Skip to content Skip to navigation menu
Applied data science

Data is het nieuwe goud! Het optimale gebruik van alle verzamelde data om ons heen wordt de uitdaging van de toekomst! Deze nieuwe analysetechnieken geven nieuwe kennis. Binnen vrijwel alle vakgebieden, van zorg tot techniek, wordt steeds meer data verzameld. Voorbeelden zijn logdata, zoekmachineresultaten en fysiologische data. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze nieuwe datasoorten, is beheersing van nieuwe analysetechnieken een vereiste. Deze module helpt je om vertrouwd te raken met het organiseren en analyseren van verschillende soorten data die relevant zijn voor het werkveld van Gedrag en Technologie. Je verbindt valide conclusies aan deze analyses, en weet deze overzichtelijk te presenteren. Hiermee geef je betekenis aan de verzamelde data.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Data zo organiseren dat ze bruikbaar zijn voor analyse, zodat je de opdrachtgever kunt adviseren/informeren.
  • Data (event-related data, fysiologische data, trend-data) analyseren door middel van analysetechnieken passend bij de datasoorten, om zo belangrijke gegevens te filteren.
  • Waardevolle informatie naar boven halen door patronen te herkennen in de geanalyseerde data.
  • Valide conclusies verbinden aan de uitkomsten van verschillende analysetechnieken; je maakt daarbij gebruik van vakliteratuur, zodat je betekenis kunt geven in een breder kader.
  • Data visueel weergeven, zodat zij voor stakeholders inzichtelijk worden.

Deze module kent 8 bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten rond data-analyse. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van de actualiteit. In de bijeenkomsten vergelijk je met medestudenten de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een een portfolio dat bestaat uit drie infographics. Elke rapportage beslaat een andere datasoort en analysestrategie. Een rapportage bestaat uit een beschrijving van de casus, data, toelichting op de verwerking, de analyse, (grafische) presentatie en interpretatie van de uitkomsten.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Finance & Control
HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Juridisch
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Media
Medisch en paramedisch
Onderwijs & Opleiden
Onderzoek
Talen
Techniek & ICT
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Inkoop
Locaties Deventer
ID OTP20