Skip to content Skip to navigation menu
Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

Nederland vergrijst en daardoor komen in de huisartsenpraktijk steeds meer ouderen met zorgvragen. De vragen richten zich niet alleen op medische problemen, maar steeds vaker op gezond gedrag en preventie. Ben jij praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige en wil je voorbereid zijn op deze zorgvragen? Volg dan de leergang Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk op post-hbo niveau.

Duur 8  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 1.595,00

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een sterke toename van het aantal kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Naar verwachting is in 2025 21% van de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar, tegen 14% in 1999. Tegelijk zijn er belangrijke verschuivingen in de financiering van zorg en moet er worden bezuinigd. Er wordt een sterk beroep gedaan op “eigen kracht” en informele zorg. Bij ouderen met multimorbiditeit schiet een ziektegerichte benadering tekort en wordt gestreefd naar een integrale functionele benadering, waarbij de focus niet alleen ligt op de medische problemen (ziekte en behandeling), maar juist op gezond gedrag en preventie. Wat betekend dit allemaal voor de eerstelijns ouderengeneeskunde en de kernwaarden van de huisartsenzorg: persoonlijk, continu en generalistisch? (Bron: Protocollaire ouderenzorg, NHG, editie 2015)

De kern van de werkzaamheden van de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner in de ouderenzorg ligt in het verlenen van gedelegeerde medische en inhoudelijke specialistische zorg aan ouderen. Beginnend bij de eerste opvang van klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte en, afhankelijk van de gepresenteerde klachten en aandoeningen, de afhandeling hiervan. Dit is onafhankelijk van de setting waarin dit plaats vindt. De hulpvraag kan komen van de zorgvrager zelf, of van diens ondersteunende systeem, mantelzorg of hulpverlening. (Bron: Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg, 2010, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, Utrecht)

Deze leergang bereidt je voor op de ouderenzorg van de toekomst.

De leergang gaat uit van de zeven competentiegebieden zoals die in de CanMeds (Canadian Medical Education Directions for Specialists) worden beschreven:

 1. Vakinhoudelijk handelen
  Omvat alle activiteiten die worden verricht naar aanleiding van klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid bij zorgvragers. De kern van de activiteiten bestaat uit het differeniëren van de klacht en het beoordelen van de noodzaak tot interventie, educatie, begeleiding, controleren van het ziektebeloop en signaleren van mogelijke complicaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij de setting passende protocollen en richtlijnen. De zorgverlener bewaakt de effecten van het eigen handelen.
 2. Communicatie
  De zorgverlener faciliteert op een effectieve wijze de zorgvrager-professional relatie en de communicatie voor, tijdens en na het directe zorgvrager contact.
 3. Samenwerking
  De zorgverlener werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale zorg.
 4. Kennis en wetenschap
  De zorgverlener committeert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals het creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis.
 5. Maatschappelijk handelen
  De zorgverlener gebruikt op een verantwoorde wijze haar expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers, de gemeenschap en de bevolking.
 6. Organisatie
  De zorgverlener draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de organisatie en de gezondheidszorg.
 7. Professionaliteit
  De zorgverlener committeert zich aan de gezondheid en het welzijn van individuen en de samenleving door een ethische beroepsuitoefening, door de professiegeleide regulatie van het beroep en een hoge persoonlijke gedragsstandaard.

Inhoud

Tijdens de leergang zijn proactieve zorg en samenwerken in de zorg de sleutelwoorden. De lesinhoud wordt gekoppeld aan praktijksituaties met directe relatie tot de kwetsbare ouderen. De leergang is modulair opgebouwd, waarbij de genoemde competentiegebieden geïntegreerd aan de orde komen. De leergang bestaat uit de volgende modulen:

 • Module Organisatie waarin het praktijkplan, het wijkteam, het geriatrisch netwerk, verslaglegging en de HIS-registratie wordt behandeld.
 • Module Gerontopsychiatrische stoornissen met onderwerpen als gerontologie, geriatrische reuzen, dementie, depressie, delier, vallen en mobiliteit, incontinentie, ondervoeding en eenzaamheid.
 • Module Zorgprocessen met de nadruk op casefinding, screening, assessment, persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement. Je stelt zelf een individueel zorgplan op.

Studiebelasting

De leergang bestaat uit acht dagdelen les verdeeld over acht maanden. Een dagdeel bestaat uit vier contacturen van 16.30 tot 21.00 uur. Met een lesvoorbereiding van circa acht uur per lesdag omvat de leergang een studiebelasting van circa 96 uur.

De opdrachten behorende bij deze leergang neem je op in je digitale portfolio. Aan het einde van de leergang schrijf je een reflectie, deze wordt samen met het portfolio beoordeeld.

Na succesvolle afronding van de leergang ontvangen praktijkondersteuners het certificaat ‘Praktijkondersteuner met aandachtsgebied ouderenzorg’. Ben je hbo-v verpleegkundige? Dan ontvang je het certificaat 'Verpleegkundige met aandachtsgebied ouderenzorg”. Je dient minimaal 80% aanwezig te zijn bij de lessen en alle toetsen met voldaan af te sluiten. De leergang is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN.

De leergang ouderenzorg in de huisartsenpraktijk is bedoeld voor:

 • praktijkverpleegkundigen met een afgeronde leergang POH en werkzaam in de huisartsenpraktijk
 • praktijkondersteuners met een afgeronde leergang POH en werkzaam in de huisartsenpraktijk

Let op: per zorgverzekeraar kunnen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding voor het ouderenspreekuur anders zijn.

De volledige leergang kost € 1.595,-. Dit is inclusief koffie/thee en lesmateriaal en exclusief boeken (circa € 150,-).

Voor vragen over deze leergang kun je contact opnemen met:

Hanneke Glazenburg
Coördinator van de Leergang Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk
Telefoon: 06 - 1237 0819
E-mail: a.j.w.glazenburg@saxion.nl

Of neem contact op met de backoffice via:
Telefoon: 088 - 019 1568
E-mail: backoffice.agz@saxion.nl

Om je aan te melden voor de leergang kun je het aanmeldformulier invullen. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen één werkweek een bevestiging. Deze leergang start in najaar 2021 (bij voldoende aanmeldingen)

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum Deze leergang start in najaar 2021 (bij voldoende aanmeldingen)
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
dagTijdstip Donderdag (16.30 tot 21.00 uur)
Studiebelasting 96hours
Zelfstudie 8hours
Contacturen 4hours
Locaties Enschede
ID XCOH0DT