Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie - LVGG (leergang)

Mensen worden steeds ouder. En de zorgvraag van ouderen wordt steeds complexer. De ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om geriatrisch verpleegkundigen met inzicht, expertise en verpleegkundig leiderschap. Om professionals die, met nieuwe behandelmethoden en innovatieve technologie, in kunnen zetten op preventie en individuele zorg. Tijdens deze leergang ontwikkel je je competenties en word je klaargestoomd voor de ouderenzorg van de toekomst.

Duur 12  Maanden
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 4.115,00

De toenemende diversiteit (co- en multimorbiditeit) en complexiteit van de zorg, onder meer doordat kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen, is een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast speelt ook de individualisering van de zorg en de vraaggerichtheid van de zorg – waarbij de client of diens vertegenwoordiger ‘in the lead is’ een belangrijke rol. We vinden het steeds belangrijker dat de client zo lang mogelijk zelfstandig kan leven en er vindt een verschuiving plaats van zorg naar preventie: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Na de leergang VGG ben je zowel intramuraal, transmuraal als extramuraal inzetbaar in verpleegkundige hbo-functies. Jouw kennis is van meerwaarde voor teams van verzorgenden, verpleegkundigen en helpenden. Met jouw verpleegkundig leiderschap kun je instaan kwaliteitsborging van de zorg, een professionele leer- en werkcultuur en heb je bovendien een coachende rol. Passende functies zijn bijvoorbeeld senior verpleegkundige, verpleegkundige gerontologie geriatrie, ouderenverpleegkundige of praktijkverpleegkundige.

 

 

De leergang Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie wordt modulair aangeboden. Dit betekent dat je de modules ook afzonderlijk van elkaar kunt volgen. De leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended learning’: je volgt zowel groepslessen als intervisiebijeenkomsten en maakt gebruik van het digitale onderwijs. De docenten zijn ervaren en werkzaam (geweest) in de VVT. Daarnaast volg je gastcolleges door professionals die expert zijn op deelgebieden. Je wordt tijdens de leergang begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

De leergang bestaat uit 20 bijeenkomsten en heeft een gemiddelde studiebelasting van circa 8 uur per week. De modulen worden getoetst middels een viertal producten; je kunt hierbij denken aan verslagen en/of presentaties. Je voert de studieopdrachten uit in je eigen werksetting, om zo direct een bijdrage aan kwaliteit van zorg te leveren. De leerlijnen in de Leergang Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie sluiten aan bij de beroepsrollen en competenties volgens het landelijke competentieprofiel VGG. Het onderwijs is competentiegericht, gebaseerd op de CanMeds-systematiek en sluit aan bij de laatste ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep.

Modulen binnen deze leergang

Als je je je inschrijft voor deze leergang, dan volg je alle onderstaande modulen. Je kunt er ook voor kiezen om een of meerdere losse modulen te volgen. Neem hiervoor contact op met Michelle Grijsen, coördinator van deze leergang (zie tabblad ‘Contact’).

Geriatrie

In deze module leer je hoe je van een vermoeden van kwetsbaarheid komt tot een brede screening, aanvullende onderzoeken en vervolgens een adequaat plan. Je neemt een brede screening af bij een cliënt en werkt deze methodisch uit. Diverse geriatrische syndromen komen aan bod, zoals mobiliteitsproblemen, visus- en gehoorproblematiek, polyfarmacie en multi-morbiditeit. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij hartfalen, longfalen, dementie, ziekte van Parkinson, delier, en neurodegeneratieve aandoeningen. Een ander onderdeel is geriatrie binnen de GGZ, waaronder onbegrepen gedrag en wet- en regelgeving. We behandelen ook maatschappelijke thema’s zoals ouderenmishandeling, ontspoorde zorg en het expertisecentrum euthanasie.

Gerontologie

Oud worden wil iedereen en het liefst op een gezonde manier. Gezondheid en welbevinden gaan meestal samen. ‘Hoe word je oud?’, ‘Wanneer ben je oud?’, ‘Wat is het effect van veroudering op onze maatschappij?’ Enkele vraagstukken waar de gerontologie zich op richt. Co-creatie van gepersonaliseerde zorg, levensloopbenadering en gerontologische modellen, succesvol ouder worden en positieve gezondheid, cultuursensitief werken, informele zorg, diversiteit, seksualiteit en intimiteit, eenzaamheid, levensverhalen en voltooid leven zijn thema’s die tijdens deze module nader bekeken worden.

Innovatie en Implementatie

In deze module word je meegenomen in de basisprincipes van het innovatie- en implementatieproces. Je leert een implementatievoorstel opstellen door een analyse te maken en de doelgroep in kaart te brengen en je leert strategisch denken, handelen en evalueren. Beroepsinnovatie, E-health en technologie staan tijdens deze module centraal.

Evidence-based practice (EBP)

Je verdiept je in evidence-based practice en ontdekt het belang ervan voor een professionele praktijkvoering. Je leert wetenschappelijke literatuur te zoeken via zoekstrategieën en zoektermen in relevante databases. Ook leer je wetenschappelijke onderzoekresultaten te beoordelen, selecteren en toepassen aan de hand van relevante artikelen voor de eigen beroepspraktijk.

Professionalisering

In deze module is er uitgebreid aandacht voor het klinisch redeneren en palliatief redeneren bij ouderen. Aan de hand van casuïstiek over veelvoorkomende klachten bij ouderen, leer je gestructureerd klinisch te redeneren middels een stappenplan. Als verpleegkundige is het belangrijk om je te professionaliseren in jouw (toekomstige) rol als Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie. Om dit te kunnen realiseren wordt in deze module ook aandacht besteed aan verpleegkundig leiderschap, consultatie, coachen en lesgeven.

Intervisie            

Gedurende het jaar werk je aan het (verder) ontwikkelen en versterken van persoonlijke competenties die bij het professioneel functioneren horen. Je krijgt modellen aangereikt die je hierbij helpen. Zo ga je aan de slag met kernkwaliteiten, presentatievaardigheden, samenwerken en conflicthantering.

 

 

Naast het certificaat van Saxion ontvang je als HBO-Verpleegkundige bij afronding van de leergang een aanbevelingsbrief van ActiZ. Tevens is de leergang geaccrediteerd in het V&VN kwaliteitsregister voor 113 punten en erkend door Menzis.

 

De Leergang Gerontologie en Geriatrie voor Verpleegkundigen is toegankelijk voor HBO-gediplomeerde verpleegkundigen die BIG-geregistreerd zijn. Voor MBO-gediplomeerde verpleegkundigen biedt Saxion binnenkort ook de Leergang Gerontologie en Geriatrie voor MBO-Verpleegkundigen aan. Houd de website in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

 

De kosten bedragen € 4.115,-. Reken voor studieboeken op circa € 230,-.

Bij voldoende aanmeldingen start de leergang in september 2021. De lesdag is vrijdag van 09.15 tot 16.30 uur. 

 

Leonie | docent

"Dat is de kracht van het vak van verpleegkundige"

"Het is een uitdaging om te werken met professionals uit de verschillende werkvelden en bezig zijn de zorg voor onze oudere zorgvragers te verbeteren. Als docent houdt het me scherp om te zien wat er leeft in de praktijk. Je ziet echt de betrokkenheid van de cursisten om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Ze leren van en met elkaar. Dat is de kracht van het vak van verpleegkundige."

 
Saskia | wijkverpleegkundige

"Een heel toekomstgerichte opleiding"

"De LVGG zit boordevol interessante lesstof, die me elke dag weer uitdaagt om alles wat ik geleerd heb direct toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het is dan ook een veelzijdig lesaanbod, met boeiende onderwerpen die gegeven worden door de vaste docenten van de Academie Gezondheidszorg van Saxion, maar ook door allerlei boeiende gastdocenten. Tot slot vind ik dit een heel toekomstgerichte opleiding. Immers, we leven met zijn allen steeds langer, dus een steeds groter deel van de zorg zal goed toegerust moeten zijn op oudere mensen."

 
Sari | wijkverpleegkundige

"Een goede aanvulling op mijn werkzaamheden als wijkverpleegkundige"

"Deze opleiding daagt mij uit om me te verdiepen in de aankomende veranderingen voor de ouderenzorg. Als verpleegkundige in de thuiszorg kom ik steeds vaker situaties tegen waarin de cliënt merkt dat het ingewikkelder wordt om de zorg te regelen. Ook merk ik dat door de kortere zorgmomenten die geïndiceerd worden de verzorgende en verpleegkundigen minder zicht op onderliggende zorgvragen hebben. 

De uitdaging ligt volgens mij in het scholen van medewerkers om met een andere, professionele blik mee te kijken in de zorg voor cliënten. Dit geldt voor adequate ouderen, maar ook voor kwetsbare ouderen. Voor deze groep moet er mijns inziens ook een andere zorgroute ontwikkeld worden, waarbij een zorgcoördinator goede contacten heeft met het zorgnetwerk van de cliënt. 

In de opleiding leer ik over allerlei verdiepende en informatieve onderwerpen, maar het belangrijkste is dat ik steeds weer zelf aan het werk word gezet om verbetervoorstellen te onderzoeken. In onze cursusgroep heerst een prettig, positief leerklimaat en dat draagt eraan bij dat iedereen met een open, onderzoekende houding met zijn vak bezig is. 

Kortom: voor mij is de leergang LVGG een fijne en goede aanvulling op mijn werkzaamheden als wijkverpleegkundige."

 
Olga | verpleegkundige verpleeghuis

"Ik doe nieuwe ideeën op waarmee ik de kwaliteit van zorg op mijn afdeling kan evalueren en verbeteren"

"In de lesstof kom ik voortdurend onderwerpen en kwesties tegen die ik meteen herken uit mijn dagelijkse praktijk. Door de lessen te volgen doe ik nieuwe ideeën op waarmee ik de kwaliteit van zorg op mijn afdeling kan evalueren en zo nodig te verbeteren. Daarnaast vind ik het erg interessant en leerzaam om ervaringen met betrekking tot het verlenen van zorg aan ouderen te delen met collega’s uit verschillende werkvelden. Wijkverpleegkundigen of ziekenhuisverpleegkundigen bijvoorbeeld hebben heel andere ervaringen en we kunnen veel van elkaar leren. Tot slot heb ik veel aan de websites die in de lessen genoemd worden: die kan ik goed gebruiken in mijn leer- en werkproces."

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Michelle Grijsen
Coördinator LVGG
Email: m.grijsen@saxion.nl
Telefoon: 06 - 130 78 782

Bij voldoende aanmeldingen wordt ervoor gekozen om in september 2020 te starten.

Aanmelden
Om je aan te melden voor de leergang kun je het aanmeldformulier invullen. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen één werkweek een bevestiging.

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum September 2021 en Maart 2022
Vakgebied Medisch en paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Vrijdag (09.30 - 16.30 uur)
Zelfstudie 8hours
Locaties Deventer
Enschede
ID KCS130