Skip to content Skip to navigation menu
Be Cyber Secure
Cyber Security is an increasingly growing field, as today’s societies and businesses rely to a great extent on computer systems, and they are information driven. Network security is often referred to as the cornerstone of IT security, since the network is one of the most central assets of organizations. In this course, you study the way networks and information systems function; you examine their vulnerabilities and the threats against them and investigate the application of methods to enhance the defense thereof. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • You elaborate on the security of the most commonly used networking protocols and mechanisms, and give a concrete advice on the most appropriate secure network solution, for a given setting that is described in detail.
  • You deploy and utilize software tools, which implement the principles of Public Key Encryption, to ensure confidentiality and integrity of e-mail communications.
  • You create secure communication channels for remote network access, using VPN software, and describes the VPN setting and level of achieved security of the selected approach in a 2-page technical report.
  • You evaluate the extent of damage and diagnoses the cause of a network attack for a provided compromised Information System, and discusses the problem and potential solutions.
  • You demonstrate the functionality of common tools to detect and prevent attacks, such as firewalls and intrusion detection systems, and writes a technical report on their configurations.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt:  ‘The SEC professional designs a robust cyber security in depth solution, using software tools, protocols and methods to ensure confidentiality, integrity, and availability in the cyber realm.‘.

 

This module contents nine meetings for which you prepare the orders at home and will be studying literature. The lessons are both collectively and online in which you can contact your teacher by Skype. We start with an introduction to the theme, keeping your own organization as your starting point. In the classes we discuss the assignments and treat practical examples. You can ask in-depth questions and get specific feedback from your fellow students and the teacher.

Verwante opleidingen
Security Management

The course is individually completed and evaluated by a final written report. This is a combination of the results collected in the subprojects that have been implemented during the course term. You will design a robust cyber security in depth solution, comprised by several area-specific deliverables, which are bound together in the framework of Information Security in Depth. You are expected to be able to deploy software tools, protocols and methods to ensure confidentiality, integrity, and availability in the cyber realm.   Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

 
Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSEC04