Skip to content Skip to navigation menu
Psychodiagnostiek in het onderwijs

Ben jij leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs, IB’er, RT’er, logopedist, orthopedagoog, testassistent of ambulant begeleider?
Dan is psychodiagnostiek in het onderwijs wat voor jou! Deze cursus is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Deze cursus is een must voor professionals (leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders) die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Met de wet op het passend onderwijs zullen steeds meer leerkrachten te maken krijgen met de interpretatie van psychodiagnostische gegevens. Zij zullen zich bezighouden met het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en (groeps)handelingsplannen, waarbij verantwoording op basis van zowel psychodiagnostische als didactische resultaten vereist is, en met name de integratie van deze resultaten.

De verantwoording van ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen zal zowel in gesprekken met ouders, als in contact met andere professionals in het onderwijs een steeds grotere rol gaan spelen.
 
Daarnaast helpt het de leerkracht zijn handelen in de klas op een onderbouwde manier bij te stellen, om het onderwijs op de meest passende manier vorm te kunnen geven. 
 
Veelgestelde vragen over de cursus Psychodiagnostiek in het onderwijs: 

1. Wat is de studielast van de cursus?
De tijd die staat voor het bestuderen van literatuur en het maken van opdrachten staat gelijk aan het aantal contacturen voor de cursus. Dus 14x3 contacturen, en 14x3 werkuren. De contacturen vinden plaats op woensdagmiddagen. Over het geheel genomen zal het 50/50 verdeeld zijn. Bij de eerste bijeenkomsten van de cursus zit veel leeswerk, om een goede theoretische basis te leggen. Daarna zal het meer 50/50 zijn en we sluiten de laatste paar bijeenkomsten af met een eindopdracht, waar u dan alle tijd aan kunt besteden. 
 
 2. Welke onderwerpen komen aan bod in de cursus?
De cursus psychodiagnostiek in het onderwijs kent 14 bijeenkomsten, waarvan de eerste vier besteed worden aan de diagnostiek van cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, etc.). Intelligentietests (bijvoorbeeld de WISC-V) worden daarin ook behandeld. We zullen de totstandkoming, afname en scoring bespreken. De scoring en interpretatie wordt ook geoefend in de bijeenkomsten. Praktische en theoretische uitgangspunten komen daarbij aan bod.In de overige bijeenkomsten zal diagnostiek van didactische vaardigheden (rekenen, geschreven taal en gesproken taal) aan bod komen. Deze onderwerpen zullen belicht worden vanuit het kader voor cognitieve ontwikkeling, dat tijdens de eerste vier bijeenkomsten aan bod komt. Aan het einde van de cursus is er ruimte voor thema’s op verzoek van de cursisten. Ook wordt er dan aandacht besteed aan casuïstiek in de vorm van intervisie.   

Observeren komt alleen zijdelings in de cursus aan bod, als het gaat om procesgerichte diagnostiek en kwalitatieve onderzoeksgegevens. Rapporteren komt in de cursus aan bod, maar zodanig dat het in dienst staat van de inhoudelijke casussen en zodat iedere cursist daaruit de aspecten kan halen die in zijn/haar eigen onderwijscontext relevant zijn. 
 
 3. Kan ik na het behalen van de cursus zelf testen afnemen?
Aan het begin van de cursus stellen cursisten persoonlijke leerdoelen op. Als het uw leerdoel is om het afnemen van de materialen onder de knie te krijgen, is het wel belangrijk om in uw eigen werksetting naar mogelijkheden te zoeken om over het testmateriaal te beschikken en ermee te kunnen oefenen. Mocht u willen leren om intelligentietests af te nemen (bijvoorbeeld de WISC-V), dan adviseer ik samen te werken met een psycholoog of orthopedagoog met wie u mee kunt kijken en onder wiens begeleiding u kunt oefenen met de afname. Dat zijn namelijk dingen die in de cursus (gezien de setting in een klaslokaal) niet aan bod (kunnen) komen.In het verleden hebben verschillende cursisten deze cursus gedaan met als doel zich voor te bereiden op de taak van psychodiagnostisch medewerker of testassistent. Aan de orthopedagoog of psycholoog in de werksetting is het te beoordelen of deze cursus daartoe voldoende basis is. Als u werkt als psychodiagnostisch medewerker of testassistent is het altijd aan de orthopedagoog of psycholoog met wie u samenwerkt te beoordelen of u voldoende bekwaam bent. De eindverantwoording voor de afname en interpretatie blijft bij hen. Veel testassistenten zijn opgeleid met de opleiding toegepaste psychologie. Er zijn echter ook cursisten die de cursus psychodiagnostiek in het onderwijs volgen met dit doel. Dit zijn voornamelijk cursisten die al veel affiniteit met onderwijs hebben en ook al werkervaring. 

 4. Zijn er toelatingseisen voor de cursus?
De literatuur en materialen die voor de cursus gebruikt worden zijn van hbo-plus niveau. De cursus is qua niveau gericht op cursisten met een afgeronde hbo-opleiding.  Daarnaast is ervaring in het onderwijs of de kinder- en jeugdpsychologie een vereiste. Voor het uitvoeren van de opdrachten is het nodig om in een onderwijscontext te kunnen werken. 

 5. Over welk onderwijstype gaat deze cursus?
De cursus gaat over diagnostiek bij leerlingen in het (regulier en speciaal) basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

 

Deze cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.

Onderdelen van de opleiding:

• Theoretisch referentiekader t.a.v. cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies,geheugen) en diagnostiek van cognitieve vaardigheden. 
 
• Praktische kennis van de afname van cognitieve tests, de totstandkoming van de resultaten en interpretatie van de resultaten. 

• Kennis van de ontwikkeling van didactische vaardigheden, de relatie met bovengenoemde cognitieve vaardigheden, en (de signalering van) leerstoornissen. 

• Praktische kennis en oefening in de afname van niet -methodegebonden, didactische tests t.b.v. proces- en handelingsgerichte diagnostiek en signalering van achterstanden bij leerstoornissen. 

• Praktische oefening van rapportage van de gevonden resultaten, waarbij: 

-Door middel van een integratief beeld een volledig perspectief geschetst wordt op de cognitieve en didactische mogelijkheden van een leerling;
-Wat vervolgens leidt tot een onderbouwd advies van leerdoelen, aanpassingen aan het onderwijs   (stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren) en het toekomstperspectief van de leerling. 

 

 

 Je ontvangt een certificaat, als je alle opdrachten voldoende hebt uitgevoerd.

 

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in zowel (speciaal) basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De kosten zijn € 2.750,- p.p. Dit bedrag is exclusief eventuele kosten voor literatuur. Hierbij gaan we uit van minimaal 8 deelnemers.

Verplicht aan te schaffen literatuur is handboek psychodiagnostiek a € 75,- (https://www.boompsychologie.nl/product/100-1803_Handboek-psychodiagnostiek-voor-de-hulpverlening-aan-kinderen-en-adolescenten)  

Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt Saxion zich het recht om de scholing te cancelen, te verplaatsen naar een later moment of in overleg met de deelnemers in een andere vorm aan te bieden. 

 

 

De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag bij Saxion in Deventer
van 14.00-17.00 uur op de volgende data:

19-01-22
02-02-22
16-02-22
09-03-22
23-03-22
06-04-22
20-04-22
11-05-22
25-05-22
08-06-22
22-06-22
28-09-22
09-11-22
23-11-22 reservedatum
07-12-22 certificering
 

 

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

 

 

 

 

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS112