Skip to content Skip to navigation menu
Anders dan rechtspraak
Anders dan rechtspraak (ADR) verwijst naar de Engelse term alternative dispute resolution: een alternatieve vorm van conflictoplossing. ADR is een alternatief voor de ‘gang naar de gewone rechter’. Er zijn kortweg drie vormen van alternatieve geschilbeslechting: mediation, het bindend advies en arbitrage. Mediation staat centraal in deze module. Het werken met en inzetten van mediationvaardigheden bij de overheid en in de non-profit sector, wordt steeds meer onderdeel van de dagelijkse werkwijze. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 525,00

  • Je selecteert verschillende interventievormen en je past de meest geschikte interventies toe in conflicthantering en anders dan rechtspraak.
  • Je onderbouwt je keuzes op basis van het juridisch kader van (pre)mediation, de aspecten van de mediationovereenkomst, de wijze van vastleggen van (pre)mediationafspraken en het toepasselijke klacht- en tuchtrecht.
  • Je reflecteert op een zelf uitgevoerde fase van mediation en de door jou toegepaste interventietechnieken, met als doel het bevorderen van je eigen mediationvaardigheden.
  • Je voert interventies uit met als doel de betrokken partijen in een leerproces mee te nemen, partijen dichter bij elkaar te brengen door onderliggende belangen te bespreken en zelfbeschikking te bevorderen.

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit op basis van informatie uit jouw organisatie. Je spart met medestudenten, krijgt verdiepende uitleg en je oefent aan de hand van casussen.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin drie onderdelen: een video-opname van je optreden als mediator, een zelfreflectie en een mediationovereenkomst.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C38D