Skip to content Skip to navigation menu
Post-hbo Ziektewet Casemanager

Als Ziektewet Casemanager ben je een gespecialiseerd en vakkundig casemanager. Jij weet als geen ander de complexe wet- en regelgeving op het gebied van Sociale Zekerheid begrijpelijk en duidelijk uit te leggen aan werkgever en (ex-)werknemer. Daarbij bouw je een vertrouwensrelatie op en voer je de regie op het gehele proces. In jouw rol als Ziektewet Casemanager pas je moeiteloos je opgedane vaardigheden toe. Denk daarbij aan de bewustwording van het mogelijke spanningsveld tussen de belangen van de werkgever enerzijds en die van de uitkeringsgerechtigde anderzijds. Je brengt beweging in complexe situaties, handelt oplossingsgericht en stuurt aan op eigen verantwoordelijkheid. Jouw doel is om te komen tot succesvolle re-integratie in betaald werk en onnodig beroep op een uitkering (ZW, WW of WIA) te voorkomen.

Duur 3  Maanden
Sector Economie  
Studie Type Cursus  

€ 3.500,00

De Post-hbo Ziektewet Casemanager biedt je een combinatie van theorie, vaardigheden en praktijk op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, met een specialisatie in het thema Ziektewet Eigenrisicodragen. Na de cursus ben je in staat werkgevers en hun zieke (ex-)werknemers professioneel bij te staan in de uitvoering van de Ziektewet. Dit doe je vanuit verschillende rollen:

 • Objectief claimbeoordelaar bij het vaststellen van het recht op Ziektewetuitkering
 • Zorgvuldig regisseur bij de uitvoering van de stappen die genomen moeten worden binnen de Wet Verbetering Poortwachter
 • Betrokken coach in het motiveren en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde
 • Onpartijdig scheidsrechter bij het controleren op de naleving van de rechten en plichten voor zowel de individu als de organisatie
 • Deskundig adviseur waar het gaat om het beheersen van de (financiële) risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Saxion biedt in samenwerking met HCS en Talent&Pro de 17-daagse Post-hbo Ziektewet Casemanager aan.

Je doet binnen deze modulaire cursus kennis op van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en uitvoeringsstructuur, het arbeidsongeschiktheidscriterium, rechten en plichten bij ziekteverzuim, de verschillen in verzuimbegeleiding tussen loondoorbetaling en Ziektewet, rollen en posities van verschillende stakeholders en relevante privacywetgeving. Na afloop van de opleiding ben je in staat tot het:

 • beoordelen van Ziektewetrecht, -hoogte en -duur;
 • herkennen van uitsluitingsgronden, No-Risk en vangnetbepalingen;
 • aanvragen van UWV-beschikkingen en uitvoeren van controles hierop;
 • planmatig aanleggen van re-integratiedossiers die voldoen aan wettelijke vereisten;
 • voeren van niet-medische bezwaar- en beroepsprocedures;
 • uitleggen van de gevolgen van eigenrisicodragen voor de organisatie en daarbij inzichtelijk en beheersbaar maken van kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een uitgebreide weergave van het studieprogramma vind je bij ‘Programma’.

Tijdens de Post-hbo Ziektewet Casemanager komen onderstaande modules aan bod:

 • Introductie en kennismaking
 • Wet Verbetering Poortwachter (2 lesdagen)
 • Ziektewet-specifiek (2 lesdagen)
 • Dagloon en verloning
 • Privacy
 • Juridische context
 • Financiële context werkgever
 • Financiële context werknemer
 • Stakeholders
 • Casemanager als regisseur
 • Arbeid en re-integratie
 • Recapitulatie
 • Communicatieve vaardigheden (3 lesdagen)
 • Praktijk component

De beoordeling vindt plaats door een eindtoets.

Je ontvangt een certificaat van Saxion Hogescholen als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je sluit de cursus af met een examen. Deze rond je succesvol af.
 • Je hebt deelgenomen aan alle praktijkdagen
 • Je hebt deelgenomen aan de communicatietraining
 • Jouw aanwezigheid in het theoriedeel van de opleiding was tenminste 80%

De cursus richt zich op (startende) professionals met enthousiasme voor het vakgebied en interesse in casemanagement. Deelnemers aan de cursus willen zich ontwikkelen op het gebied van verzuim- en/ of re-integratiebegeleiding of zich verder specialiseren als casemanager op het gebied van Ziektewet Eigenrisicodragen.

Wij vragen een aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, bij voorkeur aangetoond met een afgeronde relevante HBO- of Universitaire opleiding. Als relevante vooropleiding wordt gezien: Human Resource Management (HBO), Personeelswetenschappen (Universitair), Regie op Verzuim (HBO), Arbeidsdeskundige (HBO), Rechten (HBO), Rechtsgeleerdheid (Universitair), Toegepaste Psychologie (HBO), Psychologie (Universitair), Sociaal Maatschappelijk Werker / Social Worker (HBO), Algemene Sociale Wetenschappen (Universitair), WFT Basis aangevuld met WFT Inkomen en/ of de cursus Inleiding Sociale Zekerheid (NIBE).

Het cursusgeld voor de Post-hbo Ziektewet Casemanager bedraagt € 3.500,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, examen en catering.

De Post-hbo Ziektewet Casemanager duurt circa 3 maanden. De cursus omvat 12 lesweken. In deze lesweken staan 12 lesdagen (inclusief het examen) en 5 praktijkdagen op het programma. Er worden in totaal 17 lesmodules behandeld, waaronder 3 modules communicatievaardigheden en 14 modules theorie waarin kennis toegepast wordt aan de hand van praktijkrelevante casussen. De lesmodules duren elk 3,5 uur, met uitzondering van de communicatievaardigheden. Deze duurt 7 uur. De tijden variëren van 13:00 – 17:00 of 17:30 – 21:00 uur. De stagedagen duren 8 uur per dag, van 08:30 – 17:00 uur. De opleiding start 16 september 2021. De lesdagen zijn gepland op donderdag en enkele dinsdagen in Utrecht.

Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een in-company traject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.

Twijfel je of deze Post-hbo past bij je huidige ervarings- en kennisniveau of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met:

HCS: Nico van Hemmen
Telefoon: 06-2335 4579
E-mail: nico.van.hemmen@hcs.services.nl

Saxion: Anna Yuricheva - Projectcoördinator Kennistransfer AMA 
Telefoon: 088-019 3662 / 06-4559 4329
E-mail: a.yuricheva@saxion.nl

Aanmelden doe je door contact op te nemen met HCS. Na aanmelding ontvang je van HCS bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.  

startdatum 16 september 2021
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Vakgebied HR
ID XCZC