Skip to content Skip to navigation menu
VO/MBO Omgaan met moeilijk gedrag
Omgaan met moeilijk gedrag of gedrag door moeilijkheden? Steeds meer docenten vinden het moeilijk een goede relatie met hun groep aan te gaan en/of te behouden. Datzelfde geldt voor gesprekken en contacten met ouders. Een belangrijke rol daarbij spelen: leefwereld, interesse, motivatie en zelfstandigheid van leerlingen en opvoedingsgedachten van ouders. De cursus 'omgaan met moeilijk gedrag' is speciaal gericht op het werken met individuele leerlingen, sommige ouders en groepen leerlingen die moeilijk gedrag kunnen vertonen.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Doel en inhoud

De cursus heeft als doel om docenten nog meer competent te maken op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van groepen en leerlingen met ‘moeilijk gedrag’. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de docent, de individuele leerling, de groep leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en de school. De verworven competenties van de docenten zullen gebaseerd zijn op praktische informatie, vaardigheidstraining en uitwisseling van ervaringen. Het resultaat is een docent die leerlingen met moeilijk gedrag met de juiste houding en interactie benadert.
 
Onderwerpen
Moeilijk gedrag en de oorzaken, de rol van de docent, interactie, sfeer in de klas, groepsprocessen, de rol van ouders, praktische tips en werkwijzen voor de docent, moeilijk gedrag en omgaan met fysieke agressie, moeilijk gedrag en schoolbeleid. Probleemgedrag: het is maar net hoe je het bekijkt!
 
Duur
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur
Bijeenkomst 1
• Omgaan met contrasten in de klas (o.a. agressief, anti-sociaal, regel overtredend)
• Gesprekken met leerlingen
• Welke sociaal –en emotionele ontwikkelingslijn zie ik bij mijn leerlingen in de klas?
• Een groepsaanpak, individuele aanpak en doorpak met ouders
 
Bijeenkomst 2
• Terugblik op groepsaanpak, individuele aanpak en doorpak met ouders
• Mijn waarden (wat vind ik belangrijk) en normen (en wat is mijn docentgedrag)
• De ideale docent bestaat
• Vaardigheden van de docent
 
Bijeenkomst 3
• Gesprekken en contacten met ouders: Genieten of slecht slapen?
• Terugblik op groepsaanpak, individuele aanpak en doorpak met ouders
• Gesprekken en contacten met ouders als het ‘moeilijk’ wordt: 10 gesprekken, slecht nieuwsgesprekken
   voeren en omgaan met ‘dooddoeners’ in gesprekken met ouders..

 

Incompany
Deze cursus wordt  incompany aangeboden.
Data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Je ontvangt een post-hbo bewijs van deelname.

Gevalideerd door het lerarenregister.

 Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo

Info en aanmelden:

 
Betsie Gerrits, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 - 019 3732
E: e.a.gerrits@saxion.nl
 

Studievorm Cursus
ID KCS162