Skip to content Skip to navigation menu
Analyseren van de markt

In deze module verdiep je je in het maken van een marktanalyse. Een goede marktanalyse geeft je onderbouwde informatie over de kans van slagen van je product of dienst. Je doet kwalitatief onderzoek naar je eigen praktijkvoorbeeld, brengt de markt in kaart en leert hoe je deze systematisch analyseert. Dit doe je aan de hand van het DESTEP-marktanalysemodel en de ABCD-analyse. Met jouw kennis van de markt beoordeel je het succes van je huidige aanbod en weet jij succesvol een product of dienst te ontwikkelen.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je voert een probleemanalyse uit met daarvoor geschikte modellen om vast te stellen welke van de vier analyses (A, B, C of D) centraal komt te staan in je onderzoek.
  • Je brengt methodisch verantwoord structuur aan in je marktanalyse met behulp van onder andere het DESTEP-model en de ABCD-analyse.
  • Je identificeert de belangrijkste stakeholders van de organisatie en beschrijft de impact van hen op de organisatie.
  • Je inventariseert voor de organisatie de meest relevante ontwikkelingen in de externe omgeving en vertaalt deze naar kansen en bedreigingen. Je gebruikt onderzoek en doet verslag van je onderzoek (marktanalyse).
  • Je communiceert doelen en resultaten met je opdrachtgever en je reflecteert op je eigen prestaties met betrekking tot analyseren van de markt.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional voert methodisch een markanalyse uit voor een organisatie en reflecteert op zijn eigen prestaties."

Deze module kent acht wekelijkse bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Kennis verkrijg je door het bestuderen van literatuur en kennisclips, en tijdens het maken van opdrachten. Je spart veel in twee- of drietallen, zowel tijdens de bijeenkomsten als ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Terugkoppelen naar en om feedback vragen aan de docent kan tijdens de bijeenkomsten. Ook krijg je van de docent tussentijds feedback op je concept eindrapportage.

Je wordt individueel beoordeeld op een marktanalyse, een factsheet en je reflectie. Ook de beoordeling van jouw marktanalyse door jouw relevante praktijkbeoordeling weegt mee in de beoordeling. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari, april
EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Bedrijfskunde
Finance & Control
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C04