Skip to content Skip to navigation menu
Scholing lerarenopleider

Help aankomende leraren het beste uit zichzelf te halen

Deze cursus is ideaal als je een betere lerarenopleider wilt worden. Je verbetert je vaardigheden op het gebied van coaching en begeleiding en draagt bij aan een goede leeromgeving. Het portfolio dat je tijdens dit scholingstraject samenstelt, is een prima voorbereiding op je registratie als opleider bij de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (VELON). Zo help je (aankomende) leraren het beste uit zichzelf te halen!

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Na het volgen van de cursus Scholing lerarenopleider kun je:

 • Studenten en collega’s begeleiden in het ontwikkelen van hun competenties
 • De leeromgeving van een (aanstaande) leraar organiseren en zorgen voor een goede afstemming tussen school en instituut
 • Ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij, onderzoeksresultaten en literatuur inzetten om je onderwijs vorm te geven en te verbeteren
 • Zorgen voor evenwicht tussen het ondersteunen van je team en het uitdagen van hun ontwikkeling
 • Zichtbaar bijdragen aan het personeelsbeleid en de kwaliteitsbewaking van jouw school

Nooit uitgeleerd

Als lerarenopleider bij een opleidingsschool blijf je ook na de cursus deelnemen aan intervisie en scholing. Daarnaast ben je betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs voor de studenten. Een leven lang leren geldt dus niet alleen voor je studenten, maar zeker ook voor jezelf!

De inhoud van de scholing is gebaseerd op de beroepsstandaarden voor instituutsopleiders en schoolopleiders (©VELON/BRLO). Bij aanvang van de scholing vul je een zelfevaluatie in, op basis van elke competentie zoals beschreven in de beroepsstandaard, waarin het niveau van beheersing wordt aangegeven. Na de eerste bijeenkomst stel je op basis van jouw zelfevaluatie een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op. In de loop van de scholing stel je jouw POP bij en vul je deze aan. De persoonlijke leervragen worden meegenomen in de opzet van de scholing en zijn voor de docenten uitgangspunt bij de persoonlijke begeleiding tijdens het oefenen van vaardigheden.

Samen Opleiden

Wat betekent het om als instituut en school partners te zijn in het leren en opleiden van leraren? Wat is het belang van een gezamenlijke visie op leren en opleiden? Je onderzoekt de relatie tussen Samen Opleiden en schoolontwikkeling en verheldert rollen en taken binnen de opleidingsschool. Je staat daarbij in het bijzonder stil bij jouw identiteit en positie als lerarenopleider.

Leren en ontwikkeling

Hoe leren mensen en hoe kun je ze effectief leren faciliteren? Wat is de kracht en beperking van zelfsturing als onderwijskundig principe? Wat zijn belangrijke theorieën over leren en doceren en welke keuzes maak je daaruit voor je eigen functioneren als opleider? Je staat tenslotte stil bij de meer formele kant van de lerarenopleiding door de centrale elementen van de kennisbasis met elkaar te verkennen.

Begeleiden, toetsen en beoordelen

In het curriculum van Samen Opleiden neemt werkplekleren een belangrijke plaats in: betekenisvol leren in en van de praktijk van het onderwijs. Hoe begeleid je studenten en collega’s bij de ontwikkeling van hun competenties? Je krijgt zicht op het belang van werkplekleren binnen een competentiegericht curriculum en staat stil bij de ‘pendel’ tussen praktijk en theorie. Tenslotte ervaar je de problematiek van (authentiek) toetsen/beoordelen en van de spanning die kan bestaan tussen begeleiden en beoordelen.

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Er wordt tijdens de bijeenkomsten een actieve bijdrage van je verwacht. Daarnaast beschrijf je je ontwikkeling en leervragen in in een POP. Jouw ontwikkeling wordt begeleid aan de hand van feedback door medecursisten en docenten.

Certificering

Bij deelname met goed gevolg en presentatie van de leeropbrengst ontvang je een certificaat lerarenopleider (‘schoolopleider’ of  ‘instituutsopleider’).

Toelating

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Leraren/docenten in het po, vo, mbo of hbo die schoolopleider zijn of willen worden
 • Stagebegeleiders en mentoren die zich willen scholen in coachings- en begeleidingsvaardigheden
 • Docenten die als opleider vanuit pabo, lerarenopleiding of ROC in een (opleidings)school studenten begeleiden

Aanmelden

Om je aan te melden, klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Anneloes Muller- van der Molen, docent Transfer
T: 06 82381152
E: a.muller@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82203043
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Enschede

De bijeenkomsten zijn op woensdag van 13.30-21.00 uur op de volgende data:

 • 05-10-2022
 • 16-11-2022
 • 18-01-2023
 • 08-03-2023
 • 12-04-2023
 • 24-05-2023 afsluiting en presentatie, tijd: 13.30-17.30 uur

Kosten

De kosten zijn € 2.025,-- per deelnemer (inclusief maaltijd).
Hierbij gaan we uit van een minimum van 10 deelnemers en een maximum van 16 deelnemers.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS52