Skip to content Skip to navigation menu
Projectmanagement toepassing en vaardigheden PRINCE2
In deze training komen alle facetten van het vak projectmanagement aan de orde met als onderligger de wereldwijd meest gebruikte en beste in de praktijk bruikbare projectmanagement aanpak PRINCE2.
Duur 2.5  Maanden
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Techniek & ICT  
Studie Type Cursus  

€ 995,00

De training start met een verkenning van het vak projectmanagement. Daarna volgt de training het programma voor de PRINCE2® foundation opleiding, welke op locatie binnen Saxion wordt afgesloten met het officiële PRINCE2® examen, waarvoor het op de arbeidsmarkt veel gevraagde PRINCE2® diploma kan worden verkregen. Parallel aan de training wordt een praktijk opdracht uitgevoerd op basis van de eigen praktijk of indien op dat moment geen geschikte opdracht voorhanden is op basis van een casus zodat ook ervaring met de praktijk wordt opgedaan met PRINCE2®. In de training gaan theorie en praktijk hand in hand.

Na examen volgt een verdere verdieping waarbij een verkenning wordt gedaan van de vereiste softskills, vaardigheden en technieken die van belang zijn voor het succesvol toepassen van PRINCE2® in de praktijk.

In dit ontwikkeltraject projectmanagement op basis van PRINCE2® wordt gekeken naar de bredere context van factoren die een rol spelen bij het behalen van projectmanagementsucces. Het inmiddels al oude gezegde a fool with a tool is still a fool gaat ook in grote mate op bij het toepassen van projectmanagementmethoden zoals o.a. PRINCE2®. Deze training geeft daarom inzicht in de contextuele competenties en de gedragsmatige competenties die samen met situationeel toepassen van de methode van doorslaggevend belang zijn om projecten succesvol te leiden.

Ook laat de training kort enkele andere projectmanagementmethoden de revue passeren zoals Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren en A4, waarbij op hoofdlijnen wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen met PRINCE2®.

Vervolgens komt het methodische aspect van het vak projectmanagement aan bod, waarbij de lesstof van de projectmanagementmethode PRINCE2® de rode draad vormt. 

De training betreft een geaccrediteerde PRINCE2® training.

PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos Ltd.

Programma op hoofdlijnen:

Dagdeel 1:

 • Kennismaking projectmanagement
 • De bredere context van projectmanagement
 • Overview PRINCE2

Dagdeel 2:

 • PRINCE2 principes en processen

Dagdeel 3:

 • PRINCE2  thema’s

Dagdeel 4:

 • PRINCE2 thema’s

Dagdeel 5:

 • Oefenexamen

Dagdeel 6: 

 • Examen PRINCE2

Dagdeel 7: Projectmanagement inzicht in vaardigheden

 • Inzicht in workshop vormen
 • Inzicht in situationeel leidinggeven en groepsdynamiek
 • Inzicht in verandermanagement
 • Inzicht in implementeren 

Dagdeel 8: Projectmanagement inzicht in vaardigheden

 • Inzicht cultuur, houding en gedrag
 • Inzicht communicatie en onderhandelen
 • Inzicht politieke machtsverhoudingen

De cursist ontvangt na afloop van de cursus, mits alle toetsen/opdrachten met voldoende resultaat zijn afgelegd, het officiële Saxion certificaat Projectmanagement toepassing en vaardigheden PRINCE2.

Een PRINCE2® foundation training en het bijbehorende PRINCE2® foundation examen, is bedoeld voor mensen die  betrokken zijn bij projecten in de rol van stuurgroeplid, projectmanager, projectsupport, teammanager en projectmedewerker.

Iedereen die MBO/HBO-niveau heeft, verworven door opleiding en/of ervaring, kan deze cursus volgen.

Het cursusgeld bedraagt per cursist €995,-  exclusief lesmateriaal/boeken. Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in 4 termijnen, het cursusgeld bedraagt dan €1.045,- (prijswijzigingen voorbehouden). 

Aanvullende kosten:

 • Kosten examen: €300,-
 • Lesmateriaal en licenties: €65 ,-

Projectmangement toepassingen vaardigheden op maat in uw eigen organisatie

Het is ook mogelijk deze training afgestemd op uw behoeften op maat door Saxion in uw company te laten verzorgen. Het grote voordeel hiervan is dat een hele groep binnen uw organisatie dezelfde ervaring op doet, aan teambuilding kan worden gewerkt en de eigen werksituatie centraal gesteld kan worden. Daarnaast kan bij de incompany trainingen worden ingegaan op de specifieke bedrijfssituatie waardoor al tijdens de training een slag naar de praktijk kan worden gemaakt.

Kenmerken van de incompany trainingen:
• Flexibele planning (overdag, avond, combi middag/avond)
• Aantal deelnemers tussen 3 en 15 (in overleg is afwijking hiervan mogelijk)
• Examen kan op locatie worden afgenomen

Doelstelling van de trainingen is:
• Kennis opdoen van
• Certificering van uw medewerkers
• Link leggen met de dagelijkse praktijk
• Bevorderen van teambuilding en samenwerkingsgeest t.a.v. het gebruik van het geleerde

Het cursusmateriaal bestaat uit een lesmap met daarin opgenomen:
• De slides die tijdens de training worden behandeld
• Oefeningen en uitwerkingen
• Syllabus
• Een uitgebreide Reader
• Oefenexamens
• En een procesoverzicht

Voordelen van de incompany trainingen:
• Indien gewenst afgestemd op uw bedrijfssituatie en specifieke behoeften
• Geen reistijd voor uw medewerkers
• Lage kosten per cursist

Kosten:
Op aanvraag. Afhankelijk van het aantal deelnemers.

Secretariaat:

Jolanda Gerritsen en/of Lilian Visscher

Telefoonnummer: 088 - 019 1875

E-mail: j.gerritsen@saxion.nl

Gebruik dit inschrijfformulier om je op te geven voor deze cursus. 

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum Oktober & Maart
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Cursus
dagTijdstip maandag, 18.30-21.30 uur
Studiebelasting 6hours
Zelfstudie 3hours
Contacturen 3hours
Locaties Enschede
ID KCS146