Skip to content Skip to navigation menu
Veranderkracht in het onderwijs

Vertaal jouw visie op onderwijs naar de klas

Steeds meer scholen zijn bezig met onderwijsontwikkeling. Er wordt een visie geformuleerd op het gebied van motivatie, talent, zelfregulatie, eigenaarschap en/of het activeren van leerlingen. Maar hoe vertaal je zo’n visie nu eigenlijk naar de praktijk in de klas? Zelfs als er draagvlak is en docenten gemotiveerd zijn, kan het nog lastig zijn de vertaalslag te maken. In dit traject geven we jullie als docentteam veranderkracht en gaan we aan de slag om de onderwijsvisie te implementeren in de praktijk.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Na het volgen van de cursus Veranderkracht kun jij straks:

  • Op praktische manieren jouw onderwijsvisie toepassen
  • Je team continu blijven ontwikkelen

Je visie op onderwijs duurzaam ontwikkelen

Samen zorgen we voor een lerende cultuur binnen jullie team, zodat jullie staat zijn op continue wijze aan de implementatie van de visie op onderwijs te werken. Zo creëer je gewoonten voor onderwijsontwikkeling voor nu en in de toekomst. Lekker duurzaam!

In dit traject gaan we een lerende cultuur stimuleren in het docentteam waarmee een fundament wordt gelegd voor duurzame onderwijs- en schoolontwikkeling. Afhankelijk van de wensen en behoefte van de schoolorganisatie werken we in 5 -7 bijeenkomsten van 2 uur aan de leermentaliteit van docenten en team- of schoolleider. De inhoud van de bijeenkomsten zijn gericht op 3 pijlers:

  1. Meer aandacht, kennis en inzicht voor de leermentaliteit van leerlingen, docenten en team
  2. Fundamentele kennis over leren en motiveren
  3. Ondersteuning bij het vertalen van de onderwijsvisie naar de werkvloer

Naast de bijeenkomsten worden er coaching-sessies ingepland met kleinere groepen docenten en de team- of schoolleider.

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Niet van toepassing

Toelating

Doelgroep: docentteams (inclusief teamleider) uit het po, vo, mbo of hbo die gezamenlijk aan onderwijsvernieuwing of ontwikkeling (gaan) werken.

Aanmelden

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met: 
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer
T: 06-57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Lesdagen en locaties

De cursus wordt  incompany gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Kosten

Niet van toepassing bij maatwerktraject

Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID XCWLC