Skip to content Skip to navigation menu
Online masterclasses kansen voor het Jonge Kind

Ben je leerkracht, onderwijsassistent of pedagogisch medewerker en wil je je kennis op het gebied van het Jonge Kind verbreden of verdiepen? Maak dan je keuze uit de vier online masterclasses ‘Kansen voor het Jonge Kind’ van Saxion. De masterclasses sluiten aan bij het Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit gefundeerde kennis en ‘weten wat werkt’ gaan we met elkaar in gesprek om de kansen van jonge kinderen te versterken.

Sector Educatie  

Deze online masterclasses zijn geschikt voor jou als je de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist hebt afgerond, werkzaam bent als leerkracht, onderwijsassistent of als pedagogisch medewerker en betrokken wilt blijven bij actuele onderwerpen en ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs aan jonge kinderen. Je kunt je inschrijven per masterclass.

Woensdag 22 september 2021 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Cathy van Tuijl: Kansen versterken voor jonge kinderen!  Wat doet ertoe?  

In de masterclass zal Cathy specifiek ingaan op hoe professionals die werken met jonge kinderen vanuit een visie en op een ontwikkelingsgerichte manier kinderen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat is betekenisvol leren en instructie voor jonge kinderen, hoe begeleid je de ontwikkeling in executieve functies, wat betekent motivatie in het leren van jonge kinderen en wat is van belang in het volgen van de ontwikkeling?  

Daarna gaan we in kleine groepen uiteen om de betekenis en toepassing in de praktijk met elkaar te bespreken vanuit een doorgaande lijn in ontwikkeling.  

Woensdag 24 november 2021 
Tijd: 15.30-17.00 uur  
Simone Soomers: Bewegend spelen als kans voor jonge kinderen!  

De basis voor ontwikkeling wordt gevormd door het bewegen. In het bewegen verkent het kind de wereld, gaat in interactie met de nieuwe wereld, leert zichzelf kennen en ontwikkelt zelfvertrouwen. Spelen en bewegen zijn belangrijk voor de breinontwikkeling en plezier in het leren. In deze masterclass neemt Simone je mee in hoe door bewegend spelen de verbindingen tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen versterkt worden. Daarbij worden zowel het welbevinden, de sociaal-emotionele, de ruimtelijke en de taalontwikkeling ondersteunt. Simone biedt veel concrete handreikingen voor de praktijk!  

Woensdag 19 januari 2022
Tijd 15.30-17.00 uur 
Marlin Nijhof: Kansrijke reken-en wiskunde activiteiten voor jonge kinderen! 

Uit onderzoek is bekend dat een goede basis voor taal en rekenen bijdraagt aan het verkleinen van ongelijkheid in de vroege jeugd. Een goede basis in beginnende gecijferdheid heeft ook een directe relatie met de taal-denk ontwikkeling. Belangrijk is dan wel om te weten wat hierbij van belang is en hoe je in de kinderopvang of het onderwijs het rekenen op een spelende en onderzoekende manier vorm kunt geven. Marlin laat zien hoe je in hoeken en met verschillende activiteiten en materialen de kinderen kunt uitdagen en ondersteunen in de verschillende domeinen van hun rekenontwikkeling.  Zij biedt daarnaast veel inspirerende tips en laat je nadenken over kansen om je eigen praktijk te verrijken en te verdiepen!  

Woensdag 16 maart  2022 
Tijd 15.30-17.00 uur 
Nicolien Tip: Talent ontwikkeling als kans in onderzoekend en ontdekkend spelen en leren! 

Onderzoekend en ontdekkend spelen en leren biedt kinderen veel kansen om zelf actief handelend, al onderzoekend en experimenterend de naaste omgeving te verkennen en te begrijpen. Tegelijkertijd ontwikkelen zij hun redenerend vermogen, leren ze logisch na te denken en krijgen ze inzicht in oorzaak-gevolg relaties. Het bieden van deze uitdaging vraagt om kansen creëren en kansen grijpen, creatief denken en handelen en het inzetten van veelzijdige materialen. In deze workshop laat Nicolien zien hoe je dit vorm kunt geven en kunt begeleiden. De inbreng en begeleiding van de professional is cruciaal in het transformeren van de ontdekervaringen naar leerervaringen. Nicolien weet je te prikkelen en te inspireren om allerlei materialen op een veelzijdige manier in te zetten waardoor een hoge betrokkenheid en plezier gegarandeerd is bij de kinderen! 

 

 

 

 

Leerkrachten die de post-hbo Jonge Kind Specialist hebben afgerond, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten.

De kosten zijn € 50,00 p.p. per masterclass. Hierbij gaan we uit van minimaal 15 deelnemers.

De masterclassess vinden online plaats op woensdag van 15.30-17.00 uur op de volgende data:

22-09-2021
24-11-2021
19-01-2022
16-03-2022

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 1 week voor de datum van de Masterclass.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl
T: 06 82203043
 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Locaties Enschede
ID XCOMK