Skip to content Skip to navigation menu
Automatiseer je boekhouding

Basiskennis over bedrijfsadministratie heb je, maar nu wil je de boekhouding automatiseren. Een geautomatiseerd boekhoudprogramma biedt je kansen bij het opstellen van de eindbalans, de winst- en verliesrekening en bij het analyseren van de cijfers. In deze module maak je kennis met een het automatiseren van je boekhouding. Je voert financiële transacties uit met een geautomatiseerd boekhoudprogramma en beschrijft de boekhoudkundige handelingen voor een organisatie. Ook verdiep je je in vaste verrekenprijzen, voor- en nafacturering en hoe je andere onderdelen van de boekhouding automatiseert.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  
Locatie Deventer

€ 575,00

  • Je verwerkt de financiële transacties in een geautomatiseerd boekhoudprogramma.
  • Je stemt De stamgegevens van verschillende onderdelen binnen het boekhoudprogramma af op de organisatie.
  • Je maakt boekingen om de periode af te sluiten.
  • Je stelt De Eindbalans, de Winst- en Verliesrekening en de Btw-aangifte op in een boekhoudprogramma aan de hand van de ingesteld transacties.
  • Je beschrijft de boekhoudkundige handelingen en de totstandkoming van de Eindbalans en de Winst- en Verliesrekening.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De BE-professional voert een geautomatiseerde boekhouding van de organisatie, kan de totstandkoming van de balans en resultatenrekening beschrijven en verzorgt de Btw-aangifte.”

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je de leeropdrachten en literatuur thuis voorbereidt. Daarna volgt nog een toetsingsbijeenkomst. We starten met een introductie van de thematiek en het op te leveren eindproduct. In de bijeenkomsten oefen je met diverse cases en praktijkopdrachten die we vervolgens bespreken. Je krijgt feedback van je medestudenten en van de docent en je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt individueel beoordeeld op de uitvoering van enkele financiële transacties in een geautomatiseerd boekhoudprogramma. Dat doe je op je werkplek of aan de hand van een casus in Exact Online. Vervolgens stel je een eindbalans en winst- en verliesrekening op. Je wordt beoordeeld op basis van het verslag waarin je bovenstaande boekhoudkundige handelingen beschrijft. Je verslag wordt beoordeeld op het verwerken van de financiële transacties in het geautomatiseerd boekhoudprogramma, het opstellen van de eindbalans en de winst- en verliesrekening in het boekhoudprogramma, inclusief de BTW-aangifte en op het beschrijven van de boekhoudkundige handelingen, met de nadruk op de relatie tussen 1 en 2.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Beroepenveld Finance & Control
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OBE03