Skip to content Skip to navigation menu
OOP - werken met leerlingen met gedragsproblemen

Vo, mbo | Dat scholen niet zonder onderwijsondersteunend personeel (OOP) kunnen, wisten we natuurlijk allang! OOP’ers hebben een faciliterende rol in de school, maar zeker ook een pedagogische. Ze vangen vaak heel andere signalen van leerlingen en studenten op. 
Scholen kunnen daar nog meer gebruik van maken. Je hebt elkaar nodig om leerlingen/studenten met gedragsproblemen succesvol aan te begeleiden!

 
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

In deze cursus, die Saxion aanbiedt in samenwerking met Spoor 7 Coaching, komt kennis over de meest voorkomende gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen aan bod. Daarbij is er ook aandacht voor jouw professionele manier van handelen: jouw houding en jouw vaardigheden naar leerlingen die lastig gedrag laten zien (of juist niet laten zien, maar het is er wel).

Intervisie is een wezenlijk deel van deze training. Je gaat hierin met collega OOP’ers in gesprek over situaties uit jouw dagelijkse schoolpraktijk.

Dit levert deze cursus je op:

  • Inzicht in hoe het puberbrein werkt
  • Kennis van de meest voorkomende gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
  • Tips voor het omgaan met leerlingen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis
  • Meer inzicht in jouw stijl van communiceren, waarin je gebruik maakt van jouw kwaliteiten
  • Ervaring en kennis uitwisselen met andere OOP’ers

Bijeenkomst 1: Wat is normaal? Over de werking van het puberbrein
Als je je wilt verdiepen in gedragsproblemen bij pubers en adolescenten, is het belangrijk om eerst stil te staan bij wat eigenlijk normaal gedrag is. Hoe werkt het puberbrein en hoe ga je hier handig mee om? Wat is een normale ontwikkeling van het brein?
Vervolgens richten we ons op wat een leerling (en dus zijn brein) moet kunnen om op school te functioneren. Hoe kun je een leerling ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen, zowel in de klas als daarbuiten? 
In deel twee van deze avond gaan we praktijksituaties bespreken die door de deelnemers ervaren worden. In dit deel komen gesprekstechnieken aan bod en geven de deelnemers elkaar inzichten en tips mee.

Bijeenkomst 2: Wat is professioneel gedrag van de OOP’er? Over jouw communicatiestijl en inzet van kwaliteiten
Als je met mensen werkt, zoals in het onderwijs, neem je jezelf als middel mee. Jouw gedachten en gevoelens spelen daarom altijd een rol in je werk. Zeker leerlingen die gedragsproblemen vertonen, doen soms een behoorlijk appèl op je professionele houding.

Om die reden staan we in de 2e bijeenkomst stil bij een model wat ons helpt om op een zo neutraal mogelijke wijze naar het gedrag van leerlingen met gedragsproblemen te kijken.

In deel twee van deze avond gaan we ons focussen op jouw stijl van communiceren en wat dit betekent voor de interactie met anderen (leerlingen, ouders, collega’s). Je krijgt tips over hoe (nog) beter samen te werken met deze anderen in de school.

Bijeenkomst 3: Externaliserend gedrag. Wat is AD(H)D en ODD en hoe ga je hier mee om?
In deze bijeenkomst staan we stil bij externaliserend gedrag. Daarbij denk je aan AD(H)D en oppositioneel opstandig gedrag. Ook zijn er leerlingen die geen stoornis hebben, maar wel druk of onhandelbaar gedrag laten zien. Wat zijn de verschillen tussen een stoornis of een belemmering en hoe ga je daarmee om? 

In deel twee van deze avond gaan we praten over praktijksituaties die de deelnemers meenemen. Er komen weer andere gesprekstechnieken aan bod en staan we daarbij ook stil bij je houding naar leerlingen die lastig gedrag laten zien.

Bijeenkomst 4:
Bij deze bijeenkomst staan leerlingen met internaliserend gedrag centraal. Dit zijn leerlingen die depressief zijn, of een angst- of dwangstoornis hebben. Dit zijn stoornissen die je aan de buitenkant vaak niet ziet. Er is sprake van schaamte en taboe.

Daarnaast verdiepen we ons in autisme. Dit komt bij 1% van de bevolking voor, dus op elke school zijn meerdere leerlingen met deze stoornis.

In deel twee van deze bijeenkomst leer je signalen te herkennen en krijg je handvatten hoe je iets voor deze vaak kwetsbare leerlingen kunt betekenen in de school. 

Ook tijdens deze bijeenkomst weer tips van de elkaar en van de trainer.

 

 Je ontvangt een bewijs van deelname

Deze cursus is bedoeld voor OOP’ers uit het VO en MBO. 

De cursus wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID XCOOPWLG