Skip to content Skip to navigation menu
Taalcoördinator (Post-hbo CPION gecertificeerd)

Basisonderwijs | Taalbeleid is de rode draad door deze post-hbo-opleiding. Als taalcoördinator stel je, in samenspraak met de directie en het team, voor jouw school een taalbeleidsplan op. Daarnaast vergroten we je inhoudelijke deskundigheid door het aanbieden van actuele inzichten in de taaldidactiek.

 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Wil jij een centrale rol spelen bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs?  Wil jij een taalbeleidsplan opstellen met jouw directie en team? Na afloop van de opleiding heb je een taalbeleidsplan en implementeer je dit plan ook daadwerkelijk in het daaropvolgende schooljaar.

Als taalcoördinator ben jij op jouw basisschool de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs.  Tijdens deze opleiding kijken we op welke wijze "onderwijs 2032" vertaald kan worden naar toekomstgericht taalonderwijs.
Je moet in de gelegenheid zijn om op je (eigen) basisschool diverse opdrachten uit te voeren, waaronder het maken van een taalbeleidsdiagnose en het opstellen van een taalbeleidsplan. De intentie is om het taalbeleidsplan ook daadwerkelijk, na afloop van de opleiding, in het daaropvolgende schooljaar te implementeren.
Een opgeleide taalcoördinator speelt een voortrekkersrol bij (taal)beleid op mesoniveau. De taak als taalcoördinator past goed binnen de functiedifferentiatie in het kader van integraal
personeelsbeleid (LB-functie).

Doel
De taalcoördinator heeft aan het einde van de opleiding specifieke competenties op het gebied van:
• een visie op toekomstgericht taalonderwijs (formuleren, taal, taalleren en taalonderwijs)     
• interactief, opbrengstgericht taalonderwijs
• taalbeleid
• coaching en begeleiding
• taal digitaal

Aan het einde van de opleiding heb je een taalbeleidsplan voor je eigen school geschreven.
 

De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten en vindt plaats bij Saxion.De studiebelasting bedraagt 300 uur. Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum 16.

 

 

Taalbeleid is de rode draad door de opleiding. Je stelt in samenspraak met de directie en het team voor jouw school een taalbeleidsplan op. Ook vergroten we je inhoudelijke deskundigheid door je kennis te laten maken met actuele inzichten in de taaldidactiek. Daarbij is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Tussen de bijeenkomsten zijn er huiswerkopdrachten, waardoor het taalbeleidsplan gaandeweg vorm krijgt. Bij veranderingen in de school is het van belang dat je als taalcoördinator je collega’s kunt inspireren en ondersteunen. Tijdens de opleiding ondersteunen jij en jouw medecursisten elkaar bij het veranderingstraject.

8815983493150.jpg - logo taal juiste versie.jpg [logo taal juiste versie.jpg]/Product Catalog 2019/2020 / Staged

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. 

Je ontvangt aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo-diploma. Mits de eindopdracht (het schrijven van een schoolspecifiek taalbeleidsplan en de presentatie daarvan) met een voldoende is afgerond. Ook word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.
 

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, RT'ers en IB'ers in het primair onderwijs met interesse in de taalontwikkeling van kinderen, taal en taaldidactiek.

Jouw investering bedraagt € 2.375,- p. p. inclusief intervisiebijeenkomsten.

Planning 2019-2020
De opleiding vindt plaats op woensdagmiddag bij Saxion in Deventer en/of Enschede van 14.15-17.30 uur op de volgende data:

15-01-2020, 12-02-2020, 11-03-2020, 01-04-2020, 20-05-2020, 17-06-2020, 09-09-2020, 07-10-2020, 04-11-2020, 09-12-2020, 13-01-2021, 10-02-2021, 17-03-2021, 21-04-2021, 26-05-2021
 

De leergang kan ook incompany gegeven worden, bijvoorbeeld voor alle scholen binnen een bestuur. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator  bureau professionalisering APO
T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS42