Skip to content Skip to navigation menu
Adviseer over werk en inkomen
De overheid doet steeds vaker een beroep op de eigen, individuele verantwoordelijkheid van werknemers of werkzoekenden als het gaat om werk en inkomen. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat meer mensen ondersteuning zoeken bij professionals, zoals bedrijfsjuristen, vakbondsadviseurs en consulenten van het UWV of Werk en Inkomen. Voor deze veranderde beroepspraktijk is dan ook nieuwe kennis en een andere begeleiding nodig. Doel van deze module is om jou bekend te maken met de problematiek in dit taakgebied en om je handvatten te bieden om daar mee om te gaan. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Relevante juridische aspecten van een arbeidsrelatie inventariseren en analyseren, waarbij je laat zien dat je de belangen van zowel werkgever als werknemer kunt wegen en deze weet te vertalen in een beëindigingscontract.
  • Op grond van wet- en regelgeving een beargumenteerd juridisch advies verstrekken over mogelijke (procedurele) vervolgstappen en alternatieven bij eventuele beëindiging van de arbeidsrelatie.
  • Met behulp van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie vanuit sociaalrechtelijk perspectief een beargumenteerd juridisch advies verstrekken over de inkomenspositie van de (ex-)werknemer.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de opdrachten, de op te leveren eindproducten en de planning. Je bereidt iedere bijeenkomst voor door een weblecture te bekijken in de digitale leeromgeving en een aantal opdrachten uit te werken. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent op de door jou uitgewerkte opdracht(-en) en kun je verdiepende vragen stellen over de weblecture en de onderliggende theorie.

Je wordt beoordeeld op een portfolio en een assessment. In het portfolio inventariseer je aan de hand van een zelfgekozen en door de docent goedgekeurde casus alle relevante juridische aspecten die nodig zijn voor het kunnen opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Je doet dit vanuit het gezichtspunt van de werkgever. Je stelt een beëindigingsovereenkomst op tussen werkgever en werknemer, waarbij de belangen van beide partijen tot hun recht komen. Je voorziet dit van een schriftelijke toelichting, waarbij de juridische gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer in kaart worden gebracht. Je besteedt aandacht aan mogelijke juridische vervolgstappen/alternatieven en sociaalrechtelijke consequenties. In het assessment laat je zien dat je met betrekking tot een complexe casus de inkomenssituatie van een werknemer kunt schetsen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied HRM & Verandermangement
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID C32D