Skip to content Skip to navigation menu
Vakspecialist Muziek (Post-hbo)

Draag bij aan de muzikale ontwikkeling van je leerlingen

Muziekles in het basisonderwijs is erg waardevol: het heeft een positief effect op de leerprestaties van kinderen. De laatste jaren is er met subsidies meer ruimte ontstaan voor cultuureducatie. Daarom is er veel behoefte aan extra specialisten op dit gebied! Met de cursus Vakspecialist muziek verbeter je het muziekonderwijs op je school en draag je bij aan de ontwikkeling van je leerlingen.

Sector Educatie  
Locatie Deventer

Na het volgen van de cursus vakspecialist muziek kun jij:

  • Het muziekonderwijs op je eigen school of bovenschools vernieuwen
  • Collega's begeleiden en ondersteunen in het geven van muziekles
  • Een positieve bijdrage leveren aan de muzikale ontwikkeling van je leerlingen
  • Het culturele klimaat van je school verbeteren

Muziek verbindt

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor cultuur- en muziekonderwijs. En met reden: muziekles heeft een positief effect op de creativiteit, de motoriek en het leervermogen van kinderen. Daarnaast is samen muziek maken goed voor hun emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. Muziek verbindt!

Deze opleiding wordt in een beperkt aantal cursusplaatsen in Nederland aangeboden door samenwerkingsverbanden tussen conservatoria en pabo's.

In de bijeenkomsten worden met praktische werkvormen voorbeelden gegeven van modern muziekonderwijs op de basisschool. Hierbij wordt ook de theoretische onderbouwing belicht. De deelnemers passen dit vervolgens toe op hun eigen school en wisselen ervaringen en hun ontwikkelde lesmateriaal met elkaar uit. Hierdoor krijgt elke deelnemer een schat aan nieuw lesmateriaal tot zijn beschikking die in de hele basisschool toepasbaar is.

De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn de afgelopen jaren in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek van het muziekonderwijs aan de pabo. De cursist maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel zijn eigen leerroute.

De opleiding heeft een totale studiebelasting van 200 uur en wordt afgesloten met een praktijkdeel en een portfolio. In het portfolio worden onder andere verslagen van gegeven lessen, projecten, werkstukken van kinderen, beeld- en geluidsverslagen en liedbewerkingen opgenomen. Naast de bijeenkomsten investeer je ook tijd in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten en overleg met teamleden.

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Als je de opdrachten en assessments met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een post-hbo-certificaat van Saxion.

Toelating

Deze opleiding is bedoeld voor leraren in het basisonderwijs, die graag extra scholing op muzikaal gebied willen en affiniteit hebben met kunst en cultuur.

Aanmelden

Om je aan te melden, klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Anita Schenkeveld, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57805661
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

Lesdagen en locaties

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten op een nog te bepalen dagdeel. Hierbij gaan we uit van minimaal 8 deelnemers.

We bieden deze opleiding niet aan in het schooljaar 2021-2022. Een planning voor schooljaar 2022-2023 volgt.

Kosten

Richtprijs kosten: € 2.200,- per persoon. Dit is inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Voor deze opleiding is geen lerarenbeurs beschikbaar, maar er is wel compensatie mogelijk. In sommige gevallen kun je in het kader van deskundigheidsbevordering gebruik maken van extra subsidie bij het Fonds Voor Cultuurparticipatie.

Studiekosten mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Denk hierbij aan lesgeld en uitgaven voor een laptop, boeken en vakliteratuur.

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
ID XCVM