Skip to content Skip to navigation menu
Applied data science

Data en data science zijn tegenwoordig van levensbelang voor zowat ieder werkveld. Of het nu gaat om de zorg of om techniek, overal leveren data-analyses nieuwe kennis en inzichten op. Hoe maak je als professional optimaal gebruik van al die kansen in data science? Deze module maakt jou vertrouwd met data-analysetechnieken. Je organiseert en analyseert verschillende soorten data voor het werkveld Gedrag en Technologie. Je trekt de juiste conclusies uit de data, en leert deze overzichtelijk te presenteren. Zo heb jij precies de beheersing van data-analyses die jij nodig hebt.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft de doelstelling, aanleiding en theorie van het huidige onderzoek, zodat de relevantie van het onderzoek duidelijk wordt.
  • Je organiseert data zo dat het bruikbaar is voor analyse.
  • Je analyseert data correct, om zo de belangrijke resultaten uit de data te halen en verbanden te leggen tussen deze resultaten.
  • Je verbindt de resultaten aan een bredere maatschappelijke context en literatuur en op basis hiervan valide conclusies trekken.     
  • Je geeft tekstinhoudelijke en visueel de infographic zo vorm dat de boodschap aantrekkelijk wordt gecommuniceerd.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional kent de mogelijkheden van de data science in de praktijk en past vaardigheden toe om data te verwerken, analyseren en presenteren”.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten rond data-analyse. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van de actualiteit. In de bijeenkomsten vergelijk je met medestudenten de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op drie infographics. Elke rapportage beslaat een andere datasoort en analysestrategie en bestaat uit een beschrijving van de casus, data, toelichting op de verwerking, de analyse, (grafische) presentatie en interpretatie van de uitkomsten. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Onderzoek
Techniek & ICT
Studievorm Module
Domein Onderzoek
Locaties Deventer
ID OTP20