Skip to content Skip to navigation menu
Analyseer je productieresultaten
Hoe informeer je vanuit een financieel perspectief je eigen organisatie en adviseer je haar over de productieresultaten? Op welke praktische en praktijkgerichte manier analyseer je afwijkingen tussen planning en werkelijkheid? Na het volgen van deze module beschik je over de kennis en vaardigheden om dit realiseren n neem je de vervolgstap: je levert een calculatiemodel op (Excel) dat direct van waarde is in jouw praktijkomgeving. Let op: voor deze module is vereist dat je aantoonbaar voldoet aan de module-uitkomsten van de module Verkrijg inzicht in je productieresultaten. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een Static Budget en Flex Budget op en op basis daarvan maak je een verschillenanalyse.
  • Je maakt een analyse van de volume-effecten, prijseffecten en efficiency-effecten en zet deze om naar een rekenmodel en werkblad in Excel. Op basis daarvan breng je advies uit aan je organisatie.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan opgaven. In de bijeenkomsten spar je met medestudenten over de opgaven, krijg je verdiepende uitleg, werk je het Excel model verder uit en stel je eventuele vragen over de theorie. Je maakt gebruik van je eigen relevante praktijkomgeving of (mocht die onvoldoende geschikt zijn) van een aangereikte casus.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt beoordeeld op een werkstuk dat je in een portfolio plaatst. In dit portfolio neem je op:

  • een functionerende analysemodule in Excel waarmee je de productieresultaten van je eigen organisatie kunt analyseren;
  • een juiste werking van je analysemodule, die je aantoont in een video-opname;
  • een verantwoordingsrapport in de vorm van een logboek, verslag of ontwerp van je analysemodel.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Finance & Control
Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OBE06