Skip to content Skip to navigation menu
Post-hbo gecertificeerd Beeldcoach
Een beeldcoach verhoogt de kwaliteit van de organisatie door de dialoog over het beeld aan te gaan en mensen te motiveren tot nadenken over hun dagelijkse praktijk.
Duur 20  Dagen
Locatie Apeldoorn

Beeldcoaching is een krachtige en doelmatige werkwijze om het handelen van leerkracht, pedagogisch medewerker, mantelzorger etc. te verbeteren.

 1. de basisprincipes van ethisch filmen uitleggen;
 2. de principes van basiscommunicatie uitleggen;
 3. een opname analyseren op interactiepatronen;
 4. een coachend gesprek voeren met een cliënt over de opnamen;
 5. Je weet de ander in zijn kracht te zetten door het tonen van de juiste opnames en het maken van de juiste kernselecties;
 6. de ander in beweging te zetten door een juiste werkwijze te hanteren bij het voeren van het gesprek;
 7. reflecteren op de montage, het resultaat en het leerproces;
 8. aan de hand van beelden de principes van de basiscommunicatie herkennen en toepassen en de interactietermen gebruiken;
 9. op microniveau kijken naar contact en het coachgesprek voeren. 

De beeldcoach maakt filmopnames van praktijksituaties, die vervolgens in een vertrouwde en veilige omgeving besproken worden. Door samen te reflecteren op de beelden worden kracht en kwaliteit van het handelen duidelijk. Een beeldcoach verhoogt de kwaliteit van de organisatie door de dialoog over het beeld aan te gaan en mensen te motiveren tot nadenken over hun dagelijkse praktijk.

De cursus gecertificeerd Beeldcoach bestaat uit 19 bijeenkomsten van maximaal drie uur. De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend van 9.00 tot uiterlijk 12.30 uur, inclusief pauze, bij Saxion in Apeldoorn op vijf minuten loopafstand van het station.

 
Deel 1 van de cursus gaat om het verantwoord kunnen filmen, zowel technisch als ethisch en het kunnen maken van een micro-analyse. Het zijn vier bijeenkomsten van maximaal drie uur per bijeenkomst. 
 
Deel 2 gaat om het kunnen voeren van een coachend gesprek met behulp van beelden. Het gaat om elf bijeenkomsten. Deel twee wordt afgesloten met een tussenevaluatie en een certificering.
 
Deel 3 brengt de persoonlijke sterktes van de coach in beeld, dit zijn vier bijeenkomsten. Ten slotte volgt een certificering als beeldcoach.
 
In de bijeenkomsten is een afwisseling tussen het verkrijgen van theoretische achtergrondkennis, analyseren van beelden en het oefenen van coachingsvaardigheden. 
 

Trainers 

De cursus wordt gegeven door mevr. drs. Diny Langendijk. Zij houdt zich praktisch en theoretisch bezig met de verbetering en kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen in situaties waarin kinderen en volwassen leren. Vanaf 1994 werkt zij bij Saxion als docente Onderwijskunde en (Ortho)Pedagogiek. Ook coacht zij collega’s en teams en was zij coördinator van de minor Gedragsproblemen en Klassenmanagement. Al jarenlang verzorgt Diny de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en is zij opleider van beeldcoaches. 

Rond de 10e bijeenkomst vindt er een tussenevaluatie plaats. De cursus wordt afgesloten met een beoordeling door een externe opleider en een presentatie voor collega's en andere belangstellenden. 

Bij succesvol afronden van de cursus ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Beeldcoach’ van hogeschool Saxion. Afhankelijk van de werkomgeving wordt dit erkend door de Stichting ‘Via Beelden Coachen’ voor Jeugd en Gezin, Welzijn en Zorg of het collectief beeldcoaching voor onderwijs.

Verder heeft de opleiding branche-erkenning voor de aanvullende scholing als pedagogisch coach. 

De post-hbo gecertificeerd Beeldcoach is bedoeld voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, mantelzorgers etc. met een hbo-denkniveau op het gebied van Onderwijs, Jeugd, Gezin, Welzijn of Zorg.

 • Je hebt (minimaal) 1 jaar praktijkervaring in welzijnswerk, jeugdzorg, kinderopvang, als pedagogisch medewerker, in de zorg of in het onderwijs.
 • Er wordt een actieve inbreng verwacht tijdens de bijeenkomsten;
 • Je brengt elke bijeenkomst beelden in en je hebt deze beelden voorbereid;
 • Je hebt de beschikking over een camera (of iPad), laptop, geluid en voldoende geheugen(kaartjes);
 • Aanwezigheid is verplicht. Je mag maximaal twee bijeenkomsten missen gedurende de hele opleiding;
 • Wanneer je werkt als ZZP-er, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de benodigdheden, een juiste privacyregeling en de vereiste praktijkmogelijkheid tijdens de opleiding;
 • Je hebt de mogelijkheid de vereiste praktijkopdrachten uit te voeren;
 • Voor aanvang van de opleiding vindt er een kennismakingsgesprek plaats. 
 • Wanneer je de opleiding wilt gebruiken als aanvullende scholing tot pedagogisch coach in de kinderopvang heb je een opleiding nodig op minimaal mbo-4 niveau die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker en/of Peuterspeelzaalleidster 

Het cursusgeld voor de Post-hbo gecertificeerd Beeldcoach bedraagt €3.200,-. (BTW vrijgesteld). 

Niet inbegrepen zijn de studieboeken. De boekenlijst wordt ruim voor aanvang van de cursus verstrekt. De literatuurkosten bedragen circa € 300,-.

Bij voldoende aanmeldingen starten we in het najaar van 2020.

Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren Bijvoorbeeld in de vorm van een in-company traject. Vraag naar de mogelijkheden; wij denken graag met je mee.

Vragen? Neem dan contact op met:

Geja Reusken-Jager
Projectcoördinator Kennistransfer AMA 
Telefoon: 088-019 3662 | Mobiel: 06-19073406
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 Om je aan te melden voor de cursus kun je het aanmeldformulier invullen.

startdatum Najaar 2020
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Cursus
Vakgebied Psychology
dagTijdstip Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Locaties Apeldoorn
ID XCGBC