Skip to content Skip to navigation menu
Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn
De CPION geaccrediteerde leergang Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn leidt managers op voor de gezondheidszorg van morgen. De leergang is speciaal ontwikkeld voor zowel managers in huisartsen- en gezondheidspraktijken als voor managers in instellingen en ziekenhuizen. De leergang biedt jou een professionele up-to-date basis voor jouw carrière in een managementfunctie (praktijkmanager niveau C voor verzekeraars). Het is een leergang vol theorie en vaardigheden voor een gezonde praktijkvoering en teambegeleiding. Je werkt zowel aan je persoonlijke ontwikkeling als aan je professionele ontwikkeling op managementniveau. Tijdens de leergang zet je stappen in een leidinggevende functie, kijk je naar het perspectief van leidinggeven en naar je eigen groeiproces. Ook leer je alles over de basisprincipes van operationeel management en strategisch management. Werk je in de gezondheidszorg, heb je affiniteit voor leidinggeven en wil jij worden opgeleid tot praktijk- of teammanager van de toekomst? Dan helpt deze leergang op post-hbo niveau je om de juiste kennis en competenties te ontwikkelen.
Duur 12  Maanden
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 4.850,00

Het huidige werkveld vraagt om professionals met leiderschaps- en managementkwaliteiten die uitvoerende werkzaamheden aansturen bij zelfsturende teams. Zelfmanagement en de eigen regie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Door deze ontwikkelingen is praktijk- en teammanagement niet meer weg te denken in organisaties zoals huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, apotheken, afdelingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Ook in het sociale domein, zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, worden organisaties vaak groter en complexer. De rol van een manager wordt daarin steeds belangrijker.

Blended learning
De leergang is vormgegeven op basis van het principe van blended learning. Dit betekent dat je lessen volgt en daarnaast gebruikmaakt van digitaal onderwijs. Je krijgt praktijkopdrachten die je direct kunt toepassen in je werk. Je werkt samen met collega’s uit verschillende disciplines in de eerste- en tweedelijnszorg, waardoor je optimaal wordt voorbereid multidisciplinaire samenwerking en duurzame zorgverlening.

Let op: we verwachten in september 2021 met blended learning te kunnen starten. Als de dan geldende coronamaatregelen dit echter niet toelaten, dan wordt de cursus online aangeboden.

Na deze leergang: 

 • Anticipeer je efficiënt en effectief vanuit persoonlijk leiderschap op de huidige veranderingen in het domein van zorg en welzijn. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt/patiënt en het systeem centraal.
 • Heb je een organisatorische en integrale blik en geef je sturing aan een team- of eerstelijnsvoorziening. Daarbij heb je oog voor multidisciplinaire samenwerking, duurzame zorg en innovatie. 
 • Stimuleer en begeleid je het zelf organiserend vermogen van teams en coach je medewerkers zodat zij hun kwaliteiten goed kunnen benutten.
 • Zorg je ervoor dat er een goede taak- en rolverdeling is binnen het team.
 • Organiseer je effectief en doelgericht de werkzaamheden en verantwoordelijkheden, zodat het team de gewenste resultaten behaalt waarbij kwaliteit van zorg het uitgangspunt is.

De leergang wordt verzorgd door docenten met ruime ervaring in zowel de gezondheidszorg als management in de eerste- en tweedelijnszorg. Verder worden werkvelddeskundigen ingezet als gastdocenten.

In alle modules is aandacht voor gesprekstechnieken, vaardigheidstrainingen gelinkt aan de onderwerpen van de module, conflicthantering, onderhandelen en besluitvorming. Ook het voorbereiden van vergaderingen, opstellen van de agenda en het deelnemen aan vergaderingen worden behandeld.

De leergang is opgebouwd in drie hoofdthema’s met elk verschillende onderwerpen en modules:
 

Thema 1. Persoonlijk leiderschap

 • Onderwerp: Individuele professionalisering

             o    Module: Persoonlijke effectiviteit en competentieontwikkeling
             o    Module: Persoonlijk leiderschap (DISC)

 • Onderwerp: Coaching/Communicatie

             o    Module: Gesprekstechnieken en -vaardigheden

Thema 2. Operationeel management

 • Onderwerp: Zorgmanagement

              o    Module: Procesmanagement en kwaliteit
              o    Module: Projectmanagement
              o    Module: Sturing en zelforganisatie

 •  Onderwerp: Financial management

              o    Module: Financial administration (Businessplanning & Control: financiën, subsidies wmo,   admin)

 • Onderwerp: HRM

              o    Module: Personeelsmanagement (HRM en personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid)

Thema 3. Strategisch management

 • Onderwerp: Marketing

              o    Module: Marktwerking in de zorg (marktwerking in de wereld van de Wmo en (de 8 bakens van) Welzijn Nieuwe Stijl

 • Onderwerp: Veranderprocessen

              o    Module: Verandermanagement (eigen organisatie, visie, missie, strategisch man, beleidsplan)

 • Onderwerp: Innovatie

              o    Module: Maatschappij en contextontwikkeling

Studiebelasting
De leergang bestaat uit negen modules, verdeeld over 20 lesdagen van zes uur (exclusief pauze van een half uur). De lesdag is donderdag om de week van 9.30 tot 16.00 uur. Daarnaast wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsinvestering van zes voorbereidingsuren en zes uren voor de praktijkopdrachten per lesdag  (inclusief afstuderen en presenteren). De totale studiebelasting komt uit op 392 uur.
Ook zijn er momenten waarbij op je werk afstemming plaats vind over jouw studievoortgang en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast word je begeleid in je afstudeeropdracht.

Groepsgrootte
De leergang kent een minimum aantal van 12 en maximaal 20 deelnemers.
 

Tijdens de leergang werk je aan een afstudeeropdracht die bestaat uit alle facetten van praktijk- en teammanagement. Je rondt de leergang af met een verslag en een presentatie die je geeft voor docenten, je eigen opdrachtgever en eventuele collega’s uit jouw organisatie.

Je ontvangt een Saxion-certificaat ‘Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn’ wanneer je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de tussenopdrachten en de eindopdracht met minimaal een voldoende hebt afgesloten. 

Accreditering
Deze leergang is geaccrediteerd door CPION (Centrum Voor Post Initieel Onderwijs Nederland). Deze erkenning betekent dat je bij succesvolle afronding van de leergang Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn het officieel erkende CPION-diploma ontvangt. Bovendien word je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO).

 

De leergang is bestemd voor deelnemers met een hbo werk- en denkniveau die een functie van manager binnen eerste- of tweedelijnszorg ambiëren. Denk hierbij aan het managen van sociale wijkteams, gezondheidscentra of huisartsenpraktijken. Of aan een functie als team- of zorgcoördinator in een ziekenhuis of instelling. In verband met het praktijkgericht werken is het belangrijk dat je een op de functie gerichte werkplek hebt.

Jouw profiel
Je bent toelaatbaar voor de leergang als je:

 • in bezit bent van een afgeronde hbo-opleiding in de gezondheidszorg, personeelswerk of een daaraan verwante opleiding. Bezit je geen hbo-diploma, dan kan een positieve assessmentrapportage, gericht op de hbo-competenties, na een intakegesprek ook toegang verlenen tot de opleiding.
 • in dienst bent van een organisatie, of werkt in de eerste lijn als zelfstandig ondernemer in de gezondheidszorg of de welzijnssector of je bent praktijkmanager van een praktijk. Denk hierbij aan: POH, apotheken, fysiotherapie, sociale wijkteams, thuiszorg, ergo- en logopedie of centra voor jeugd en gezin. Je werkt het liefst al in een relevante (leidinggevende) functie. Het is noodzakelijk dat je in je (huidige) werkomgeving de opdrachten voor de leergang kunt en mag uitvoeren.

De kosten voor de leergang Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn bedraagt € 4.850,– (studiejaar 2021-2022). Dit bedrag is inclusief digitale leerondersteuning en studiemateriaal, studiebegeleiding en koffie/thee, maar exclusief boeken (circa € 200,–).

*Prijs onder voorbehoud van wijzigingen

Janneke Rozendom, deelnemer

"De leergang PTM is een ondersteunende en inspirerende cursus, voor het uitoefenen van mijn functie als praktijkmanager in de huisartsengroepspraktijk"

"In de huisartsengroepspraktijk waarin ik werkzaam ben, is in oktober 2015 een reorganisatieproject gestart. Het reorganisatieproject bestaat onder andere uit een accreditatieproces, een verandering van werkwijze in het assistententeam, gericht op meer onderlinge samenwerking en een verbouwing die daarvoor noodzakelijk is. Er ontstaat een scala aan veranderingen, waarin ik een coördinerende rol mag vervullen. Voorafgaand aan al deze veranderingen, heb ik gekozen voor het volgen van de leergang PTM, omdat ik besefte te weinig kennis te hebben van praktijkmanagement. De leergang PTM reikt mij de mogelijkheden aan om te ontwikkelen in dit managen. De leergang wijst op het belang van maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de eigen organisatie. Het stimuleert tot ontwikkelen van een visie en strategisch beleid in de organisatie. Er wordt onderwezen in financiële aspecten van organisaties en personeelsmanagement. Het biedt tools om proces- en projectmanagement in de eigen organisatie te implementeren, om als organisatie kwaliteitsverbetering door te voeren en te innoveren. Tijdens de leergang wordt de lesstof voortdurend gespiegeld aan het eigen werkveld, waardoor de theorie herkenbaar en pakkend wordt. Het is een korte cursus, waarbij allerlei onderwerpen met betrekking tot het praktijk- en teammanagement, slechts kort de revue passeren. De keuze is aan jou om verder op de materie in te gaan en je eigen lering te trekking uit de verschillende onderwerpen. Het in de praktijk brengen van opgedane lesstof en daardoor te ontwikkelen in de noodzakelijke competenties die passend zijn voor de functie van de praktijkmanager, is steeds weer een boeiende ervaring voor mij. De leergang PTM is een ondersteunende en inspirerende cursus, voor het uitoefenen van mijn functie als praktijkmanager in de huisartsengroepspraktijk."

Hans Schreurs, docent

"Een heel boeiend proces"

"Werken in de leergang Praktijk- en Teammanagement 1e en 2e lijnszorg (PTM) is voor mij als docent een interessante en aantrekkelijke lesactiviteit. Het is meer dan alleen lesgeven, het komt in de praktijk vaak neer op het ‘trainen’ van de deelnemers dat wil zeggen het begeleiden bij het ontwikkelen van de bij de deelnemer passende leiderschapsstijl. De deelnemers zijn mensen uit de zorg- of het welzijnsdomein en ze hebben als gemeenschappelijk doel om naast veel kennis, inzichten op te doen over management thema’s zoals Budgettering en Financieel management, Human Relation Management, Marketing en Organisatiekundige thema’s zoals interne en externe ontwikkelingen, met als doelstelling deze in hun dagelijkse praktijk als teamleider of –manager op een goede manier toe te kunnen passen. Een heel boeiend proces om te mogen begeleiden én belangrijk om al deze thema’s de revue te laten passeren in modules. Als een lint door de leergang heen loopt de lintmodule ‘Afstuderen met een beleids- of projectplan’, een opdracht vanuit de eigen werkzame organisatie. Alle opgedane leerstof en alle getrainde leiderschapscompetenties komen in dit afstudeerproject samen en vormen de ultieme test of iemand is geslaagd voor deze leergang".

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kun je contact opnemen met:

Hedwig Hilhorst
Coördinator leergang Praktijk- en Teammanagement
E-mail: h.j.c.m.hilhorst@saxion.nl
Telefoon: 06 1237 1413

Voor overige vragen kun je contact opnemen met:

Academie Gezondheidszorg
E-mail: backoffice.agz@saxion.nl
Telefoon: 088 019 1568

Om je aan te melden voor de leergang kun je het aanmeldformulier invullen. Vervolgens wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen één werkweek een bevestiging.

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum 23 september 2021
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Donderdag om de week (09.30 - 16.00 uur)
Studiebelasting 392hours
Locaties Enschede
ID KCS108