Skip to content Skip to navigation menu
Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ)

Leer hoe je zorg verleent aan patiënten met psychische problematiek

Lijkt het je interessant om als praktijkondersteuner (POH-GGZ) bij één of meerdere huisartsen te werken, al dan niet op meerdere locaties? En een eigen spreekuur te houden voor de groep patiënten met psychische problematiek, zoals depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving? Met de Opleiding POH-GGZ bij Saxion doe je waardevolle kennis op. Zo leer je onder andere over het werkveld en de POH, positieve gezondheid, innovatie en psychopathologie. Daarnaast loop je tijdens het cursusjaar 320 uur in een huisartsenpraktijk en word je begeleid door een gediplomeerde POH.

Duur 1  Jaren
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 6.100,00

 • Je kunt gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg verlenen aan patiënten met psychiatrische problematiek
 • Je kunt zelfstandig de bijkomende registratie en administratie verzorgen
 • Je kunt werken volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Opleiding praktijkondersteuner GGZ: leren van elkaar

Tijdens de opleiding POH-GGZ bij Saxion krijg je gedeeltelijk gezamenlijk onderwijs met de cursisten van de leergang POH. Zo leer jij als POH-GGZ in opleiding van de POH in opleiding, en andersom. Op deze manier wissel je waardevolle kennis en ervaring met elkaar uit. Verder goed om te weten: de leergang is geaccrediteerd door de V&VN.

Competentiegebieden

De leergang is opgebouwd vanuit de zeven competentiegebieden van de Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMeds). Centraal staat de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en een professionele attitude voor optimale zorgvrager-gecentreerde zorg en/of werkprocessen. Dit competentiegebied wordt aangevuld en geïntegreerd met de overige zes competentiegebieden.

 1. Vakinhoudelijk Handelen/Zorgverlener
  Het vakinhoudelijk handelen omvat alle activiteiten die worden verricht naar aanleiding van klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid, bij zorgvragers. De kern van de activiteiten bestaat uit het differentiëren van de klacht naar aard en ernst en het beoordelen van de noodzaak tot interventie, educatie, begeleiding, controleren van het ziektebeloop en signaleren van mogelijke complicaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij de setting passende protocollen en richtlijnen. De praktijkondersteuner bewaakt de effecten van het eigen handelen.
 2. Communicatie
  De praktijkondersteuner faciliteert op een effectieve wijze de zorgvrager-professional relatie en de communicatie voor, tijdens en na het directe contact met de zorgvrager.
 3. Samenwerking
  De praktijkondersteuner werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale zorg.
 4. Kennis en wetenschap
  De praktijkondersteuner committeert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals het creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis.
 5. Maatschappelijk handelen/gezondheidsbevorderaar
  De praktijkondersteuner gebruikt op een verantwoorde wijze haar expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers, de gemeenschap en de bevolking.
 6. Organisatie
  De praktijkondersteuner draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de organisatie en de gezondheidszorg.
 7. Professionaliteit
  De praktijkondersteuner committeert zich aan de gezondheid en het welzijn van individuen en de samenleving door een ethische beroepsuitoefening, door de professie geleide regulatie van het beroep en een hoge persoonlijke gedragsstandaard.

 

De leergang is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modulen:

 1. Het werkveld en de POH-GGZ
 2. Positieve gezondheid
 3. Innovatie
 4. Leerlijn persoonlijke ontwikkeling & praktijkleren
 5. Psychopathologie
 6. Aanverwante onderwerpen zoals rouw, farmacotherapie en verslavingszorg.

De modules 1, 2 en 3 worden gezamenlijk gedoceerd aan de cursisten van de leergang POH-GGZ en de leergang POH-S. Dit heeft als doel dat de POH-S en de POH-GGZ van elkaar leren en meer zicht krijgen op de rol van de ander.

De cursisten van de leergang POH-GGZ dienen minimaal 320 uur (40 weken, 8 uur per week) stage te lopen in een huisartsenpraktijk. Ze dienen daarbij te worden begeleid door een gediplomeerde POH-GGZ.

De studiebelasting bedraagt circa 15 uur per week, naast de 8 uur stage in de week.

Afronding/ beoordeling

De toetsing vindt plaats in diverse vormen: schriftelijke toetsen (kennis, inzicht, toepassing), praktische toetsen en presentaties. 

De leergang wordt afgerond met een performance assessment.

Certificering

Je ontvangt het post hbo diploma “Praktijkondersteuner binnen de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk” als je minimaal 80% aanwezig bent geweest tijdens de lessen en alle toetsen met voldaan hebt afgesloten.

 
 

Toelating

De POH-opleiding GGZ is toegankelijk voor:

 • Verpleegkundigen met diploma SPV en/of HBO-V met GGZ als uitstroomprofiel, met twee jaar relevante werkervaring.
 • B-verpleegkundigen met twee jaar relevante werkervaring + aanvullende scholing waarmee aangetoond wordt te beschikken over een HBO werk- en denkniveau
 • Maatschappelijk werkers met minimaal twee jaar GGZ ervaring
 • Psychologen (universitair of HBO opgeleid) met minimaal twee jaar GGZ ervaring
 • SPH opgeleiden met minimaal twee jaar GGZ ervaring.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de leergang kun je het aanmeldformulier invullen. Je ontvangt binnen één werkweek een bevestiging. Een intakegesprek behoort tot de toelatingsprocedure.

Algemene leveringsvoorwaarden
Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Glazenburg.

 

 

Lesdagen en locaties

De leergang POH-GGZ start bij voldoende aanmeldingen in het najaar 2022.

De lessen worden gegeven in Enschede van 9.15-16.30 uur.

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen € 6.100*. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief boeken (circa € 350).

*Prijs onder voorbehoud van wijzigingen.

 

 

 

Periode(n) najaar 2022
Beroepenveld Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Donderdag
Locaties Enschede
ID KCS109