in je groep, niet in aparte lessen maar als grondhouding, elke dag van de week. Het gaat daarbij niet alleen om kosmisch onderwijs, maar juist ook om de verbinding met kosmische opvoeding en onze kosmische houding. We gaan aan de slag met de grote verhalen, het zwarte tijdlint en het vertellen van verhalen. Hoe ziet een inspirerende kosmische les er uit? Welke verwerkingen zijn er en hoe geef je vorm aan een kosmisch onderwerp? 

Geometrie voor het kind van 6 tot 12 jaar
(2 bijeenkomsten van 3 uur € 210,00)

Geometrie vraagt om analytisch denken, het snappen van wiskundige concepten en het maken van creatieve verwerkingen. Het kind handelt, denkt en leert geometrie door te doen en te ontdekken. Maria Montessori maakte prachtige materialen voor geometrie, maar lang niet al die mooie materialen worden structureel gebruikt. Tijd om de geometriematerialen af te stoffen en je eigen kennis op te frissen! Met behulp van de nieuwe geometriemap gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat je de geometrielijn morgen weer in je groep kunt toepassen. 

Taal, de doorgaande lijn voor het kind van 3 tot 12 jaar – verdieping
(2 bijeenkomsten van 3 uur €210,00)

Hoe geef je vorm aan taalonderwijs in het montessorionderwijs? Hoe kunnen we kinderen helpen taal te ontdekken en te leren uitgaande van de montessoriprincipes? In deze module gaan we die uitdaging aan: lezen, taaldozen, zinsontleden en woordsoorten komen opnieuw voorbij. We zoomen in de op de leerlijnen, de relatie met kosmische educatie en didactiek. 

 Je ontvangt een bewijs van deelname

Montessori leraren al in het bezit van volledig NMV montessori diploma. 


De kosten zijn € 105,00 per bijeenkomst van 3 uur.
Twee bijeenkomsten van 3 uur € 210,00
Drei bijeenkomsten van 3 uur € 315,00
Vier bijeenkomsten van 3 uur € 420,00

 

 

Leslocaties zijn wisselend per regio:

Woensdag: Regio Deventer/Enschede 

Maandag: Regio Arnhem/Nijmegen 

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Annet van Summeren, docent Transfer
T 06 46167848
E: j.g.t.vansummeren@saxion.nl

of

Jaap de Brouwer, docent Transfer
T: 06 23125387
E: j.debrouwer@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 82203043 
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl 

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID XCMM