Skip to content Skip to navigation menu
Scholingstraject Jeugd- en gezinsprofessional en-of herregistratie

Het nascholingsprogramma van Saxion is een goede keuze voor hulpverleners die werkzaam zijn, of willen in de jeugdhulp of jeugdbescherming en die zich willen laten (her)registreren als Jeugd- en gezinsprofesional bij de SKJ.

Duur 1  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  

Wil je je laten registeren als Jeugd- en gezinsprofessional, maar voldoe je nog niet aan alle eisen? Volg dan ons nascholingsprogramma en behaal je certificaat. Afhankelijk van jouw vooropleiding is het nodig aanvullende scholing te volgen om jouw kennis up-to-date te brengen of om specifieke kennis over jeugdhulp en jeugdbescherming te verwerven. Hierbij volg je een traject van maximaal 45 EC aanvullende scholing, dat is gebaseerd op de (bouwstenen van de) opleiding Social Work profiel Jeugd. Op het certificaat dat je na afronding krijgt, staat hoeveel EC je hebt gevolgd en hoe deze EC zijn vertaald in bouwstenen van het profiel Jeugd. Met dit certificaat kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij de SKJ.

De actuele thema’s in de modules sluiten aan op het werk van de Jeugd- en Gezinsprofessional en het onderwijsprogramma biedt de mogelijkheid om samen met andere professionals deze (verder) te verdiepen.

Het scholingstraject kan bestaan uit een of meerdere van de volgende modules:

 • Empowerment – cliënt versterkend werkend
 • Systemisch werken
 • Doen wat werkt; methodisch en cliënt versterkend werken
 • Werken binnen de kaders van de jeugdbescherming
 • Motiverende gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken
 • Kleur bekennen
 • Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
 • Methodisch werken
 • Vakmanschap een kleur geven

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een studieadviesgesprek waarin wordt vastgesteld welke modules voor jou passend en noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor de beroepsregistratie. In sommige gevallen wordt tijdens dit gesprek geadviseerd om een EVC-procedure te volgen. Een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) toetst jouw vaardigheden aan het profiel van de jeugd- en gezinsprofessional. Wij werken hiervoor samen met EVC-aanbieder Libereaux. Op basis van het resultaat van het validatietraject wordt bepaald wat de duur en omvang van jouw nascholingsprogramma wordt. Als blijkt dat je al over alle competenties beschikt die horen bij het profiel van Jeugd- en Gezinsprofessional ontvang je een certificaat. Met dit certificaat kun je je bij de SKJ registreren als jeugd- en gezinsprofessional. Het nascholingsprogramma bestaat dus uit een maatwerktraject; niet iedereen doet dezelfde set van modulen. Deze modulen worden verspreid over het studiejaar 2019-2020 aangeboden. Op basis van de uitkomst van het validatietraject volg je één of meerdere van de modulen uit het Social Work programma, o.a. modulen van het uitstroomprofiel jeugd.

Je verzamelt bewijzen dat je over deze kennis en competenties beschikt op basis van je: studieresultaten, eventuele werkervaring en eerdere scholingen.

 1. Je hebt een hsao*-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (niet ouder dan 5 jaar) of een diploma hss Social Work profiel Zorg of Welzijn & Samenleving (niet ouder dan 5 jaar) én je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet
 2. Je hebt een hsao-diploma met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (ouder dan 5 jaar) én je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet.
 3. Je bent geregistreerd en je wilt je laten herregistreren.

*Een hsao-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of hbo-J.

 • Je hebt een hbo-bachelor hss of hsao* met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan 5 jaar.
 • Én je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden).
 • Én je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring of intentieverklaring).

*Een hsao-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of hbo-J.

€ 575,- per module die gevolgd wordt. Deze kosten zijn exclusief studiemateriaal en valideringskosten.

De modulen worden verspreid over het studiejaar aangeboden. De meeste modulen volg je in Enschede op de maandag tussen 15.45 - 21.45 uur, afhankelijk van de modulen die op dat moment aangeboden worden volg je dan 1, 2 of 3 modulen per periode van 10 weken.

Meld je aan via de knop ‘aanmelden’ voor een oriënterend gesprek, om de mogelijkheden voor jou te bespreken.

Meer informatie:

Saxion Parttime School
T: 088-0191919
E: parttimeschool@saxion.nl

Meld je aan voor het studieadvies gesprek via het aanmeldformulier. Wij werken conform de privacywetgeving. Zie privacyverklaring van Saxion.

startdatum flexibel
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
Academic Period 1
Locaties Enschede
ID XCSTJGPH