Skip to content Skip to navigation menu
Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ)

De éénjarige leergang Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) bereidt je voor op de functie van praktijkondersteuner / -verpleegkundige met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk.

 

Duur 1  Jaren
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 4.875,00

De praktijkondersteuner/-verpleegkundige werkt bij één of meerdere huisartsen, al dan niet op meerdere locaties. Eén van de taken is het houden van een eigen spreekuur voor de groep patiënten met psychische problematiek, zoals depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. De praktijkondersteuner/-verpleegkundige verzorgt zelfstandig de bijkomende registratie en administratie en werkt volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De leergang is geaccrediteerd door de V&VN.

Meer weten?
Meer weten? Meld je dan aan voor de eerstvolgende open avond van de Saxion Parttime School..

Het programma is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modulen:

 1. POH en de praktijk
 2. Preventie, voorlichting en communicatie
 3. Kwaliteit & Innovatie gecombineerd met Studie Werk Begeleiding (SWB) gedurende de leergang
 4. Psychopathologie
 5. Stage opdrachten en module afstuderen

Toetsing
Tijdens de leergang wordt er gebruik gemaakt van verschillende toets vormen zoals, schriftelijke toetsen (kennis, inzicht en toepassing), praktische toetsen (handelingen, protocollen) en presentaties naar aanleiding van de ontwikkelde competenties. De toetsing tijdens de opleiding vindt plaats binnen de cursusdagen.

Studiebelasting
Gemiddeld tussen de 15 en 20 uur per week (dit is inclusief de les- en stagedag) indien je de leergang vanuit een geëigende functie in een huisartsenpraktijk volgt. Indien je de leergang vanuit een ander verband volgt en dus praktijkopdrachten uitvoert in een huisartsenpraktijk die niet jouw directe werkplek is, dien je rekening te houden met een extra investering van minimaal 160 uur gedurende het cursusjaar. Tijdens het cursusjaar worden ca. 20 lesdagen ingeroosterd van 9.30 tot 16.30 uur met drie algemene taakmodulen en vier tot vijf zorg gerelateerde modulen.

Competentiegebieden
De leergang is opgebouwd vanuit de zeven competentiegebieden van de Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMeds). Centraal staat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en een professionele attitude ten behoeve van optimale zorgvrager-gecentreerde zorg en/of werkprocessen. Dit competentiegebied wordt aangevuld en geïntegreerd met de overige zes competentiegebieden. De competenties:

 1. Vakinhoudelijk Handelen
  Het vakinhoudelijk handelen omvat alle activiteiten die worden verricht naar aanleiding van klachten, problemen op het gebied van psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek bij zorgvragers. De kern van de activiteiten bestaat uit het differentiëren van de klacht naar aard en ernst en het beoordelen van de noodzaak tot interventie of verwijzing
  Vanuit een werkhypothese wordt een behandel/zorgplan gegenereerd, resultaten gedefinieerd, behandelplan uitgevoerd en het effect bewaakt.
 2. Communicatie
  Binnen het taakgebied communicatie draagt de praktijkondersteuner GGZ zorg voor een effectieve communicatie en interactie met de patiënt en andere betrokkenen. De competenties binnen dit taakgebied zijn essentieel voor het opbouwen van een goede verstandhouding, een vertrouwensrelatie, het verkrijgen van informatie, voor het geven van voorlichting en advies, voor het wederzijds begrijpen en het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een zorgplan.
 3. Samenwerking
  Binnen deze taak werkt de praktijkondersteuner GGZ nauw samen met de huisarts en overige disciplines van het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk. Zij stemmen taken helder af om samen optimale patiëntenzorg te realiseren. Ook buiten de huisartsenpraktijk is samenwerking noodzakelijk. Te denken valt aan schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, tweedelijns GGZ, eerstelijns psychologen, WMO-loket etc.
 4. Kennis en wetenschap
  Omvat het verwerven, toepassen en overdragen van wetenschappelijke kennis en van gemeenschappelijke gesystematiseerde ervaringskennis. De noodzaak van evidence based handelen op grond van best practices vormt hierbij de kern.
 5. Maatschappelijk handelen
  Binnen het taakgebied maatschappelijk handelen maakt de praktijkondersteuner GGZ op een verantwoorde wijze gebruik van eigen deskundigheid en invloed om de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënten, groepen patiënten en bevolkingsgroepen te bevorderen.
 6. Organisatie
  Hierbij participeert de praktijkondersteuner GGZ in het organiseren van zorgverleningsprocessen. Hierbij is het regisseren van het eigen spreekuur ten behoeve van patiënten belangrijk om de regie van de zorg tot stand te brengen.
 7. Professionaliteit
  Hierbij streeft de praktijkondersteuner GGZ naar een ethisch verantwoorde beroepsuitoefening met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Van de POH GGZ wordt verwacht dat ze kan omgaan met eigen emoties en met moeilijke of indrukwekkende situaties.

Na succesvol afronden van de leergang ontvang je een Saxion-diploma Praktijkondersteuner GGZ.

De leergang is toegankelijk voor:

 • Verpleegkundigen met diploma SPV en/of HBO-V met GGZ als uitstroomprofiel; 
 • B-verpleegkundigen met twee jaar relevante werkervaring + aanvullende scholing waarmee aangetoond wordt te beschikken over een HBO werk- en denkniveau;
 • Maatschappelijk werkers met minimaal twee jaar GGZ ervaring;
 • Psychologen (universitair of HBO opgeleid) met minimaal twee jaar GGZ ervaring;
 • SPH opgeleiden met minimaal twee jaar GGZ ervaring. 

De opleidingsduur is één jaar als je voldoet aan de toelatingseisen en actuele werkervaring in de gezondheidszorg. Tijdens de leergang dien je minimaal 160 uur praktijkervaring op te doen in een huisartsenpraktijk in de vorm van een praktijkstage. Je dient zelf te zorgen voor een geschikte stageplaats.

Vanaf februari 2021 gaan de leergangen Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk en Praktijkondersteuner GGZ samen verder in een gecombineerde leergang. De kosten van deze nieuwe leergang worden medio september 2020 bekend.

Aart van den Berg
Coördinator Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg
Telefoon: 06 - 12365606
E-mail: a.j.vandenberg@saxion.nl

Of neem contact op met de backoffice via:

Telefoon: 088 - 0191568
E-mail: backoffice.agz@saxion.nl

Kom naar de Open Avond Deeltijd!
Wil je meer weten over deze scholing? Tijdens de Open Avond Deeltijd krijg je antwoord op al je vragen.

Voor de start in september 2020 is het maximum aantal deelnemers bereikt. Vanaf februari 2021 gaan de leergangen Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk en Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk GGZ samen verder in een gecombineerde leergang. Voor deze nieuwe leergang kun je je vanaf medio september 2020 aanmelden. Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum Maart 2021
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Donderdag
Locaties Enschede
ID KCS109