Skip to content Skip to navigation menu
Analyse van een dynamisch systeem

Bestuurde en geregelde systemen maken de uitvoering mogelijk van taken waarvoor complex gedrag nodig is. Dat gedrag is het resultaat van een zorgvuldige keuze van structuren, sensoren, actuatoren en regelaars. Het begrijpen van dergelijke systemen vraagt erom dat je de technieken en gereedschappen beheerst die nodig zijn om dit type complex gedrag te kunnen beschrijven en te kunnen voorspellen. Zo’n beschrijving vindt plaats in het tijd- en frequentiedomein. In deze module krijg je zicht op de wiskundige methoden voor die beschrijving. Ook leer je computergereedschappen gebruiken die je kunnen helpen om die methoden in de praktijk te kunnen toepassen. Het is goed om vooraf te weten dat de module voortbouwt op basiskennis uit eerdere modules. Dit betreft kennis van het opstellen van differentiaalvergelijkingen (DV) van dynamische systemen in het mechanische en/of elektrische domein. Daarnaast beschik je over een basisvaardigheid van Simulink en/of Matlab en/of 20Sim. Tot slot kun je DVs van eerste en tweede orde via Laplace transformatie oplossen.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Studie Type Module  

  • Je leest blokschema’s, stelt ze op en vereenvoudigt ze.
  • Je past overdrachtsfuncties, en Bode diagrammen toe om systeemgedrag te beschrijven.
  • Je analyseert de stabiliteit van open en gesloten lus-systemen.
  • Je analyseert de statische fout van een geregeld systeem.
  • Je analyseert systeemgedrag door gebruik te maken van passende software.

Er zijn negen bijeenkomsten voor de module ‘Analyseer het gedrag van een dynamisch systeem’ gepland. Kort samengevat staat in de eerste vijf weken de analyse van eerste en tweede orde dynamische systemen centraal. In de laatste vier weken zijn de hoofdthema’s blokdiagrammen, stabiliteit en statische fouten. In zelfstudie bestudeer je de theorie uit het boek en materiaal van de online leeromgeving. Met hulp van kennisclips over LTI- systemen, 1e/2e- ordesystemen of een bodediagram en toepassing in Matlab en/of 20Sim maak je je de stof eigen en pas je deze toe in praktische experimenten. Tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over de theorie en de opdrachten die je gemaakt hebt. Ook leg je tussendoor vraagstukken voor via een forum op Blackboard. Via de theorie en praktische toepassing daarvan werk je aan verdieping van je kennis. Bovendien krijg je ook zicht op hoe je groepsgenoten omgaan met dynamische systemen in hun bedrijf. Gedurende de hele module werk je aan de opdrachten voor je portfolio en geven jullie elkaar tijdens de bijeenkomsten feedback hierop.

Tijdens de module werk je aan verwerkingsopdrachten voor je portfolio. Je beschrijft bijvoorbeeld een een experiment en/of een simulatie en/of een berekening. Denk hierbij aan bijvoorbeeld foto's van de meetopstelling die je zelf bouwt, grafieken van gemeten signalen, berekeningen van systeem parameters, (blok)diagrammen van gesimuleerde systemen en Bode-plots. De opdrachten die horen bij de bijeenkomsten tot en met de blokdiagrammen richten zich op eenvoudig te bouwen 1e en 2e orde systemen. De lessen vanaf de introductie van de blokdiagrammen passen de theorie toe op een DC- motor. Deze motor is dezelfde als die gebruikt wordt bij de module actuatoren (OMT15). Op basis van de feedback die je krijgt van anderen pas je de inhoud van je portfolio voortdurend aan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Studievorm Module
ID C92E