Skip to content Skip to navigation menu
Zij-instroom in het beroep, leerkracht basisonderwijs

Werk je al als onbevoegd leraar of wil je op korte termijn als leraar aan de slag, zonder de vereiste onderwijsbevoegdheid? Dat kan!
Met het traject ‘Zij-instroom in het beroep, leerkracht basisonderwijs’ haal je achteraf je lesbevoegdheid. Voorwaarde is wel dat je een afgeronde hbo (bachelor) of wo-opleiding hebt en vanaf de start een aanstelling in het basisonderwijs. Voor scholen is de Zij-instroom een aantrekkelijke en snelle manier om vacatures op te vullen. Voor jou als zij-instromer een manier om alsnog de switch te maken naar dit prachtige beroep!

Duur 2  Jaren
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Met het traject 'Zij-instroom in het beroep, leerkracht basisonderwijs' haal je een wettelijk erkend pedagogisch didactisch getuigschrift, gelijkwaardig aan het hbo-bachelordiploma leraar basisonderwijs (pabo). Daarmee mag je lesgeven in alle vormen van basisonderwijs, groep 1 t/m 8.

Hoe jouw studietraject eruit ziet hangt af van de resultaten van het verplichte geschiktheidsonderzoek. Competenties waarover je al beschikt hoef je niet opnieuw te halen. Zo word je - via een traject op maat - in korte tijd onderwijsbevoegd. Tijdens het Zij-instroomtraject ben je alvast als onbevoegd leerkracht in dienst van een basisschool. Het schoolbestuur vraagt een subsidie aan om jouw scholing en de begeleiding op de werkplek te bekostigen. 

Wil je meer weten over dit traject? Download dan hier de brochure.

 

Als leraar basisonderwijs moet je kennis hebben van de basisschoolvakken en wat in welke groep aan bod komt. Binnen het Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs ga je aan de slag met de kennisbasis: taal, rekenen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, kunstzinnige vakken, bewegingsonderwijs en handschrift. 

Maar hoe word je een goede leraar? Dat leer je bij de pedagogisch didactische modules en de praktijkopdrachten. Je ontdekt hoe kinderen leren, hoe je het beste lesgeeft en hoe je de stof overbrengt op allemaal verschillende kinderen. En ook hoe je zorgt dat de kinderen in jouw klas zich veilig voelen en vertrouwd. Super interessant en boeiend om te zien hoe de kinderen zich in een jaar ontwikkelen, met hulp van jou!

Wat je leert pas je direct toe in de praktijk, op jouw school. De leerstof is meestal verbonden aan een thema en gekoppeld aan een praktijkopdracht, die je uitvoert op je werkplek. Ook voer je opdrachten uit rond jouw eigen professionele ontwikkeling. De leeruitkomsten documenteer en verantwoord je in jouw leerportfolio. Je mag rekenen op deskundige begeleiding van een studiebegeleider en vakdocenten van de pabo.

 

Voor het Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs doorloop je vooraf een geschiktheidsonderzoek. Daarmee toon je aan dat je geschikt bent om direct als Zij-instromer voor de klas te staan. Ook laat je daarmee zien dat je op basis van jouw eerder verworven competenties in staat bent om in maximaal twee jaar je lesbevoegdheid te halen. 

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek (incl. wiscat rekentoets) leggen we een set persoonlijke leeropdrachten vast, waaraan je de komende periode gaat werken: jouw scholingsplan. Jouw vooropleiding en ervaring zijn bepalend voor de modules die je volgt en de tijdsduur van het traject (maximaal twee jaar).

Als leeractiviteiten kun je individuele studie inzetten, deelname aan modules van de pabodeeltijdopleiding, praktijkstages en aanvullende praktijkopdrachten.

 

Voor de start van het traject Zij-instroom leraar basisonderwijs ontvang je - op basis van het geschiktheidsonderzoek - een opleidingsvoorstel van de pabo van Saxion. In dit voorstel staan opleidingsinhoud, opleidingsduur, specifieke voorwaarden, beoordelings- en begeleidingsafspraken en een begroting van de kosten. 

De drie betrokken partijen bespreken en ondertekenen dit voorstel: jijzelf, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bestuur van de school, waar jij als onbevoegd leraar werkt of gaat werken. Ondertekening van deze ‘Tripartite scholings- en begeleidingsovereenkomst’ betekent dat alle drie partijen verantwoordelijk zijn voor het welslagen van de scholing én begeleiding. 

Modules en praktijkopdrachten sluit je af met een toets. Het traject Zij-instroom leraar basisonderwijs eindigt met een bekwaamheidsonderzoek, in de vorm van een eindgesprek met vertegenwoordigers uit het werkveld en de opleiding. Daarin presenteer je op professionele wijze jouw visie op onderwijs en toon je jouw geschiktheid aan voor het beroep. 

Je sluit het traject 'Zij-instroom in het beroep, leerkracht basisonderwijs' af met een bekwaamheidsonderzoek. Bij de beoordeling ‘voldoende’ ontvang je het wettelijk erkende getuigschrift Leraar basisonderwijs/Zij-instroom. Dit getuigschrift staat gelijk aan het hbo-bachelordiploma leraar basisonderwijs. 

Heb je een hbo- of wo-diploma en overweeg je als hoger opgeleide een carrièreswitch? En lijkt het je leuk om te werken met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar? Dan is het Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs voor jou een interessante optie.

Ben je schoolleider of bestuurder in het basisonderwijs? En zie je de toegevoegde waarde van hoger opgeleiden, die in hun loopbaan heel bewust alsnog kiezen voor het beroep leraar basisonderwijs?
Het traject Zij-instroom leraar basisonderwijs biedt mogelijkheden. 

Zoek je als school(bestuur) nog een geschikte Zij-instroomkandidaat? Informeer of we wellicht nog een potentiële Zij-instromer op onze lijst hebben die nog zoekende is.

Voor toelating tot het traject Zij-instroom leraar basisonderwijs gelden de volgende voorwaarden:
 

  • je hebt een hbo- of wo-diploma
  • tijdens het traject ben je in dienst van een school of schoolbestuur als onbevoegd leerkracht basisonderwijs
  • je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen
  • je stond de afgelopen twee jaar NIET ingeschreven als student aan een lerarenopleiding of opleiding tot leraar basisonderwijs, c.q. de opleiding pedagogische academie voor leraren basisonderwijs, en je hebt de desbetreffende opleiding NIET met goed gevolg afgerond.
  • geschiktheidsverklaring
 

Het geschiktheidsonderzoek

Voor toelating tot het Zij-instroomtraject is een geschiktheidsverklaring vereist. Waarschijnlijk heb je al contact met een school of schoolbestuur die jou wil benoemen als onbevoegd leraar. Het bevoegd gezag vraagt het geschiktheidsonderzoek aan en betaalt de kosten. Daarvoor kan de school subsidie aanvragen. Je mag ook zelf een geschiktheidsonderzoek aanvragen en betalen. 

Het onderzoek geeft een goede indicatie voor je geschiktheid en bestaat uit de volgende stappen:
1. het maken van de Wiscat-toets.
2. het voeren van een portfoliogesprek met de assessoren
3. een praktijkproef op een door Saxion aan te wijzen basisschool
4. een reflectiegesprek /eindgesprek 

Het geschiktheidsonderzoek levert op:

  • een overzicht van de behaalde en nog te behalen competenties, gerelateerd aan de startcompetenties voor het beroep leraar basisonderwijs
  • bij voldoende eerder behaalde competenties: een geschiktheidsverklaring

 

Het Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs start met een geschiktheidsonderzoek. De kosten van het onderzoek, inclusief de Wiscat bedragen € 2.420,00 inclusief BTW (€ 2.000,00 exclusief BTW). 

Het geschiktheidsonderzoek leidt tot een persoonlijke opleidingsplan. De scholingskosten hangen samen met de duur van jouw opleidingstraject. Reken voor de maximale duur van twee jaar op circa € 15.000. 

Het bevoegd gezag van de school waar jij een aanstelling hebt of krijgt als onbevoegd leraar kan subsidie aanvragen. Met de subsidie kan jouw school het geschiktheidsonderzoek en de scholings- en begeleidingskosten betalen. Kijk voor informatie op de website van DUO.

De lessen van het Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs vinden plaats op de dinsdag, van 9.00 tot 18.00 uur.

De leslocatie is Saxion Hogeschool, Handelskade 75 in Deventer, op circa acht minuten lopen van het NS-station.

Het geschiktheidsonderzoek leidt tot een advies op maat. Wil je meer informatie of heb je vragen?
Neem contact op met Yvonne Dijkhuizen, zie tabje ‘contact’. 

Neem voor meer informatie over het ‘Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs’ en de procedures contact op met:

Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer 
T: 06 57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Meld je via de aanmeldknop aan voor het Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs en het geschiktheidsonderzoek. Let op: bij de aanmelding moet je de volgende documenten uploaden:
 

  • kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • kopie van jouw bachelor- of masterdiploma

We sturen je vervolgens het format toe voor jouw portfolio
(stap 1 geschiktheidsonderzoek). Na ontvangst van jouw portfolio nodigen we je uit voor het portfoliogesprek (stap 2). Tijdens het gesprek maken we afspraken over het vervolg, waaronder de praktijkproef (stap 3).

 

Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip Dinsdag 9.00-18.00 uur
Studiebelasting 40 Uren
Locaties Deventer
ID XCZIBP