Skip to content Skip to navigation menu
Beëindiging van een onderneming

De economie van Nederland bloeit volop, waardoor er veel nieuwe bedrijven starten. Bij het starten van een onderneming komt veel kijken. Een bedrijf draaiende houden is echter een kunst. Ons handelsrechtsverkeer is continu in beweging. Zo worden er iedere dag bedrijven opgericht, maar ook beëindigd. Een bedrijf kan vrijwillig worden beëindigd, bijvoorbeeld door een bedrijfsovername. Maar ondernemingen worden ook regelmatig onvrijwillig beëindigd. Een faillissement is daarvan vaak de oorzaak. Hoe duidt je de juridische verschillen tussen een ongedwongen en een gedwongen beëindiging van eenmanszaak? Wat zijn de juridische aandachtspunten van een activa-passiva transactie? Hoe maak je inzichtelijk welke verweren gevoerd kunnen worden tegen een faillissementsaanvraag? In deze module krijg je de antwoorden op deze vragen. Ook leer je hoe je als faillissementsmedewerker de helpende hand kunt bieden bij het debiteurenbeheer in een faillissement van een eenmanszaak.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 525,00

  • Je adviseert over de  juridische vereisten van een activa-passiva transactie van een eenmanszaak.
  • Je analyseert verweren bij een faillissementsaanvraag en geeft aan welke verweren een schuldenaar kan voeren.
  • Je adviseert de failliet over het juridisch kader van zekerheidsrechtelijke aspecten.
  • Je spreekt debiteuren aan tot betaling van de boedel bij de afwikkeling van een faillissement.
  • Je dwingt een vordering in rechte af die tot de faillissementsboedel behoort.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Je start met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en kennisclips en werk je aan je (portfolio)opdrachten. In de bijeenkomsten ga je met medestudenten aan de slag met de modellen, kaders en beroepsproducten. Je krijgt uitleg over onderwerpen en kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie. Ook geef je regelmatig feedback over de producten van jouw medestudenten en ontvang jij van je medestudenten bruikbare feedback. Na elke bijeenkomst verwerk je de opgedane inzichten en de ontvangen feedback in jouw (concept) beroepsproducten.

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op vier beroepsproducten: 

  • Een concept-contract voor een activa-passiva transactie.
  • Een adviesrapport over verweren bij een faillissementsaanvraag.
  • Twee eerste sommatiebrieven aan debiteuren.
  • Een concept-processtuk waarmee je een vordering die tot de faillissementsboedel behoort in rechte kunt afdwingen.
 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Legal
Economie
Locaties Enschede
ID OHBR10E