Skip to content Skip to navigation menu
Post-hbo Ziektewet Casemanager

Leer theorie en praktische vaardigheden op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie

Wil je leren hoe je moeiteloos casemanagementvaardigheden toepast als Ziektewet Casemanager? Dan past deze post-hbo Ziektewet Casemanagement opleiding goed bij jou. Zo leer je je bewust te worden van het mogelijke spanningsveld tussen de belangen van de werkgever enerzijds, en die van de uitkeringsgerechtigde anderzijds. Je leert hoe je beweging brengt in complexe situaties, hoe je oplossingsgericht handelt en aanstuurt op eigen verantwoordelijkheid. Jouw doel? Het voorkomen van onnodig beroep op een uitkering (ZW, WW of WIA) en een succesvolle re-integratie in betaald werk!

Duur 3  Maanden
Sector Economie  
Studie Type Cursus  

€ 3.500,00

 • Je hebt kennis van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en uitvoeringsstructuur, het arbeidsongeschiktheidsctriterium en rechten en plichten bij ziekteverzuim
 • Je hebt kennis van de verschillen in verzuimbegeleiding tussen loondoorbetaling en Ziektewet, rollen en posities van verschillende stakeholders en relevante privacywetgeving
 • Je hebt praktische vaardigheden opgedaan, zoals: het beoordelen van het Ziektewetrecht, -hoogte en -duur, het planmatig aanleggen van re-integratiedossiers die voldoen aan wettelijke vereisten en het aanvragen van UWV-beschikkingen en het uitvoeren van controles hierop.

Casemanager ziektewet: gedegen opleiding op het gebied van re-integratie en verzuim

De post-hbo Ziektewet Casemanager biedt je een combinatie van theorie, vaardigheden en praktijk op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, met een specialisatie in het thema Ziektewet Eigen risico dragen. Na de cursus ben je dan ook in staat om werkgevers en hun zieke (ex-)werknemers professioneel bij te staan in de uitvoering van de Ziektewet.

Bijstaan vanuit verschillende rollen

Na de cursus Casemanager Ziektewet kun je werkgevers en hun zieke (ex-)werknemers bijstaan vanuit verschillende rollen:

 • Objectief claimbeoordelaar, bij het vaststellen van het recht op Ziektewetuitkering
 • Zorgvuldig regisseur, bij de uitvoering van de stappen die genomen moeten worden binnen de Wet Verbetering Poortwachter
 • Betrokken coach, in het motiveren en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde
 • Onpartijdig scheidsrechter, bij het controleren op de naleving van de rechten en plichten voor zowel het individu als de organisatie
 • Deskundig adviseur, waar het gaat om het beheersen van de (financiële) risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Saxion biedt in samenwerking met HCS en Talent&Pro de 17-daagse Post-hbo Ziektewet Casemanager aan.

Je doet binnen deze modulaire cursus kennis op van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en uitvoeringsstructuur, het arbeidsongeschiktheidscriterium, rechten en plichten bij ziekteverzuim, de verschillen in verzuimbegeleiding tussen loondoorbetaling en Ziektewet, rollen en posities van verschillende stakeholders en relevante privacywetgeving. Na afloop van de opleiding ben je in staat tot het:

 • beoordelen van Ziektewetrecht, -hoogte en -duur;
 • herkennen van uitsluitingsgronden, No-Risk en vangnetbepalingen;
 • aanvragen van UWV-beschikkingen en uitvoeren van controles hierop;
 • planmatig aanleggen van re-integratiedossiers die voldoen aan wettelijke vereisten;
 • voeren van niet-medische bezwaar- en beroepsprocedures;
 • uitleggen van de gevolgen van eigenrisico dragen voor de organisatie en daarbij inzichtelijk en beheersbaar maken van kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een uitgebreide weergave van het studieprogramma vind je bij ‘Programma’.

Tijdens de Post-hbo Ziektewet Casemanager komen onderstaande modules aan bod:

 • Introductie en kennismaking
 • Wet Verbetering Poortwachter (2 lesdagen)
 • Ziektewet-specifiek (2 lesdagen)
 • Dagloon en verloning
 • Privacy
 • Juridische context
 • Financiële context werkgever
 • Financiële context werknemer
 • Stakeholders
 • Casemanager als regisseur
 • Arbeid en re-integratie
 • Recapitulatie
 • Communicatieve vaardigheden (3 lesdagen)
 • Praktijk component

Afronding/ beoordeling

De beoordeling vindt plaats door een eindtoets.

Certificering

Je ontvangt een certificaat van Saxion Hogescholen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je sluit de cursus af met een examen. Deze rond je succesvol af.
 • Je hebt deelgenomen aan alle praktijkdagen
 • Je hebt deelgenomen aan de communicatietraining
 • Jouw aanwezigheid in het theoriedeel van de opleiding was tenminste 80%

Toelating

Wij vragen een aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, bij voorkeur aangetoond met een afgeronde relevante HBO- of Universitaire opleiding. Als relevante vooropleiding wordt gezien: Human Resource Management (HBO), Personeelswetenschappen (Universitair), Regie op Verzuim (HBO), Arbeidsdeskundige (HBO), Rechten (HBO), Rechtsgeleerdheid (Universitair), Toegepaste Psychologie (HBO), Psychologie (Universitair), Sociaal Maatschappelijk Werker / Social Worker (HBO), Algemene Sociale Wetenschappen (Universitair), WFT Basis aangevuld met WFT Inkomen en/ of de cursus Inleiding Sociale Zekerheid (NIBE).

Aanmelden

Aanmelden doe je door contact op te nemen met HCS. Na aanmelding ontvang je van HCS bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Anna Yuricheva, projectleider AMA Kennistransfer (telefoon: 06-19 35 46 76 / e-mail: a.yuricheva@saxion.nl).

Het gehele cursusaanbod bekijken van AMA Kennistransfer? Klik hier op de link.
Of volg ons met actuele informatie op onze LinkedIn pagina.

Lesdagen en locaties

De Post-hbo Ziektewet Casemanager duurt circa 3 maanden. De cursus omvat 12 lesweken. In deze lesweken staan 12 lesdagen (inclusief het examen) en 5 praktijkdagen op het programma. Er worden in totaal 17 lesmodules behandeld, waaronder 3 modules communicatievaardigheden en 14 modules theorie waarin kennis toegepast wordt aan de hand van praktijkrelevante casussen. De lesmodules duren elk 3,5 uur, met uitzondering van de communicatievaardigheden. Deze duurt 7 uur. De tijden variëren van 13:00 – 17:00 of 17:30 – 21:00 uur. De stagedagen duren 8 uur per dag, van 08:30 – 17:00 uur. De opleiding start in maart 2021. De lesdagen zijn gepland op donderdag en enkele dinsdagen in Utrecht.

Kosten

Het cursusgeld voor de Post-hbo Ziektewet Casemanager bedraagt € 3.500,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, examen en catering.

startdatum 16 september 2021
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Vakgebied HR
ID XCZC