Skip to content Skip to navigation menu
Beheersen van niet-financiële risico's
Enterprise Risk Management (ERM) is een belangrijk onderdeel van Corporate Goverenance dat kan helpen in het beperken van boekhoudschandelen en crises, zoals deze de laatste jaren publiek zijn voorgekomen. Een risicomanager organiseert de Plan-Do-Check-Act-cyclus om te komen tot risicominimaliserende maatregelen die leiden tot een goed en ethisch verantwoord bestuur van de organisatie. In deze module leer je dit toe te passen binnen je eigen praktijkomgeving. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je verklaart de samenhang tussen ERM, strategisch management en Corporate Governance met behulp van risicoframeworks en artikelen op die drie gebieden.
  • Je stelt een risicoprofiel op voor de organisatie aan de hand van interviews, relevante bedrijfsdocumenten en gegevens over de bedrijfstak.
  • Je identificeert en analyseert risico’s die van invloed zijn op het bereiken van organisatiedoelen en je stelt significante risico’s vast.
  • Je ontwerpt mogelijke maatregelen ter voorkoming of reducering van significante risico’s, waarbij je rekening houdt met de specifieke context van de organisatie, ontwikkelingen en trends.
  • Je adviseert de organisatie over de implementatie van een risicomanagementsysteem, waarbij je gebruik maakt van een passend risicoframework en de afweging van kosten en baten.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Vooraf bestudeer je de literatuur, werk je opdrachten uit of maak je een toets om te bepalen of je kennis op het juiste niveau is. Tijdens de bijeenkomsten krijg je verdiepende informatie van de docent, oefen je met cases, presenteer je de uitwerking van je opdrachten, krijg je feedback en stel je eventuele vragen over de theorie.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin een adviesrapport dat bestaat uit diverse onderdelen. Je laat zien dat je op een systematische wijze tot een advies komt over risicomanagement. Hiermee geef je je bedrijf mogelijkheden om de regie te pakken, zowel op het organisatieniveau (strategische risico’s) als in de lijn (operationele risico’s).

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) Februari
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OBE10