Skip to content Skip to navigation menu
Personeel en Organisatie
Met de leergang P&O krijg je de juiste theoretische en methodische kennis en vaardigheden aangereikt om goed te kunnen functioneren binnen het vakgebied P&O.
Duur 9  Maanden
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 2.995,00

Het vakgebied Personeel & Organisatie (P&O) is complex en aan veranderingen onderhevig. Je hebt te maken met zaken als regelgeving, personeelsbeheer, werving en selectie, loopbaanontwikkeling en bedrijfscommunicatie. Als medewerker Personeelszaken moet je beschikken over de juiste theoretische en methodische kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren binnen het vakgebied P&O. De Leergang Personeel en Organisatie reikt die kennis en vaardigheden aan die het meest noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening.

Met de Leergang Personeel & Organisatie leer je de belangrijkste facetten van het vakgebied (nog) beter te beheersen. Daardoor kun je op de juiste manier reageren op situaties, die zich voordoen op personeelsgebied binnen jouw afdeling, instelling of bedrijf. Na het volgen van deze leergang heb je kennis van:

 • Functiewaarderingssystemen en –vormen en de bijhorende beloningssystematieken;
 • Het uit te voeren verzuimbeleid en de arbo;
 • Organisatievormen zoals strategie, structuur en cultuur en de bijbehorende werkprocessen;
 • Het loon- en inkomstenbelastingtraject en de premieheffing voor de sociale zekerheid. Je kunt daarbij de meest voorkomende formulieren invullen en berekeningen maken, maar ook de opbouw van een loonstrookje uitleggen;
 • Regelingen rond zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en vakantie. Je kunt berekeningen maken omtrent het aantal vakantiedagen en de duur van een zwangerschaps-/ bevallingsverlof;
 • Basisaspecten van het arbeidsovereenkomstenrecht;
 • De diverse regelingen in het kader van de pensioenproblematiek en kan berekeningen maken van de hoogte van het toe te kennen pensioenbedrag;
 • De mogelijkheden die een personeelsinformatiesysteem biedt en wat de rol van is in de informatievoorziening over het P&O-werk;
 • De verschillen in organisaties over de invulling van de P&O-functie en de verschillen in visie, rolopvatting en capaciteiten tussen P&O'ers. Aan de hand van een analyse-gesprekmodel leer je welke gesprekstechniek het meest effectief is in een bepaalde situatie.

De cursus bestaat uit vijf modules. 

 • Personeelsinstrumenten en Sociaal Beleid
 • Integraal Strategisch Personeelsmanagement
 • Rol en positie P&O
 • Arbeidsrecht
 • Financieel administratief personeelsbeheer

Download de brochure voor een uitgebreide omschrijving van de modules.

De cursus beslaat 30 avonden, waarbij je één avond per week lessen volgt. Naast de theoretische kennisoverdracht wordt er ruim aandacht besteed aan het maken en het bespreken van oefeningen en opdrachten. De studiebelasting is één dagdeel per week en de werkelijke tijdsinvestering hangt uiteraard af van jouw voorkennis, werkervaring en studiegewoontes. De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers. De modules worden allen afgerond met een opdracht. In totaal maak je vijf verwerkingsopdrachten.

Na afronding van alle opdrachten met een voldoende resultaat ontvang je een certificaat van de Academie Mens en Arbeid.

De cursus is gericht op personeel binnen het vakgebied P&O, zoals medewerker personeelszaken/personeelsadministratie, die daar tijdens de vooropleiding niet specifiek in is geschoold of op personeel die de kennis over het vakgebied wil opfrissen en vaardigheden verder wil ontwikkelen. Jij houdt je bijvoorbeeld bezig met werving en selectie, ontslagaanvragen, personeelsbeheer, personeelsbeoordeling, regelgeving, loopbaanontwikkeling en bedrijfscommunicatie.

Je beschikt over een relevante functie waarin je de beschikking kunt krijgen over personele gegevens. Denk daarbij aan verzuimcijfers, verloopcijfers en personeelsaantallen.

Het cursusgeld voor de leergang bedraagt € 2.995,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur en catering (koffie/thee) tijdens de bijeenkomsten. Er is geen BTW verschuldigd.

Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion van toepassing.

Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een in-company traject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:

Monique Kleefstra
Projectcoördinator
Telefoon: 088 - 019 3930
Mobiel: 06 - 130 464 63
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

startdatum 20 mei 2021
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
Vakgebied Communicatie
Psychology
Bedrijfskunde
HR
Zelfstudie 4hours
Contacturen 120hours
Locaties Deventer
ID KCS105