Skip to content Skip to navigation menu
Rekencoördinator (Post-hbo CPION gecertificeerd)

Basisonderwijs | Moeten we overstappen naar een volledig digitale methode? Wat moet onze school met dyscalculie? Hoe gaan we om met ‘Passende Perspectieven’? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit? 
Als Rekencoördinator kun je antwoord geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan reken-wiskundeonderwijs op jouw school? Dan is deze opleiding net wat voor jou. We besteden aandacht aan beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. Daarbij sluiten we aan op actuele ontwikkelingen als referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

In de opleiding is veel aandacht voor taken als:

• Het ondersteunen van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs;
• het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
• het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde;
• het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;
• het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs.

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics education (FIsme) ontwikkeld. Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding naadloos aan op actuele ontwikkelingen als:

• De referentieniveaus rekenen;
• resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
• rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken);
• het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD);
• bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op je eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als Rekencoördinator op de volgende terreinen:
• gecijferdheid
• vakdidactiek
• collegiale consultatie
• onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid
 

Deze post-hbo-opleiding duurt anderhalf jaar en heeft een studiebelasting van 300 uur.  Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats.

Je bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en de ontwikkeling van het rekenonderwijs op je eigen school. Je portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties.

 

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt een geregistreerd post-hbo-diploma. mits de opdrachten en assessments met een voldoende zijn afgerond. Naast het diploma word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het basisonderwijs.

De kosten bedragen € 2.375,- per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur.

De opleiding is op  maandag van 16.00-20.00 uur (incl. een half uur pauze) bij Saxion in Deventer op de volgende data:
20-1-2020 (intakegesprekken),10-2-2020, 9-3-2020, 6-4-2020, 11-5-2020, 8-6-2020, 7-9-2020, 28-9-2020, 26-10-2020, 16-11-2020, 14-12-2020, 18-1-2021, 8-2-2021, 1-3-2021, 29-3-2021, 19-4-2021, 17-5-2021


Incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden, bijvoorbeeld voor alle scholen binnen een bestuur. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS36