Skip to content Skip to navigation menu
Projectmanagement toepassing en vaardigheden PRINCE2

Leer hoe je PRINCE2 succesvol in de praktijk toe past 

Ben jij betrokken bij projecten in bijvoorbeeld de rol van stuurgroeplid, projectmanager, projectsupport, teammanager of projectmedewerker? Dan is onze PRINCE2 foundation training een uitstekende keuze. Tijdens deze PRINCE2 cursus leer je eerst over alle facetten van het vak projectmanagement. Daarna leer je de projectmanagementmethode PRINCE2 toepassen in de praktijk. Dit is wereldwijd de meest gebruikte en beste in de praktijk bruikbare projectmanagementaanpak! 

Duur 2.5  Maanden
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Techniek & ICT  
Studie Type Cursus  

€ 995,00

 • Je hebt geleerd over alle facetten van het vak projectmanagement
 • Je hebt geleerd over de benodigde softskills, vaardigheden en technieken waarmee je succesvol PRINCE2 in de praktijk toepast
 • Je hebt inzicht in de contextuele competenties en de gedragsmatige competenties die, samen met het toepassen van PRINCE2, de doorslag geven om projecten succesvol te leiden.

PRINCE2 certificering

Na afloop van deze PRINCE2-opleiding doe je het officiële PRINCE2-examen. Heb je deze gehaald? Dan ontvang je het PRINCE2-certificaat. Dit certificaat wordt op de arbeidsmarkt veel gevraagd. Deze opleiding is dus een goede investering in jouw carrière! 

De training start met een verkenning van het vak projectmanagement. Daarna volgt de training het programma voor de PRINCE2® foundation opleiding, welke op locatie binnen Saxion wordt afgesloten met het officiële PRINCE2® examen, waarvoor het op de arbeidsmarkt veel gevraagde PRINCE2® certificaat kan worden verkregen. Parallel aan de training wordt een praktijk opdracht uitgevoerd op basis van de eigen praktijk of indien op dat moment geen geschikte opdracht voorhanden is op basis van een casus zodat ook ervaring met de praktijk wordt opgedaan met PRINCE2®. In de training gaan theorie en praktijk hand in hand.

Na examen volgt een verdere verdieping waarbij een verkenning wordt gedaan van de vereiste softskills, vaardigheden en technieken die van belang zijn voor het succesvol toepassen van PRINCE2® in de praktijk.

In dit ontwikkeltraject projectmanagement op basis van PRINCE2® wordt gekeken naar de bredere context van factoren die een rol spelen bij het behalen van projectmanagementsucces. Het inmiddels al oude gezegde a fool with a tool is still a fool gaat ook in grote mate op bij het toepassen van projectmanagementmethoden zoals o.a. PRINCE2®. Deze training geeft daarom inzicht in de contextuele competenties en de gedragsmatige competenties die samen met situationeel toepassen van de methode van doorslaggevend belang zijn om projecten succesvol te leiden.

Ook laat de training kort enkele andere projectmanagementmethoden de revue passeren zoals Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren en A4, waarbij op hoofdlijnen wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen met PRINCE2®.

Vervolgens komt het methodische aspect van het vak projectmanagement aan bod, waarbij de lesstof van de projectmanagementmethode PRINCE2® de rode draad vormt. 

De training betreft een geaccrediteerde PRINCE2® training.

PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos Ltd.

 

Programma op hoofdlijnen:

Dagdeel 1:

 • Kennismaking projectmanagement
 • De bredere context van projectmanagement
 • Overview PRINCE2

Dagdeel 2:

 • PRINCE2 principes en processen

Dagdeel 3:

 • PRINCE2  thema’s

Dagdeel 4:

 • PRINCE2 thema’s

Dagdeel 5:

 • Oefenexamen

Dagdeel 6: 

 • Examen PRINCE2

Dagdeel 7: Projectmanagement inzicht in vaardigheden

 • Inzicht in workshop vormen
 • Inzicht in situationeel leidinggeven en groepsdynamiek
 • Inzicht in verandermanagement
 • Inzicht in implementeren 

Dagdeel 8: Projectmanagement inzicht in vaardigheden

 • Inzicht cultuur, houding en gedrag
 • Inzicht communicatie en onderhandelen
 • Inzicht politieke machtsverhoudingen

Afronding/ beoordeling

De cursus worden afgesloten met toets en waarbij de theorie wordt getoetst aan de eigen praktijk.

Certificering

De cursist ontvangt na afloop van de cursus, mits alle toetsen/opdrachten met voldoende resultaat zijn afgelegd, het officiële Saxion certificaat Projectmanagement toepassing en vaardigheden PRINCE2.

 
 

Toelating

Iedereen die MBO/HBO-niveau heeft, verworven door opleiding en/of ervaring, kan deze cursus volgen.

Aanmelden

Gebruik dit inschrijfformulier om je op te geven voor deze cursus. 

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

Secretariaat:

Het cursusgeld bedraagt per cursist € 995,-
(exclusief lesmateriaal/boeken/kosten examen).

Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in 4 termijnen,
het cursusgeld bedraagt dan € 1.045,-

 • Kosten examen € 335,-  
 • Lesmateriaal en licenties  € 235,-

Lesdagen en locaties

De duur van de cursus is circa 2½ maand (8 bijeenkomsten) en start in de laatste week van oktober/maart.

De cursus wordt gegeven op de maandagavond.

 • Aanvang van de lessen: 18.30 uur
 • Einde van de lessen: 21.30 uur

Groepsgrootte: Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

De lessen worden verzorgd in de stadscampus van Saxion, M.H. Tromplaan 28 in Enschede.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt per cursist € 995,- (exclusief lesmateriaal/boeken/kosten examen).

Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in 4 termijnen, het cursusgeld bedraagt dan € 1.045,-,

 • Kosten examen € 335,-
 • Lesmateriaal en licenties € 235,-

(prijswijzigingen voorbehouden)

 

Periode(n) Oktober & Maart
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Cursus
dagTijdstip maandag, 18.30-21.30 uur
Studiebelasting 6 Uren
Zelfstudie 3 Uren
Contacturen 3 Uren
Locaties Enschede
ID KCS146