Skip to content Skip to navigation menu
Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ)

Leer hoe je zorg verleent aan patiënten met psychische problematiek

Lijkt het je interessant om als praktijkondersteuner (POH-GGZ) bij één of meerdere huisartsen te werken, al dan niet op meerdere locaties? En een eigen spreekuur te houden voor de groep patiënten met psychische problematiek, zoals depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving? Met de Opleiding POH-GGZ bij Saxion doe je waardevolle kennis op. Zo leer je onder andere over het werkveld en de POH, positieve gezondheid, innovatie en psychopathologie. Daarnaast loop je tijdens het cursusjaar 320 uur in een huisartsenpraktijk en word je begeleid door een gediplomeerde POH.

Duur 1  Jaren
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 6.100,00

 • Je kunt gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg verlenen aan patiënten met psychiatrische problematiek
 • Je kunt zelfstandig de bijkomende registratie en administratie verzorgen
 • Je kunt werken volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Opleiding praktijkondersteuner GGZ: leren van elkaar

Tijdens de opleiding POH-GGZ bij Saxion krijg je gedeeltelijk gezamenlijk onderwijs met de cursisten van de leergang POH. Zo leer jij als POH-GGZ in opleiding van de POH in opleiding, en andersom. Op deze manier wissel je waardevolle kennis en ervaring met elkaar uit. Verder goed om te weten: de leergang is geaccrediteerd door de V&VN.

Het programma is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modulen:

 1. POH en de praktijk
 2. Preventie, voorlichting en communicatie
 3. Kwaliteit & Innovatie gecombineerd met Studie Werk Begeleiding (SWB) gedurende de leergang
 4. Psychopathologie
 5. Stage opdrachten en module afstuderen

Toetsing

Tijdens de leergang wordt er gebruik gemaakt van verschillende toets vormen zoals, schriftelijke toetsen (kennis, inzicht en toepassing), praktische toetsen (handelingen, protocollen) en presentaties naar aanleiding van de ontwikkelde competenties. De toetsing tijdens de opleiding vindt plaats binnen de cursusdagen.

Studiebelasting

Gemiddeld tussen de 15 en 20 uur per week (dit is inclusief de les- en stagedag) indien je de leergang vanuit een geëigende functie in een huisartsenpraktijk volgt. Indien je de leergang vanuit een ander verband volgt en dus praktijkopdrachten uitvoert in een huisartsenpraktijk die niet jouw directe werkplek is, dien je rekening te houden met een extra investering van minimaal 320 uur gedurende het cursusjaar. Tijdens het cursusjaar worden 23 lesdagen ingeroosterd van 9.00 tot 16.30 uur met drie algemene taakmodulen en vier tot vijf zorg gerelateerde modulen.

Competentiegebieden

De leergang is opgebouwd vanuit de zeven competentiegebieden van de Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMeds). Centraal staat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en een professionele attitude ten behoeve van optimale zorgvrager-gecentreerde zorg en/of werkprocessen. Dit competentiegebied wordt aangevuld en geïntegreerd met de overige zes competentiegebieden. De competenties:

 1. Vakinhoudelijk Handelen
  Het vakinhoudelijk handelen omvat alle activiteiten die worden verricht naar aanleiding van klachten, problemen op het gebied van psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek bij zorgvragers. De kern van de activiteiten bestaat uit het differentiëren van de klacht naar aard en ernst en het beoordelen van de noodzaak tot interventie of verwijzing Vanuit een werkhypothese wordt een behandel/zorgplan gegenereerd, resultaten gedefinieerd, behandelplan uitgevoerd en het effect bewaakt.
 2. Communicatie
  Binnen het taakgebied communicatie draagt de praktijkondersteuner GGZ zorg voor een effectieve communicatie en interactie met de patiënt en andere betrokkenen. De competenties binnen dit taakgebied zijn essentieel voor het opbouwen van een goede verstandhouding, een vertrouwensrelatie, het verkrijgen van informatie, voor het geven van voorlichting en advies, voor het wederzijds begrijpen en het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een zorgplan.
 3. Samenwerking
  Binnen deze taak werkt de praktijkondersteuner GGZ nauw samen met de huisarts en overige disciplines van het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk. Zij stemmen taken helder af om samen optimale patiëntenzorg te realiseren. Ook buiten de huisartsenpraktijk is samenwerking noodzakelijk. Te denken valt aan schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, tweedelijns GGZ, eerstelijns psychologen, WMO-loket etc.
 4. Kennis en wetenschap
  Omvat het verwerven, toepassen en overdragen van wetenschappelijke kennis en van gemeenschappelijke gesystematiseerde ervaringskennis. De noodzaak van evidence based handelen op grond van best practices vormt hierbij de kern.
 5. Maatschappelijk handelen
  Binnen het taakgebied maatschappelijk handelen maakt de praktijkondersteuner GGZ op een verantwoorde wijze gebruik van eigen deskundigheid en invloed om de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënten, groepen patiënten en bevolkingsgroepen te bevorderen.
 6. Organisatie
  Hierbij participeert de praktijkondersteuner GGZ in het organiseren van zorgverleningsprocessen. Hierbij is het regisseren van het eigen spreekuur ten behoeve van patiënten belangrijk om de regie van de zorg tot stand te brengen.
 7. Professionaliteit
  Hierbij streeft de praktijkondersteuner GGZ naar een ethisch verantwoorde beroepsuitoefening met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Van de POH GGZ wordt verwacht dat ze kan omgaan met eigen emoties en met moeilijke of indrukwekkende situaties.

De leergang is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modulen:

 • Het werkveld en de POH
 • Positieve gezondheidInnovatie
 • Persoonlijke ontwikkeling & praktijkleren
 • PsychopathologieAanverwante onderwerpen

In de modules 1, 2 en 3 krijgen de cursisten van de leergang POH en leergang POH-GGZ gedeeltelijk gezamenlijk onderwijs. Het doel hiervan is dat de POH en de POH-GGZ in opleiding van elkaar leren.

De POH in opleiding loopt gedurende het cursusjaar 320 uur in een huisartsenpraktijk en wordt begeleid door een gediplomeerde POH. 

De studiebelasting bedraagt circa 15 uur per week, naast 8 uur in de week aan praktijkleren (gedurende minimaal 40 weken). 

Afronding/ beoordeling

De toetsing vindt plaats in diverse vormen: schriftelijke toetsen (kennis, inzicht, toepassing), praktische toetsen en presentaties. 

De leergang wordt afgerond met een performance assessment.

Certificering

Je ontvangt het post hbo diploma “Praktijkondersteuner binnen de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk” als je minimaal 80% aanwezig bent geweest tijdens de lessen en alle toetsen met voldaan hebt afgesloten.

 
 

Toelating

De POH-opleiding GGZ is toegankelijk voor:

 • Verpleegkundigen met diploma SPV en/of HBO-V met GGZ als uitstroomprofiel
 • B-verpleegkundigen met twee jaar relevante werkervaring + aanvullende scholing waarmee aangetoond wordt te beschikken over een HBO werk- en denkniveau
 • Maatschappelijk werkers met minimaal twee jaar GGZ ervaring
 • Psychologen (universitair of HBO opgeleid) met minimaal twee jaar GGZ ervaring
 • SPH opgeleiden met minimaal twee jaar GGZ ervaring.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de leergang kun je het aanmeldformulier invullen. Je ontvangt binnen één werkweek een bevestiging. Een intakegesprek behoort tot de toelatingsprocedure.

Algemene leveringsvoorwaarden
Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Glazenburg.

 

 

Lesdagen en locaties

De opleiding POH-GGZ start bij voldoende aanmeldingen (min. 8 en max. 14) in het voorjaar van 2022 bij Saxion in Enschede. 

De lessen worden op donderdag gepland van 9.15-16.30 uur. 

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen € 6.100*. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief boeken (circa € 350).

*Prijs onder voorbehoud van wijzigingen.

 

 

 

startdatum voorjaar 2022
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Donderdag
Locaties Enschede
ID KCS109