Skip to content Skip to navigation menu
Videocoaching

Leer op nieuwe manieren naar leerlingen kijken met beeldcoaching

Je bent als leraar op zoek naar nieuwe inspiratie. Je spart graag met collega’s over situaties die in de klas voorkomen. Daar wordt iedereen beter van toch? Tijdens de training videocoaching bestudeer je situaties uit je eigen onderwijspraktijk. Door er samen over te praten wordt je beter in het kijken naar leerlingen vanuit een specifieke onderwijstheorie of vakdidactiek.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Na het volgen van de training Videocoaching kun jij:

  • situaties uit je onderwijspraktijk analyseren
  • de leeractiviteiten van leerlingen interpreteren
  • een duidelijker beeld krijgen van je eigen professionele identiteit

Beeldcoachen: samen verder in het onderwijs

We gaan leraar en leerlingen filmen in de praktijk en deze beelden te analyseren in de groep. Hierdoor leer je vanuit nieuwe invalshoeken naar de onderwijspraktijk te kijken. Voor het analyseren van de beelden verdiep je je verder in kennis over leren en didactiek. Tijdens deze training coach je elkaar de leeractiviteiten van leerlingen te begrijpen. Én ontwikkel je een helder beeld van je eigen handelen en professionele identiteit.

In de eerste bijeenkomst wordt de werkwijze toegelicht en geoefend. Je kiest een thema dat voor jou interessant en/of relevant is en formuleert een ‘onderzoeksvraag’ die betrekking heeft op het leren van de leerlingen in je eigen onderwijspraktijk. Voor elke volgende bijeenkomst film je een situatie in je eigen praktijk. Om de videofragmenten gericht te kunnen bekijken en interpreteren wordt gezocht naar clustering van thema’s zoals bijvoorbeeld: een vak (taal, rekenen etc.), vernieuwende didactiek (onderzoekend en ontdekkend leren), differentiatie (bij een bepaald vak). Tijdens de bijeenkomst bekijk en analyseer je de videofragmenten met de andere deelnemers.

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Niet van toepassing

Toelating

Videocoaching is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs en docenten vo 

Aanmelden

Inhoudelijke informatie:
Maaike Vervoort, hoofddocent en onderzoeker bij de APO
T: 06 57631459
E: m.vervoort@saxion.nl

Algemene informatie of vragen:
Betsie Gerrits, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 82149545
E: e.a.gerrits@saxion.nl

 

Lesdagen en locaties

De training wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

 

Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID XCVC