Skip to content Skip to navigation menu
Advanced English for professionals

In de cursus Advanced English for professionals leer je zakelijk communiceren met buitenlandse partners. Zo kun je tijdens je werk de communicatie met internationale contacten verbeteren. Na de cursus heb je meer grip op grammatica en is je Engelse taalbeheersing verhoogd. Je schrijft zakelijke stukken beter en communiceert professioneel tijdens vergaderingen. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je handelt met aandacht voor zakelijke etiquette en culturele verschillen in het internationale bedrijfsleven. Je presenteert jezelf met kennis van lokale gewoonten in begroetingen, small talk en je vermijdt ongebruikelijke toespelingen over gender, ras, religie en overige culturele eigenschappen.
  • Je spreekt tijdens een onderhandelingsgesprek Engels op B2-niveau om zo in de zakelijk context een onderhandeling goed te laten verlopen.
  • Je stelt schriftelijke rapportages op in het Engels op B2-niveau, waarbij je aansluit op het zakelijke vocabulaire uit jouw beroepenveld om zo collega’s te informeren over ontwikkelingen binnen je bedrijf.
  • Je presenteert de uitkomsten van Engelstalige beroepenveld gerelateerde ontwikkelingen in het Engels op B2 niveau om zo collega’s te informeren.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De hbo-professional beschrijft de eigen organisatie, onderhandelt en spreekt correct zakelijk Engels op CEFR B1/B2 niveau.’.

Er zijn zeven gezamenlijke contactmomenten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en werk je aan portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten voer je diverse rollenspellen uit met medestudenten, waaronder internationale meetings. Bovendien krijg je tijdens de bijeenkomsten feedback en verdiepende uitleg van de docent.

Je wordt in een assessment beoordeeld op jouw Engelse taalvaardigheid, op het gebied van vloeiend communiceren, uitspraak, grammatica en het gebruik van zakelijk vocabulaire. Daarnaast lever je een portfolio in met daarin enkele schriftelijke beroepsproducten.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

startdatum November, april
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Juridisch
Talen
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C41