Skip to content Skip to navigation menu
Muziek (Vakspecialist) (Post-hbo CPION gecertificeerd)

Basisschool | Wil jij bijdragen aan het verbeteren van het culturele klimaat in de school? Wil jij extra scholing op muzikaal gebied? Volg deze post-hbo-opleiding!
Er is behoefte aan breed inzetbare vakspecialisten muziek die ook als begeleider van collega's in andere klassen op de basisschool bijzondere taken kunnen verrichten. Speciale subsidies en regels voor de versterking van de cultuureducatie geven basisscholen de laatste jaren steeds meer ruimte.
 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

De opleiding heeft als doel leraren uit het basisonderwijs te scholen voor de taak van vakspecialist muziek in de eigen school of bovenschools. Het past uitstekend binnen de activiteiten om de deskundigheid van leraren te bevorderen. Daar worden allerlei competenties van de vakspecialist muziek in praktijk gebracht. Door een van de teamleden de taak van muziekspecialist te laten vervullen, en deze opleiding te laten volgen, wordt het muziekonderwijs op de school zo vanzelf verbeterd en vernieuwd. Een werkkring of stageplaats voor de deelnemers is daarom een vereiste.

Deze opleiding wordt in een beperkt aantal cursusplaatsen in Nederland aangeboden door samenwerkingsverbanden tussen conservatoria en pabo's.

In de bijeenkomsten worden door middel van veel praktische werkvormen voorbeelden gegeven van modern muziekonderwijs op de basisschool. Ook wordt telkens de theoretische onderbouwing belicht. De deelnemers passen dit vervolgens toe op hun eigen school en wisselen ervaringen en ontwikkeld lesmateriaal tijdens volgende bijeenkomsten uit. Hierdoor krijgt elke deelnemer een schat aan (nieuw) materiaal tot zijn beschikking wat in de hele basisschool toepasbaar is.
De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn de afgelopen jaren in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek van het muziekonderwijs aan de pabo. De cursist maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel zijn eigen leerroute.
 

De opleiding heeft een totale studiebelasting van 200 uur.De opleiding wordt afgesloten met een praktijkdeel en een portfolio, waarin onder andere verslagen van gegeven lessen, projecten, werkstukken van kinderen, beeld- en geluidsverslagen en liedbewerkingen zijn opgenomen. Naast de bijeenkomsten moet je dus tijd investeren in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, overleg met teamleden, enzovoort.
 

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo-diploma. Mits de opdrachten en assessments met een voldoende zijn afgerond. Daarnaast wordt je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

De opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die graag extra scholing op muzikaal gebied willen en affiniteit hebben met kunst en cultuur.

De kosten bedragen € 2.050,- Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Wellicht kun je in het kader van deskundigheidsbevordering gebruik maken van extra subsidie bij het "Fonds voor cultuurparticipatie" 

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoongebonden aftrek.

 

 

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten en wordt gegeven op maandagavond van 18.30- 21.30 uur bij Saxion Handelskade 75 Deventer op de volgende data:

06-01-20  Introductie 
20-01-20  Zingen 1
03-02-20  Spelen 1
10-02-20  Akkoorden 1
02-03-20  Zingen 2
16-03-20  Vastleggen 1
30-03-20  Akkoorden 2
20-04-20  Luisteren 1
18-05-20  Bewegen 1
08-06-20  Vastleggen 2
22-06-20  Akkoorden 3
07-09-20  Luisteren 2
21-09-20  Bewegen 2
05-10-20  Vastleggen 3
02-11-20  WVTTK + inleveren portfolio
16-11-20  Eindpresentaties
30-11-20  Eindpresentaties

 

 

 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3184

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID XCVM