Skip to content Skip to navigation menu
Analyseer de administratieve organisatie
De boekhouding is de basis van je financiële administratie en essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar hoe zorg je dat je deze informatie volledig en betrouwbaar is en vervolgens goed vertaald wordt naar de juiste belanghebbenden in en buiten je organisatie? In deze module richt je je voornamelijk op de organisatie van de informatieverzorging. Je maakt kennis met het totale proces van de administratieve organisatie en interne controle: de AO/IC. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Voor je  organisatie de specifieke aandachtspunten en lacunes benoemen op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening.
  • Voor je organisatie de wet- en regelgeving identificeren en beschrijven hoe deze in de praktijk geoperationaliseerd wordt.
  • Voor een organisatie de aandachtspunten en risico’s benoemen op het gebied van AO/IC.
  • Een oordeel geven over de door jouw organisatie gekozen controlemix op basis van de criteria effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid.
  • Voor andere typologieën (dan die voor de eigen organisatie) een beschrijving geven van de verwachte aandachtspunten en risico’s.

 

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten en literatuur thuis voorbereidt. Daarna volgt nog een toetsingsbijeenkomst. We starten met een introductie van de thematiek en het op te leveren eindproduct. In de bijeenkomsten oefen je met diverse cases die we vervolgens bespreken. Je krijgt feedback van je medestudenten en van de docent en je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je stelt een analyserapport op over de AO/IC van tenminste één primair proces en de inrichting van bestuurlijke informatievoorziening binnen de organisatie. Je licht in een mondeling assessment je analyserapport toe en verdedigt dit.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

EC 5
Studievorm Module
ID OBE02D