Skip to content Skip to navigation menu
Applied-Human-Centered Design

Om ons heen is alles ontworpen; van de koffiebeker tot de interventie “stoppen met roken”. Dit proces van ontwerpen volgt een vast stappenplan. Dit stappenplan bestaat globaal uit het ontwerpen van ontwerpalternatieven, een prototype maken, het testen van een prototype en het voorstellen van verbetersuggesties. In alle stappen van de ontwikkeling betrek je de eindgebruiker en andere belangrijke stakeholders intensief. Tijdens het ontwerpproces besteed je ook aandacht aan de implementatie om het product uiteindelijk effectief in te kunnen zetten in de praktijk. In deze module pas je dit stappenplan toe op een relevant probleem voor Gedrag en Technologie. Hiermee ben je in staat om gefundeerd en volgens een vast plan een ontwerp te creëren voor wat dan ook!

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een introductie op de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en werk je aan je (portfolio-)opdrachten. Je bespreekt de opdrachten en de voortgang tijdens de bijeenkomsten en je geeft en krijgt feedback op jouw opdracht. Je werkt verder aan je opdracht en de docent legt de stof van die week uit. Na de bijeenkomst werk je verder aan je portfolio opdrachten.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op het ontwerp van een oplossing voor een praktijkvraagstuk. Je maakt verschillende ontwerpalternatieven, maakt een prototype, test en evalueert het prototype en doet een voorstel voor verbeteringen. Je neemt de resultaten hiervan op in een portfolio.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module bekend bent met Human Centered Design principes, zoals bijvoorbeeld opgedaan in de module OTP16 Human Centered Design: Inspiration. Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Finance & Control
HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Juridisch
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Media
Medisch en paramedisch
Onderwijs & Opleiden
Onderzoek
Talen
Techniek & ICT
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Inkoop
Locaties Deventer
ID OTP17