Skip to content Skip to navigation menu
Montessori voor onderwijsassistenten

Leer als onderwijsassistent werken in het montessori-onderwijs

Als onderwijsassistent op een montessoribasisschool richt je je op de persoonlijke ontwikkeling van een kind. In deze basiscursus leer je hoe je dat aanpakt. En wat jouw rol als onderwijsassistent is. De montessoricursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bestaat uit theorie, praktijkopdrachten en concrete tips voor het begeleiden van kinderen. Zo leer je hoe je kinderen op een montessorischool ondersteunt bij rekenen, taal en dagelijkse activiteiten.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Na de cursus Montessori voor onderwijsassistenten kun jij:

  • Kenmerken van het montessorionderwijs benoemen
  • De montessorimethode gebruiken in je werk als onderwijsassistent
  • Leerlingen vanuit de montessorigedachte bij activiteiten begeleiden

Wat is montessorionderwijs?

Op een montessoribasisschool richt je je op de natuurlijke ontwikkeling van een kind. Deze werkwijze komt van de Italiaanse arts en pedagoog Maria Montessori. Een kind leert volgens haar het beste als je op de juiste momenten de juiste middelen geeft. Daarom werken kinderen op een montessorischool individueel of in kleine groepjes. En altijd in hun eigen tempo. Als onderwijsassistent kijk je naar de behoeften van leerlingen en ondersteun je ze waar nodig.

Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bestaat uit theorie, materiaalkennis en concrete tips voor het begeleiden van kinderen vanuit een montessorihouding.

Bijeenkomst 1

‘Kenmerken van het montessorionderwijs.’ Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het montessorionderwijs, hoe verhouden die zich tot elkaar en wat betekent dat voor jouw rol als begeleider? Hoe werken de volwassenen binnen school en opvang met elkaar samen?

Praktisch: kinderen begeleiden bij activiteiten uit het dagelijks leven.

Bijeenkomst 2

‘Elk kind is uniek en staat centraal in zijn eigen ontwikkelingsproces.’ We sluiten zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen, specifieke kenmerken en daar houden we bij het begeleiden van de kinderen rekening mee.

Praktisch: kinderen begeleiden als ze werken met zintuiglijk materiaal.

Bijeenkomst 3

‘De voorbereide montessoriomgeving.’ De omgeving wordt op een specifieke manier ingericht en heeft een grote rol in het ontwikkelingsproces van de kinderen. Aan welke eisen moet de voorbereide omgeving voldoen en waar houd je dus rekening mee bij het inrichten van die omgeving?

Praktisch: kinderen begeleiden bij rekenactiviteiten.

Bijeenkomst 4

‘De houding en rol van de volwassene.’ We maken de cirkel rond: wat betekent de kennis die je nu hebt over de montessorigedachte, de ontwikkeling van het kind en de voorbereide omgeving voor jouw rol als begeleider?Hoe stel jij je op als je in de groep opschool of in de opvang werkt?

Praktisch: kinderen begeleiden bij taalactiviteiten.

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je krijgt een bewijs van deelname.

Toelating

Doelgroep: onderwijsassistenten in het Montessori onderwijs

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Annet van Summeren, docent Transfer
T 06 46167848
E: j.g.t.vansummeren@saxion.nl

of

Jaap de Brouwer, docent Transfer
T: 06 23125387
E: j.debrouwer@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82203043
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Deventer of op scholen waar de cursisten werken

a) regio Deventer-Enschede
De bijeenkomsten zijn op donderdag bij Saxion in Deventer van 13.15-15.15 uur op de volgende data:

  • 06-10-2022
  • 10-11-2022
  • 19-01-2023
  • 16-02-2023 

b) in je eigen regio (buiten de regio Deventer-Enschede)
De lesdag van de cursus in je eigen regio wordt vastgesteld, zodra zeker is dat er een groep kan starten.

Bij aanmelding geef je aan waar je voorkeur naar uitgaat:

Kosten

De kosten van de cursus op locatie Saxion Deventer bedragen € 385,-- per cursist. Dit bedrag geldt ook als de cursus op (een van de) scholen in de regio Enschede/Deventer wordt gegeven. Wil je de cursus volgen in een groep in jouw eigen regio (buiten de regio Enschede/Deventer) dan geldt een toeslag op de cursusprijs van € 150,-- per cursist in verband met extra reistijd van onze docenten. De totale cursusprijs wordt in dat geval € 535,--.  In beide gevallen gaan we uit van minimaal 8 cursisten en maximaal 16.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID XCMVOA