Skip to content Skip to navigation menu
Rekencoördinator (Post-hbo)

Maak de rekenles op jouw basisschool rijker én leuker

Je weet als geen ander hoe belangrijk goed rekenonderwijs is. In deze cursus leer je hoe je je collega's informeert over de nieuwste ontwikkelingen. En je ondersteunt hen bij het realiseren van rijke, interactieve rekenlessen. Je leert hoe je omgaat met dyscalculie, maar ook hoe je sterke rekenaars uitdaagt. Daarnaast houd je je bezig met de kwaliteitszorg en het schoolbeleid. Met de cursus Rekencoördinator lever je een belangrijke bijdrage aan het rekenonderwijs op jouw basisschool.

Sector Educatie  
Locatie Deventer

Na het volgen van de cursus Rekencoördinator kun jij:

 • Collega's informeren over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen
 • Collega's enthousiast maken over het vak rekenen/wiskunde
 • Collega's ondersteunen bij de realisatie van interactief, rijk en uitdagend reken- wiskundeonderwijs
 • Kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskundeonderwijs initiëren en mede vormgeven
 • De resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs onderzoeken en verder stimuleren

Til de rekenles naar een hoger niveau

In deze cursus focus je op beproefde inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. Deze sluiten aan op actuele ontwikkelingen als Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen en resultaatgericht werken. Ook besteed je aandacht aan referentieniveaus en rekenbeleidsplannen. Met al deze kennis til jij de rekenles voor jouw collega's en leerlingen naar een hoger niveau!

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep, in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme). Naast de bestaande inhoud als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding naadloos aan op actuele ontwikkelingen, zoals:

 • De referentieniveaus rekenen
 • Resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten
 • Rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken)
 • Het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD)
 • Bovenpresteerders in de reken-wiskundeles

Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het reken- wiskundeonderwijs op je eigen school. Daarom is het belangrijk dat je de schoolleiding hierbij betrekt. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als Rekencoördinator op de volgende terreinen:

 • Gecijferdheid
 • Vakdidactiek
 • Collegiale consultatie
 • Onderzoek en ontwikkeling van het rekenbeleid

Deze post-hbo-opleiding duurt anderhalf jaar en heeft een studiebelasting van 350 uur. Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats.

Je bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en de ontwikkeling van het rekenonderwijs op je eigen school. Je portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties.

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Als je de opdrachten en assessments met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een post-hbo-certificaat van Saxion.

Toelating

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het basisonderwijs.

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Vanaf 8-6-22 is de groep die start op de genoemde data in 2022-2023 vol.

In schooljaar 2023-2024 bieden we deze cursus weer aan

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Betsie Gerrits, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82149545
E: e.a.gerrits@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Deventer

Deze bijeenkomsten zijn op maandag van 15.45-19.45 uur op de volgende data:

 • 13-06-2022 intakegeprekken
 • 12-09-2022 
 • 03-10-2022 
 • 31-10-2022 
 • 28-11-2022 
 • 16-01-2023 
 • 13-02-2023 
 • 27-03-2023  
 • 17-04-2023 
 • 15-05-2023
 • 05-06-2023  
 • 26-06-2023 

 schooljaar 2023-2024 

 • 18-09-2023 
 • 09-10-2023  
 • 06-11-2023 
 • 27-11-2023
 • 22-01-2024   

Vanaf 8-6-22 is de groep die start op de genoemde data in 2022-2023 vol.

In schooljaar 2023-2024 bieden we deze cursus weer aan.

Kosten

De kosten zijn € 2.560,- per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur. 
Hierbij gaan we uit van minimaal 10 deelnemers.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
ID KCS36