Skip to content Skip to navigation menu
Psychodiagnostiek in het onderwijs

Ondersteun je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Met de wet op passend onderwijs heeft de school een zorgplicht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor krijg je steeds meer te maken met psychodiagnostische gegevens. Deze gegevens juist interpreteren helpt je om het onderwijs passend vorm te geven. En precies dat leer je tijdens de cursus 'Psychodiagnostiek in het onderwijs'. Een must voor leerkrachten, logopedisten en andere professionals die hun leerlingen zo goed mogelijk willen ondersteunen.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Na deze cursus kun je:

 • Leerachterstanden in kaart brengen
 • Resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen interpreteren
 • Een volledig perspectief schetsen van de cognitieve en didactische mogelijkheden van een leerling
 • Een onderbouwd advies geven over de leerdoelen, de aanpassingen aan het onderwijs en het toekomstperspectief van de leerling

Inbreng en intervisie

In 14 bijeenkomsten van 3 uur (en hetzelfde aantal uren aan zelfstudie) ga je aan de slag met de diagnostiek van cognitieve en didactische vaardigheden. Er is ruimte voor intervisie en je hebt de mogelijkheid om zelf thema's in te brengen. Zo weet je zeker dat je weggaat met nieuwe kennis waar je écht iets aan hebt!

Deze cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek. Denk aan het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.

Onderdelen van de opleiding:

 • Theoretisch referentiekader ten aanzien van cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, geheugen) en diagnostiek van cognitieve vaardigheden
 • Praktische kennis van de afname van cognitieve tests
 • Praktische kennis van de totstandkoming en de interpretatie van de resultaten
 • Kennis van de ontwikkeling van didactische vaardigheden, de relatie met bovengenoemde cognitieve vaardigheden, en (de signalering van) leerstoornissen
 • Praktische kennis en oefening in de afname van niet-methodegebonden, didactische tests ten behoeve van proces- en handelingsgerichte diagnostiek en signalering van achterstanden bij leerstoornissen
 • Praktische oefening van rapportage van de gevonden resultaten, waarbij:
  • Door middel van een integratief beeld een volledig perspectief geschetst wordt op de cognitieve en didactische mogelijkheden van een leerling
  • Wat vervolgens leidt tot een onderbouwd advies van leerdoelen, aanpassingen aan het onderwijs (stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren) en het toekomstperspectief van de leerling

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Als je alle opdrachten voldoende hebt uitgevoerd, ontvang je een certificaat.

Toelating

Niet van toepassing

Aanmelden

Om je aan te melden, klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Enschede

De bijeenkomsten zijn op dinsdag van 18.45-21.45 uur op de volgende data:

 • 13-09-2022
 • 27-09-2022
 • 11-10-2022
 • 25-10-2022
 • 08-11-2022
 • 22-11-2022
 • 06-12-2022
 • 20-12-2022
 • 10-01-2023
 • 24-01-2023
 • 07-02-2023
 • 21-02-2023
 • 07-03-2023
 • 21-03-2023 certificering
 • 04-04-2023 reservedatum

Kosten

De kosten zijn € 3.125,--. Dit bedrag is exclusief kosten voor literatuur. 
Hierbij gaan we uit van minimaal 8 deelnemers.
Verplicht aan te schaffen literatuur:

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS112